Dolar : Alış : 8.0729 / Satış : 8.0875
Euro : Alış : 9.6558 / Satış : 9.6732
HAVA DURUMU
hava durumu

sakarya24°CSağanak Yağışlı

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 34 Kategoride 11766 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Yeni bir Hekim Hareketine ihtiyaç Var

18 Nisan 2016 - 2 views kez okunmuş
Ana Sayfa » ana manset»Yeni bir Hekim Hareketine ihtiyaç Var
Yeni bir Hekim Hareketine ihtiyaç Var

Bilimsel Kamucu Aydınlanmacı ilkeleriyle 

ÇAĞDAŞ bir hekim hareketi için 

“TOPLUMCU HEKİM” Yola Çıkıyor 

TABİP ODALARI HEKİMLERİN UMUDU OLAMIYOR 

Hekimler, hekimlik mesleğinin doğru ve yeterli uygulanması, hekim hakları ile hekimlik değerlerinin yaşatılması sağlanarak insan ve toplum sağlığının iyileştirilmesi konularında taraf olup, görev ve sorumluluk taşımaktadırlar. Bu görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde, meslek örgütleri olan Tabip Odaları ve TTB’nin varlığı vazgeçilmezdir.

Sağlık sisteminin tüm sağlık emekçileri gibi asli unsurlarından olan hekimler ve onların meslek örgütleri, tarihlerinde olmadığı kadar büyük bir kuşatma ve etkisizleştirme saldırısı ile karşı karşıyadır. Hekim örgütlerimiz ne yazık ki, emperyalist dayatmalar, piyasa dinamikleri ve toplumsal yaşamın bütünündeki dinselleştirme politikalarıyla örülen bu saldırı karşısında yeterince etkin ve kararlı bir yanıt geliştirememişlerdir.

• Toplumun sağlığını korumayı değil, hastalıkların tedavisini temel alan, hastayı müşteri, sağlık kurumlarını ticarethane olarak gören kâr odaklı “Sağlıkta Dönüşüm Programı” halkın sağlığını ve sağlık hakkını tehdit ederken,

• En temel insan haklarından olan sağlık, birinci basamaktan üçüncü basamağa kadar kamu hizmeti olmaktan çıkarılıp topyekün özelleştirilirken,

• Hekimlerin ve diğer tüm sağlık çalışanlarının emekleri değersizleştirip, mesleki onur, özlük hakları, iş ve iş güvenceleri, can güvenlikleri saldırıya uğrarken,

• Koruyucu hekimliğin ekip hizmeti şeklinde sunulduğu sağlık ocakları kapatılarak, yerine ağırlıklı olarak ilaç tüketiminin artırılmasına hizmet eden Aile Sağlığı Merkezlerinde hekimler, iktidar organları ve vatandaşlar karşısında yalnızlaştırılırken,

• Nitelik değil nicelik tercihi nedeniyle Tıp Fakülteleri ve diğer sağlık eğitim kurumlarında yetersiz bir eğitim süreci dayatılıp, Tıp Fakültelerinin içi boşaltılarak yerine iktidar ve çıkar odaklarının kontrolünde kurumlar oluşturulurken,

• Sağlık kurumları için cuma namazı genelgeleri yayınlanırken, hastanelere imamlar atanırken, “alternatif tıp” adı altında sülük, hacamat, kupa çekme gibi bilim dışı uygulamalar resmi bir içerik kazanırken, kimi tıp fakültelerinde islam fıkıhına göre tedavide şükür, tevekkül, dua ve kaderin rolünün anlatıldığı “tedavide moral değerler” dersleri verilirken,

• Ondört yıldır egemen olan iktidar politikaları, halkımızı din, mezhep, etnik kimlik, cinsiyet, dil gibi kavramlar üzerinden ayrıştırıp karşı karşıya getirilirken,

• Ülkemiz ve bölgemizde emperyal projelerin gerçekleştirilmesi için yaratılan kirli iç ve dış savaşlar tırmandırılarak ülkemiz ve komşu ülke halkları kıyıma uğratılırken,

• İnsan hak ve özgürlükleri budanıp, adalet iktidarın güdümünde baskı ve zulüm aracına dönüştürülürken,

• Ülkemizin tarihi, sosyal, doğal değerleri ve zenginlikleri tahrip edilip, rant çetelerine kurban edilirken,

• Laiklik, çağdaş ve bilimsel değerler büyük saldırılara uğratılıp, ülkemiz tek adam yönetimiyle orta çağ karanlığına sürüklenirken,

Uzun süredir görevde olan İstanbul Tabip Odası ve TTB yönetim anlayışı doğru ve etkin bir duruş sergileyememiş, aksine dayatılan ayrıştırma politikalarının tarafı görüntüsü verilmiş, çoğu kez mesleki dayanışma ve mücadeleyi yükseltmek yerine kimlik siyaseti yapan yapılanmaların bir uzantısı gibi davranılarak bu politikalar meslek örgütü uğraşlarının merkezine oturtulmuştur.

YENİ BİR HEKİM HAREKETİNE İHTİYAÇ VAR 

Tüm bu nedenlerle ülkemizin;

• Meslek onur ve değerlerini, içine sürüklendiğimiz GERİCİ-TOTALİTER dayatmayı ve yıkıcı ETNİK taraflaşmayı kabullenmeyerek yükseltecek örgütlü, etkin ve mücadeleci bir hekim hareketine gereksinimi vardır.

• Meslek onuru ve değerlerini, piyasacı sağlık anlayışına İKİRCİKSİZ direnerek yükseltecek bir hekim hareketine gereksinimi vardır.

• Meslek onuru ve değerlerini, toplumun ortaçağ karanlığına götürüldüğü bir süreçte sağlık hizmetlerinin bilimselliğinden uzaklaştırılmasına İNATLA direnerek yükseltecek bir hekim hareketine gereksinimi vardır.

• Meslek onuru ve değerlerini, yaşadığı topluma karşı GERÇEK sorumluluk duyarak yükseltecek bir hekim hareketine gereksinimi vardır.

TOPLUMCU HEKİM HAREKETİ 

Toplumcu Sağlık anlayışını benimsemiş Toplumcu Hekimler;

• Sağlık sisteminin toplumun gereksinimleri doğrultusunda emekten yana düzenlenmesini, insanın en temel haklarından birisi olan sağlığın para/rant konusu olmaktan çıkartılmasını savunur, piyasacı sağlık anlayışına karşı halkın sağlık hakkının ve hekim emeğinin korunduğu emek referanslı toplumcu sağlık modelini benimser,

• Hastalığı bireysel değil toplumsal bir mesele olarak ele alır, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini öncelik verir, halkın barınma, beslenme, çalışma, eğitim ve çevre koşullarını en iyi düzeye yükselterek hastalanmadan sağlıklı yaşamalarını, hastalandığında ise eşit, nitelikli ve ücretsiz bir şekilde tedavi ve bakım hizmeti görmesini hedefler,

• Bilim dışı, gerici anlayışına karşı, bilimsel/aydınlanmacı/kamucu  çağdaş bir sağlık hizmetine inanır. Toplumsal yapının tümünde ve bunun bir parçası olan sağlık alanında aklın ve bilimin egemenliğini savunur,

• Sağlıkta eşitsizliklerin temel olarak toplumsal yapıdan kaynaklanmasından dolayı ve “herkese eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti” belgisinin gerçek içeriğine ancak eşitlikçi bir toplumsal düzende kavuşacağından hareketle bu doğrultudan yana tavır alır,

• Hekim haklarını koruduğunu iddia ederken aslında bir sağlık emekçisi olarak hekimlerin çalışma koşullarını bozan piyasacı sağlık anlayışına itiraz etmeyenlerden, hekim emeğinden yana görünürken, ilaç teknoloji ve hastane tekellerine söz söyleyemeyen anlayışlardan, bilim, emek ve genel insani referanslar yerine dinsel ve etnik referansları temel alanlardan farklı bir yerde durur.

Biz Toplumcu Hekimler; yukarıdaki ilkeler doğrultusundaki ikirciksiz duruşumuzla toplumcu sağlık anlayışının güçlenmesi ve yaygınlaştırılması hedefiyle yeni bir hekim hareketinin bu topraklarda yeniden filizlendirilmesi için yola çıkıyoruz

toplumcu3

TOPLUMCU HEKİM HAREKETİ 

Biz Toplumcu Hekimler: 

• Sağlık sisteminin toplumun gereksinimleri doğrultusunda emekten yana düzenlenmesini, piyasacı sağlık anlayışına karşı insanın en temel haklarından birisi olan sağlığın para/rant konusu olmaktan çıkartıldığı sağlık hakkının ve hekim emeğinin korunduğu,toplumcu/kamucu bir sağlık modelini benimsiyoruz

• Hastalığı bireysel değil toplumsal bir mesele olarak ele alıyor, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini önceleyen, halkın barınma, beslenme, çalışma, eğitim ve çevre koşullarını en iyi düzeye yükselterek hastalanmadan sağlıklı yaşamalarını amaçlıyoruz, 

• Bilim dışı, gerici anlayışına karşı, bilimsel/aydınlanmacı/kamucu anlayışla verilecek çağdaş sağlık hizmetini ve toplumsal yapının tümünde ve bunun bir parçası olan sağlık alanında aklın ve bilimin egemenliğini savunuyoruz 

• “Herkese eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti” belgisini savunuyor, sağlıkta eşitsizliklerin temel olarak toplum yapısından kaynaklandığından hareketle, bu hedefin gerçek içeriğine kavuşacağı  eşitlikçi ve özgür bir toplumsal düzenden yana tavır alıyoruz

• Hekim haklarını koruduğunu iddia ederken aslında bir sağlık emekçisi olarak hekimlerin çalışma koşullarını bozan piyasacı sağlık anlayışına itiraz etmeyenlerden, hekim emeğinden yana görünürken, ilaç teknoloji ve hastane tekellerine söz söyleyemeyen anlayışlardan, bilim, emek ve genel insani referanslar yerine dinsel ve etnik referansları temel alanlardan farklı bir yerde duruyoruz.

ADAYLARIMIZ

Yönetim Kurulu
Dilek Argon Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1987 Academic Hospital Hematoloji, Uzm. Dr.
Turabi Yerli İstanbul Tıp Fakültesi 1988 İşyeri Hekimi Dr.
İbrahim Tavukçuoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1987 Medicana  Ortopedi, Uzm. Dr.
Nuri Tenekeci Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1987 Emekli Prof. Dr. Radyoloji Özel Hekim
Metin Pehlivan Ege Ü. Tıp Fakültesi 2010 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Asistan Dr.
Abdullah Altıok İstanbul Tıp Fakültesi 1986 Alemdağ Aile Sağlığı Merkezi Dr.
Haldun Akgöz İstanbul Tıp Fakültesi 1987 Dr. Siyami Ersek Kardiyoloji, Doç. Dr.
Denetleme Kurulu
Hasan Basri Aksoy CerrahpaşaTıp Fakültesi 1982 Emekli, İşyeri Hekimi Dr.
Orhan Alan İstanbul Tıp Fakültesi 1989 Özel Hekim KBB,Uzm. Dr.
Edip Özenel CerrahpaşaTıp Fakültesi 1981 Özel Balat Hastanesi, İç Hastalıkları Uzm. Dr.
Onur Kurulu
Halil Yanardağ CerrahpaşaTıp Fakültesi 1982 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları, Prof. Dr.
Andaç Argon İstanbul Tıp Fakültesi 1987 Bahçeşehir Ü. Tıp Fakültesi Medikal Park Göztepe Medikal Onkoloji, Prof. Dr.
Hasan Karabulut CerrahpaşaTıp Fakültesi 1986 Acıbadem Üniversitesi, Kalp Damar Cer. Prof. Dr.
Taner Oruğ Ege Ü. Tıp Fakültesi 1988 Medical Park, Genel Cerrahi, Prof. Dr.
Kaan Arslanoğlu CerrahpaşaTıp Fakültesi 1984 Emekli Psikiyatri, Uzm. Dr.

 

 

 

TTB Delege Adayları Mezuniyet Çalışılan Kurum
Adil Nevresoğlu Çukurova Ü. Tıp Fakültesi 1986 SGK Cibali Dr.
Ali Haydar Temel Samsun Ondokuz Mayıs Ü. Tıp Fakültesi 2005 Taksim İlkyardım EAH, Acil Tıp Uzm. Dr.
Atilla Özdemir İstanbul Tıp Fakültesi 1990 Özel Klinik, Dr.
Ayça Tanyeli Marmara Tıp Fakültesi 1998 İşyeri Hekimi, Aile Hekimi Uzm. Dr.
Berkay Ünlü Samsun Ondokuz Mayıs Ü. Tıp Fakültesi 2014 Silivri Devlet Hastanesi Acil Servis Dr.
Bircan Koşar Marmara Ü. Tıp Fakültesi 2007 Üsküdar 19 Nolu ASM Dr.
Cem Arıtürk İstanbul Tıp Fakültesi 1997 Acıbadem Ü. Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Yrd. Doç. Dr.
Ceyhun Solakoğlu İstanbul Tıp Fakültesi 1984 Acıbadem Hastanesi Anesteziyoloji ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
Demet Bengi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1987 İşyeri Hekimi Dr.
Ece Ülker İstanbul Tıp Fakültesi 1995 İşyeri Hekimi, Aile Hekimi Uzm. Dr.
Ekin Sönmez Hacattepe Ü. Tıp Fakültesi 2011 Marmara Üniversitesi Psikiyatri Asistan Dr.
Elif  Can Zamur Cumhuriyet Ü. Tıp Fakültesi  2015 Silivri Toplum Sağlığı Merkezi Dr.
Emine Gülay Çiftçi İstanbul Tıp Fakültesi 1994 FSM Hastanesi Hemodiyaliz, Dr.
Fahri Aslan Van 100. yıl Ü. Tıp Fakültesi 2006 Eyüp Devlet Hastanesi Dr.
Faruk Yıldız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1986 Bakırköy Belediyesi Dr.
Hayati Özdemir CerrahpaşaTıp Fakültesi 1981 Özel Hekim, Kadın-Doğum, Uzm. Dr.
Hilal Dilek İmamoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2012 Göztepe EAH Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Asistan Dr.
Hüseyin Tırman Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1996 Özel Hekim, Medikal Estetik Merkezi Dr.
Hüseyin Topaloğlu İstanbul Tıp Fakültesi 1992 Küçükçekmece Fatih ASM Dr.
İbrahim Denizkıran Kocaeli Ü. Tıp Fakültesi Medikal Park GOP Göğüs Hastalıkları Uzm Dr.
Lütfi Koçyiğit İstanbul Tıp Fakültesi 1990 Ageless Clinic, Aile Hekimi Uzm. Dr.
Murat Döşoğlu İstanbul Tıp Fakültesi 1982 Bayındır İçerenköy Hastanesi Beyin Cerrahisi, Prof. Dr.
Nedim Polat Hacattepe Ü. Tıp Fakültesi 1998 Özel Hekim, Patoloji, Uzm. Dr.
Nurhayat Koç Fırat Ü. Tıp Fakültesi 1992 Özel Hekim, Dr.
Oğuz Öztürk İstanbul Tıp Fakültesi 1989 İstanbul Üniversitesi DETAE – Çapa, Moleküler Tıp,  Prof. Dr.
Remzi Uncu İstanbul Tıp Fakültesi 1972 Bakırköy Doğum Evi Klinik Şef Yardımcısı Uzm. Dr.
Salih Pekmezci CerrahpaşaTıp Fakültesi 1987 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Genel Cerrahi, Prof. Dr.
Selçuk Görmez İstanbul Tıp Fakültesi 1992 Acıbadem Hastanesi Kardiyoloji, Acıbadem Üniversitesi, Kardiyoloji ABD Öğretim Üyesi
Serap Tekin İstanbul Tıp Fakültesi 2001 Memorial Hastanesi, Anestezi Uzm. Dr.
Serdar Yerli Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2005 İşyeri Hekimi Dr.
Sinan Çomu İstanbul Tıp Fakültesi 1988 Özel Hekim, Levent Çocuk Nörolojisi Uzm. Dr.
Süleyman Baba İstanbul Tıp Fakültesi 1986 Aile Hekimliği Merkezi- Göztepe Dr.
Turan Çetin İstanbul Tıp Fakültesi 2001 Bakırköy Ruh Sinir, Psikiyatri, Uzm. Dr.
Uğur İşlek İstanbul Tıp Fakültesi 1992 112 Acil Sağlık Hizmetleri Dr.
Yavuz Abamor Ankara Ü.  Tıp Fakültesi 1995 İşyeri Hekimi, Dr.

YORUMLAR

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar