Dolar : Alış : 7.3877 / Satış : 7.4010
Euro : Alış : 8.9635 / Satış : 8.9797
HAVA DURUMU
hava durumu

sakarya2°CYoğun Kar Yağışlı

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 34 Kategoride 11085 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Sakarya’da İş kazaları birinciliği sürdürüyor

21 Haziran 2016 - 0 views kez okunmuş
Ana Sayfa » ana manset»Sakarya’da İş kazaları birinciliği sürdürüyor
Sakarya’da İş kazaları birinciliği sürdürüyor

Sakarya’da İş kazaları birinciliği sürdürüyor

İŞ KAZASI

Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinaların, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır.

•Aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen ve sonradan bedence ve ruhça arızaya uğratan olaydır.
•Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
•İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle,
•Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
•Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
•Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında

2.Sınıflandırılması

İş kazaları, olayın meydana gelme şekline, olay sonucu oluşan zararın niteliğine, kaza olayının sonuçlarına bağlı olarak değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır.
•Yaralanmanın Ağırlığına Göre
•Yaralanma ile sonuçlanan kazalar,
•Bir günden fazla işten uzaklaşmaya neden olacak tedavi gerektirmeyen kazalar,
•Bir günden fazla işten uzaklaşmayı gerektiren kazalar,
•Sürekli iş göremezliğe neden olan kazalar,
•Ölüm ile sonuçlanan kazalar.
•Yaralanmanın Cinsine Göre
•Kafa yaralanmaları (baş, göz, yüz vb.),
•Boyun omurga yaralanmaları,
•Göğüs kafesi ve solunum organları yaralanmaları,
•Kalça, dizkapağı, uyluk kemiği yaralanmaları,
•Omuz, üst kol, dirsek yaralanmaları,
•Ön kol, el bileği, el içi, parmak yaralanmaları,
•Diz kapağı, baldır, ayak yaralanmaları,
•İç organ yaralanmaları,
•Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan kazalar.
•Kazanın Cinsine Göre
•Düşme, incinme,
•Parça, malzeme düşmesi,
•Göze yabancı cisim kaçması,
•Yanma,
•Makinalardan olan kazalar,
•El aletlerinden olan kazalar,
•Elektrik kazaları
•Ezilme, sıkışma,
•Patlamalar,
•Zararlı ve tehlikeli maddelere değme sonucu oluşan kazalar.

3.Nedenleri

İnsanlığın temel gereksinmelerinin karşılanması için gerekli olan maddi servetlerin yaratılması, üretim etkinliği ile sağlanabilmiştir. Üretimi gerçekleştirebilmek için ise; işyeri, üretim araçları, enerji kaynakları, hammadde ve yardımcı maddeler ile çalışan insana gereksinim bulunmaktadır. Çalışan insanın işyerinde üretim araçlarını kullanarak bir görev yapması, bir üretimi gerçekleştirmesi sırasında çeşitli etmenlerle karşı karşıya bulunması meslek hastalıklarına yakalanmasına veya iş kazalarına maruz kalmasına neden olmaktadır.
Üretimin ana unsurlarını oluşturan işyeri ortamı, üretim araçları ve çalışan insan üretim süreci boyunca sürekli olarak iletişim ve etkileşim içinde bulunmaktadır. Bunun sonucunda ise çalışan insan açısından çeşitli sorunlar gündeme gelmektedir. İşyerindeki çeşitli fiziksel ve kimyasal etmenler ile mekanik ve ergonomik etmenler çalışan insan üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilere yol açmaktadır. Doğrudan etkiler sonucunda kısa sürede zehirlenme, uzun sürede ise meslek hastalığı gibi olaylar ortaya çıkmaktadır. İşyerindeki olumsuz çalışma koşullarının dolaylı etkileri ise iş kazaları şeklinde kendini göstermektedir.
İş kazalarının oluşmasında üretim teknolojisi, üretim araçları, çevre koşullarının yanında sosyolojik, psikolojik, fizyolojik bir çok etken rol oynamaktadır. Ancak, iş kazalarının oluşmasına neden olan etkenlerin tümü temel iki etkene indirgenebilir. Bunlar işyerlerindeki güvensiz durumlar ile çalışanların yaptığı güvensiz davranışlardır.

•Güvensiz Davranışlar
İnsanın çalışma eylemine katılması ve üretim araçlarını kullanarak üretimi gerçekleştirmesi; solunum, dolaşım, kas metabolizması, sindirim, salgı ve merkezi sinir sistemine ait fonksiyonlarının işleme düzeyi ile orantılı olarak sürmektedir. Algılama organlarının iyi ve yeterli düzeyde işlemesi ise insanın bu fizyolojik fonksiyonlarının düzenli ve yeterli ölçülerde gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Doğal yapısı gereği insan organizmasının tümü günlük çalışma süresince belli bir düzeyde enerji harcayarak, belirli ölçülerde iş yapabilme yeteneğine sahiptir. İnsan organizmasına iş gücü ve fiziksel iş becerisinin üstünde yüklenmek yorgunluğa ve yorgunluğun sonucu hareketlerinin ağırlaşmasına neden olmaktadır.
Üretim sürecinde çeşitli alet ve araçlar kullanan, ölçme, kontrol, düzenleme işlevlerini yerine getiren insan, sürekli algılama ve tepki gösterme durumundadır. Bu nedenle çalışan insanın merkezi sinir sisteminin ve duyu organlarının uyanık olması, söz konusu işlevleri yerine getirebilecek yetenekte olması gereklidir. İnsanın doğal yapısı gereği bu yeteneklerin belli ölçülerin ve sınırların ötesine geçmesi olanaklı değildir. İnsanın bedensel ve zihinsel gücünü dikkate almadan iş yükünün düzenlenmesi ve çalışma hızının saptanması sonucunda insanın makine ile uyumlu bir şekilde çalışması olumsuz yönde etkilenmekte ve güvensiz davranışlar ortaya çıkmaktadır.
Güvensiz davranışlar insanın fizyolojik ve psikolojik yapısı ile çevre koşullarından kaynaklanmaktadır. Çalışan insanda genetik bozukluklar, organik yıpranmalar, ergonomik düzen yetersizlikleri ve sağlıksız çevre koşulları güvensiz davranışların nedenlerini oluşturmaktadır. Denge duygusunun az olması, kas gücünün ve bazı beden kısımlarının iyi gelişmemiş olması veya bazı uzuvların dengesiz gelişmesi yada çeşitli hastalıklar sonucu çalışma yaşamına gelinceye kadar insanın yıpranmış olmasından dolayı yetenek azlığı, el becerisi yetersizliği, sinir sistemi ile yönetilen bütün beden hareketlerinin akıcı çalışmasını engelleyen hatalar ve eksiklikler güvensiz davranışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Üretim sürecine katılan insanın yapmakla görevli olduğu işi, onun fiziksel güç ve zihinsel kapasitesinin üstünde düzenlenmişse, iş düzeni insanın dalgınlık ve dikkatsizliğine neden olacak şekilde tekdüze özellikler gösteriyorsa ya da yapılan işin gerektirdiği ölçüde besin enerjisi sağlanamadığından organik bir zorlanma söz konusu ise, güvensiz davranışların ortaya çıkması ve iş kazalarının oluşması kaçınılmaz olacaktır.
İnsanın yapmakla yükümlü olduğu iş için gerekli ve yeterli eğitim görmemiş yada yeterli beceri ve deneyim kazanmamış olması, yaptığı işin kendisine pis, zor yada sevimsiz görünmesi ve çalışanın kişilik özellikleri dikkate alınmadan iş verilmesi nedeniyle işe uygun işçi yada işçiye uygun iş düzeni kurulmamış olması güvensiz davranışlara kaynaklık etmekte ve iş kazası nedenlerini ortaya çıkarmaktadır.
Çalışan insanın kişiliği, fizyolojik ve psikolojik yapısı, iş yükü, işin niteliği ve çalışma yöntemleri yanında işyeri ortamındaki fiziksel ve kimyasal etmenlerde güvensiz davranışların oluşmasına neden olmaktadır. Çalışma ortamı ve yapılan işin türüne göre değişik nitelikler kazanan çevre koşulları çalışan insanın sağlığını geçici yada sürekli olarak etkilemektedir. Çalışan insanı etkileyen çevre koşulları geniş anlamda düşünüldüğünde; işçinin aile yapısı ve sorunlarından oturduğu eve ve beslenmesine, işe gelip gidişinde kullandığı taşıt araçlarından, yolun uzunluğuna kadar bir çok etkeni içermektedir. Ayrıca, işyerindeki ücret ödeme biçimi, ücret düzeyi, vardiya sistemi, işletme büyüklüğü ve yönetim şekli çalışan insanın davranışlarını olumlu yada olumsuz yönde etkileyen etkenler arasında bulunmaktadır. Çalışan insan, çoğu kendi dışında oluşan etmenlerden olumsuz yönde etkilenerek güvensiz davranışlarda bulunabilmektedir.
İşyerinde çalışanın etkilendiği çalışma koşulları genel olarak sıcaklık, nem, buhar, toz, ışık, gürültü, titreşim, toksit sıvı ve katılar, atmosferik basınç, iyonizan radyasyon gibi etkenlerden oluşmaktadır. Genel olarak çevrenin normal yaşama uygun fiziksel bileşimini değiştiren özellikler taşıyan kimyasal etmenler; çalışma ortamına havayla, gıdayla veya işçinin dış ortamla ilişkide bulunan beden kısımları ile karışmaktadır. Çalışma ortamının kimyasal yapısının değişimi, işyerinde kullanılan veya bulunan solvent, boya, çeşitli tozlar gibi kimyasal maddelerden oluştuğu gibi, mor ötesi ışınlardan ileri gelen ozon ve radyoaktif parçacıklardan ayrılan radon gibi bir kısım fiziksel olayların sonucunda da oluşabilmektedir. Çalışma ortamındaki sıcaklık, nem, hava akımları, yetersiz aydınlatma, gürültü, kirli hava gibi olumsuz fiziksel ve kimyasal etmenler çalışan insanda; yorgunluğa, ilginin dağılmasına, hareketlerin ağırlaşmasına, duyu organlarının yetersiz kalmasına neden olmakta ve bunun sunucunda da güvensiz davranışlar ortaya çıkmaktadır. Çalışma ortamı sadece makinaların bulunduğu bir ortam değil, makinaları çalıştıran, onaran, sürekli olarak bakım ve kontrollarını yapan insanın da bulunduğu bir ortamdır. Bu nedenle çalışma ortamındaki yukarıda belirtilen fiziksel ve kimyasal etmenler, çalışan insanın sağlığına zarar verdiği gibi uzun dönemde organik yeteneklerini kaybetmesine de neden olmaktadır. Böyle bir ortamda ise iş kazalarının oluşması her an olasıdır. Bu koşullar düzeltilmeden iş kazalarının düzeltilmesi olanaklı değildir.

•Güvensiz Durumlar
Güvensiz davranışların yanı sıra iş kazalarının birinci dereceden genel nedenlerini oluşturan temel etkenlerden birisi de işyerlerindeki güvensiz koşullardır. İşyerindeki güvensiz durumlar; üretim sürecinde kullanılan teknolojinin ve üretim araçlarının niteliğinden, iş düzensizliğine, bakım ve kontrolların noksanlığından denetim ve yönetim hatalarına, depolama ve istifleme yanlışlıklarından sağlıksız çevre koşullarına kadar bir çok etkenden dolayı ortaya çıkmaktadır. Üretim sürecinde kullanılan her türlü alet, araç ve makine çalışan insanın yeteneklerine uygun nitelikte değilse, makine ve tezgahların koruyucuları bulunmuyorsa, göstergeleri kolay okunur ve anlaşılır özellikler taşımıyorsa, kumanda mekanizmaları güvenli ve kolay kullanılamıyorsa, bakım ve kontrolları zamanında ve gereği gibi yapılmıyorsa, amacı dışında ve kapasiteleri üzeride kullanılıyorsa güvensiz koşulların ortaya çıkması ve iş kazalarının oluşması kaçınılmaz olmaktadır.
İşyerlerindeki olumsuz fiziksel ve kimyasal etmenlerin oluşturduğu çevre koşulları çalışan insana etkileri nedeniyle güvensiz davranışların oluşmasına kaynaklık ettiği gibi işyerlerindeki güvensiz koşullarında başında gelmektedir.
Üretimde kullanılan teknolojinin niteliği güvensiz durumların başlıca nedenleri arasında bulunmaktadır. Geri ve eski teknoloji ile üretim yapan işyerlerinde iş kazalarının yoğunlaştığı görülmektedir. İşyerlerindeki güvensiz koşulların nedenlerini oluşturan geri ve eski teknolojiye dayalı olarak kurulan işyerlerinde, kuruluşda var olan güvensiz durumlar ve sağlıksız koşulların sonradan düzeltilmesi ve iş güvenliğinin sağlanması güç ve pahalı olmaktadır. Böylece sağlıksız ve güvensiz koşulları içeren işyerleri kurulduğunda genellikle bu olumsuz koşulların sürüp gittiği ve bu niteliklerdeki işyerlerinde iş kazalarının önemli boyutlara ulaştığı görülmektedir.
Makine ve tezgahların koruyucu sistemlerinin bulunmaması yanında, amacı dışında ve kapasitelerinin üzerinde kullanılması, bakım ve kontrollarının zamanında ve gereğince yapılmaması güvensiz koşulların oluşmasına neden olmaktadır. Makine ve tezgahların yerleşim düzeninde, hammaddelerin ve üretilen ürünlerin depolama, istifleme, yükleme ve taşınmasında yapılan yanlışlıklar ve noksanlıklar ile genelde işyeri düzensizliği güvensiz durumların oluşmasını doğurmaktadır.
İşyerinde üretimde kullanılan teknolojiden makine ve tezgahlara, çeşitli araç ve cihazlardan el aletleri ve yardımcı ekipmana, işyeri düzeni ve depolamadan bakım ve kontrollara kadar bir çok aşamada güvensiz durumlar ortaya çıkmakta ve bunun sonucunda da iş kazaları oluşmaktadır.
İş kazalarının birinci dereceden temel nedenleri; çalışan insanın güvensiz davranışları ile işyerindeki güvensiz durumlardan oluşmaktadır. Değişken bir nitelik taşıyan üretim süreci boyunca yönetim ve denetim eksiklikleri ile işçi ve işverende iş güvenliği bilincinin yeterince oluşmaması iş kazalarının ikinci dereceden dolaylı nedenlerini oluşturmaktadır. Bu nedenleri ortadan kaldırmadan iş kazalarının önlenmesi ise olanaklı değildir.

iş-kazası

         ASAYİŞ OLAYLARI                                                                                      :

 

a.  KARASU’DA KÖTÜ MUAMELE

Sakarya/Karasu-Karanlıkdere mahallesinde 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 12.00 sıralarında; R.E. (1978 d.lu/E) ’nin tartıştığı eşi Ş.E. (1995 d.lu/K) ’yi sözlü olarak tehdit ettiği tespit edilmiştir. Jandarma tarafından yakalanan şüpheli hakkında tedbir kararı uygulanarak ifadesi alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.

 

b.  SERDİVAN’DA KİŞİYE VEYA HATIRASINA HAKARET

Sakarya/Serdivan-Dağyoncalı mahallesinde 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 17.00 sıralarında; H.C. (1994 d.lu/E) tartıştığı T.B. (1998 d.lu/E) ’ye hakaret ettiği tespit edilmiştir. Jandarma tarafından yakalanan şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.

 

c. ARİFİYE’DE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA

Sakarya/Arifiye-Adliye mahallesinde 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 12.00 sıralarında; E.G. (1986 d.lu/E) çalıştığı markette ürünlerin barkotlarını okutmayarak (152.000)TL parayı hesabına geçirdiği tespit edilmiştir. Jandarma tarafından yakalanan şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.

 

     ç. PAMUKOVA’DA KAZAEN YANGIN (DOĞAL NEDENLERLE)

Sakarya/Pamukova-Fevziye mahallesinde 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 12.45 sıralarında; Fevziye mahallesi merası 10 (on) dönüm kuru otlak doğal nedenlerle yanmıştır. Yangın Pamukova itfaiyesi tarafından söndürülerek Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır. 

          

d. GEYVE’DE KAYBOLMA (KAYIP ŞAHIS)

Sakarya/Geyve-Doğançay mahallesinde 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 12.30 sıralarında; T.S.Y. (1996 d.lu/E) evden ayrılarak bir daha kendisinden haber alınamadığı tespit edilmiştir. Jandarma tarafından yakalanan olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır. 

 

e.  SAPANCA’DA YÜKSEKTEN DÜŞME

Sakarya/Sapanca-Hacımercan mahallesinde 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 11.45 sıralarında; S.İ. (1970 d.lu/E) erik ağacından düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma tarafından yakalanan olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır. 

 

f. ARİFİYE’DE İŞ KAZASI

Sakarya/Arifiye-Adliye mahallesinde 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 08.20 sıralarında; T. fabrikasında çalışan A.İ. (1982 d.lu/E) eline demir malzeme düşürmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır. 

 

g. ARİFİYE’DE İŞ KAZASI

Sakarya/Arifiye-Adliye mahallesinde 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 08.00 sıralarında; T. fabrikasında çalışan Y.Ö.Y. (1995 d.lu/E) demir parçasını eline düşürmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır. 

 

ğ. ARİFİYE’DE İŞ KAZASI

Sakarya/Arifiye-Adliye mahallesinde 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 07.40 sıralarında; T. fabrikasında çalışan Ö.Y. (1979 d.lu/E) demir parçasını ayağına düşürmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır. 

 

h.  ADAPAZARI’NDA İŞ KAZASI

Sakarya/Adapazarı-İlyaslar mahallesinde 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 10.00 sıralarında; T.   tavuk fabrikasında çalışan T.A. (1980 d.lu/E) merdivenden düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır. 

 

ı. SAPANCA’DA İŞ KAZASI

Sakarya/Sapanca-Mahmudiye mahallesinde 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 13.00 sıralarında; S.  su fabrikasında çalışan A.D. (1972 d.lu/K) elini kesmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır. 

 

i. SAPANCA’DA İŞ KAZASI

Sakarya/Sapanca-Akçay mahallesinde 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 11.00 sıralarında; G.  mermer fabrikasında çalışan M.K. (1961 d.lu/E) elini kesmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır. 

 

             j. FERİZLİDE’DE SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUNDAKİ

             KABAHATLER

            Sakarya/Ferizli-Sinanoğlu mahallesinde 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 15.30 sıralarında; yapılan kontrolde H.Y. (1980 d.lu/E)’nin üzerinde faturasız kuru sıkı tabanca tespit edilmiş kuru sıkı tabanca muhafaza altına alınmıştır. Jandarma tarafından şahıs hakkında idari işlem yapılmak üzere tanzim edilen tutanak Ferizli Kaymakamlığına gönderilmiştir.

 

               k.  FERİZLİ’DE KASTEN YARALAMA

Sakarya/Karasu-Manavpınarı mahallesinde 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 23.30 sıralarında; E.A. (1992 d.lu/E) tartıştığı Ç.Ö. (1994 d.lu/K) ’ı darp ettiği tespit edilmiştir. Jandarma tarafından şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.

 

                l.  GEYVE’DE KASTEN YARALAMA

Sakarya/Geyve-Doğançay mahallesinde 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 19.15 sıralarında; M.F. (1960 d.lu/E) aralarında çıkan tartışmada İ.F. (1963 d.lu/E)’yi yumruklamak suretiyle darp ettiği tespit edilmiştir. Jandarma tarafından şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.     

   

               m.   KAYNARCA’DA KİŞİYE VEYA HATIRASINA HAKARET

Sakarya/Kaynarca-Turnalı mahallesinde 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 11.30 sıralarında; Y.D (1995 d.lu/E) aralarında çıkan tartışmada Z.P. (1965 d.lu/K)’ye sözlü olarak hakaret ettiği tespit edilmiştir. Jandarma tarafından şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.

 

               n.   FERİZLİ’DE TEHDİT

Sakarya/Ferizli-Sinanoğlu mahallesinde 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 20.10 sıralarında; A.B.T. (1965 d.lu/K) aralarında çıkan tartışmada A.K. (1986 d.lu/E)’yi sözlü olarak tehdit ettiği tespit edilmiştir. Jandarma tarafından şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.

 

o. ERENLER’DE TEHDİT

Sakarya/Erenler-Değirmendere mahallesinde 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında; C.K. (1981 d.lu/E) aralarında çıkan tartışmada Ö.H. (1964 d.lu/E) ve H.Y. (1966 d.lu/E) isimli şahısları sözlü olarak tehdit ettiği tespit edilmiştir. Jandarma tarafından şüpheli ifadesi alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.

 

p.AKYAZI’DA TEHDİT

Sakarya/Akyazı-Pazarköy mahallesinde 19 Haziran 2016 Pazar günü saat 01.00 sıralarında; K.G. (1957 d.lu/E) aralarında çıkan tartışmada M.G. (1964 d.lu/E)’yi sözlü olarak tehdit ettiği tespit edilmiştir. Jandarma tarafından şüpheli ifadesi alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.

 

r.SÖĞÜTLÜ’DE KASTEN YARALAMA

Sakarya/Söğütlü-Akarca mahallesinde 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında; M.A. (1991 d.lu/E) ve C.Ç. (1991 d.lu/E)’nin aralarında çıkan tartışmada L.İ. (1980 d.lu/E) ve T.K. (1985 d.lu/E) ’yi yumruklamak suretiyle darp ettikleri tespit edilmiştir. Jandarma tarafından şüpheliler ifadesi alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.

 

s.KARASU’DA KİŞİYE VE HATIRASINA HAKARET

Sakarya/Karasu-Konacık mahallesinde 19 Haziran 2016 Pazar günü saat 15.00 sıralarında; E.F. (1992 d.lu/E) tartışmış olduğu annesi S.F. (1972 d.lu/K) sözlü olarak hakaret etmiştir. Jandarma tarafından şüpheli ifadesi alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.

 

ş.PAMUKOVA’DA İŞ KAZASI

Sakarya/Pamukova-Gökgöz mahallesinde 19 Haziran 2016 Pazar günü saat 01.30 sıralarında; A…. fabrikasında çalışan M.M. (1990 d.lu/E) ’nin çalıştığı bölümde sol ayağının üzerine demir düşürmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı tespit edilmiştir. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

t.KARASU’DA İŞ KAZASI

Sakarya/Karasu-Kızılcık mahallesinde 19 Haziran 2016 Pazar günü saat 13.00 sıralarında; kendisine ait kereste atölyesinde çalışan B.K. (1950 d.lu/E) ’nin kafasına demir saç düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı tespit edilmiştir. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

u. ADAPAZARI’NDA DİĞER KAZALAR

Sakarya/Adapazarı-Abalı mahallesinde 19 Haziran 2016 Pazar günü saat 09.00 sıralarında; T.A (2001 d.lu/E) kullanmış olduğu elektrikli bisikletten düşmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı tespit edilmiştir. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

ü.         DİĞER KAZALAR

Sakarya/Kocaali-Kadıköy mahallesinde 19 Haziran 2016 Pazar günü saat 10.00 sıralarında; E.G. (1953 d.lu/E)’ nin evinin tamir işleri ile uğraşırken kullanmış olduğu spiralle makinesini ayağına düşürmesi sonucu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı tespit edilmiştir. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

         v.   DİĞER KABAHATLER

Sakarya/Akyazı-Erdoğdu mahallesinde 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 20.00   sıralarında; yapılan yol kontrolünde F.M. (1996 d.lu/E)’nin “Yoklama Kaçağı” olarak arandığı tespit edilmiştir. Jandarma tarafından şahsa tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır.

 

y.DİĞER KABAHATLER

Sakarya/Taraklı-Duman mahallesinde 19 Haziran 2016 Pazar günü saat 14.40 sıralarında; M.Y. (1970 d.lu/E) ’nin Kayaboğazı göletinde usulsüz balık avladığı tespit edilmiştir. Jandarma tarafından şahsa (327) TL. idari para cezası uygulanmıştır.

 

         z.  DİĞER KABAHATLER

Sakarya/Erenler-Bekirpaşa mahallesinde 19 Haziran 2016 Pazar günü saat 19.20 sıralarında; yapılan yol kontrolünde M.Y. (1996 d.lu/E) ’un “ Yoklama Kaçağı ” olarak arandığı tespit edilmiştir. Jandarma tarafından şahsa tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır.

 

  1.            KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇ OLAYLARI  :

 

               a. GEYVE’DE PETROL PİYASASI KANUNUNA MUHALEFET

Sakarya/Geyve-Bağlarbaşı mahallesinde 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 13.30 sıralarında; yapılan istihbarı çalışmalar sonucu V.T.(1980 d.lu/E)’nin işlettiği P. Petrol A.Ş. isimli işyerinde kayıt dışı akaryakıt satıldığı tespit edilerek EPDK yetkilileri ile beraber tutanak tanzim edilmiştir. Jandarma tarafından yakalanan şüpheli ifadesinin alınmasına müteakiben serbest bırakılmıştır.

 

            b. HENDEK’DE YASADIŞI EKİM (KENEVİR BİTKİSİ) (S.D.E)

Sakarya/Hendek-Sivritepe mahallesinde 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 10.00 sıralarında; yapılan istihbarı çalışmalar sonucu ormanlık alanda kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce düzenli şekilde ekilmiş bakımı yapılmış (355) kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

 

            c. KARASU’DA YASADIŞI EKİM (KENEVİR BİTKİSİ)

Sakarya/Karasu-Kızılcık mahallesinde 17 Haziran 2016 Cuma günü saat 11.30 sıralarında; yapılan istihbarı çalışmalar sonucu S.A. (1992 d.lu/E)’ye ait fındık bahçesinde (790) kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Jandarma tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamca ifadesi alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.

 

ç.PAMUKOVA’DA KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL  ETMEK VEYA BULUNDURMAK.

Sakarya/Pamukova-Teşvikiye mahallesinde 19 Haziran 2016 Pazar günü saat 06.30 sıralarında; B.E. (1981 d.lu/E) (4) adet Extacy isimli uyuşturucu maddeyi yolculuk esnasında içmesi sonucu T. Dinlenme Tesislerinde rahatsızlanarak Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmıştır. Şüphelinin hayati tehlikesi devam etmektedir. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

  1. TRAFİK  OLAYLARI                                                                            :

 

a.  SERDİVAN’DA TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA

Sakarya/Serdivan-Aşağıdereköy mahallesinde 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında; N.F.S.  (1994 d.lu/E) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada (2) şahıs hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

  1.   ADAPAZARI’NDA TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA

Sakarya/Adapazarı-Budaklar mahallesinde 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında; G.M. (1980 d.lu/E)’nin  kullandığı kamyonetin yolda bulunan çukura girmesiyle kamyonet kasasında seyahat eden (2) şahsın  yere düşerek hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaradığı tespit edilmiştir. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

c.   ERENLER’DE TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA

Sakarya/Erenler-Horozlar mahallesinde 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 01.05 sıralarında; M.B. (1994 d.lu/E)  kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada (1) şahıs hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

ç.KOCAALİ’DE TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA

Sakarya/Kocaali-Ortaköy mahallesinde 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 17.45 sıralarında; S.A. (1989 d.lu/E)  kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen Ü.K. (1957 d.lu./E)’nin kullandığı kamyon ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü S.A. hayati tehlikesi olacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

d.   SAPANCA’DA TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA

Sakarya/Sapanca-Kuruçeşme mahallesinde 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında; Ş.A. (1971 d.lu/E)  kullandığı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına doğru yan yatırması sonucu meydana gelen kazada (1) şahıs hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

e.KARASU’DA TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA

Sakarya/Karasu-Darıçayırı mahallesinde 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında; Z.I. (1972 d.lu/E) kullandığı otomobil ile aniden yola çıkan G.A. (2008 d.lu/E) ’ya çarpması sonucu meydana gelen kazada (1) çocuk hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

f.KARASU’DA TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA

Sakarya/Karasu-Konacık mahallesinde 19 Haziran 2016 Pazar günü saat 15.30 sıralarında; Y.K. (2002 d.lu/E) sürücü belgesiz olarak kullandığı motosikletle yaya A.A. (1978 d.lu/K) çarpması sonucu meydana gelen kazada (1) kişinin hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

g.TARAKLI’DA TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA

Sakarya/Taraklı-Hacıyakup mahallesinde 19 Haziran 2016 Pazar günü saat 16.40 sıralarında; A.G. (1968 d.lu/E) kullandığı traktör ile karşı yönden gelen E.Ç (1993 d.lu/E) tescilsiz motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada (1) kişinin hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

ğ.AKYAZI’DA TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA

Sakarya/Akyazı-Çatalköprü mahallesinde 19 Haziran 2016 Pazar günü saat 19.40 sıralarında; B.T. (1968 d.lu/E) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada (3) kişinin hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Jandarma tarafından olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

 

Birimi                                    SAKARYA ADAPAZARI

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 17.06.2016 günü Müşteki A.K. isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu Müşteki/Şüpheli V.T. isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 54 ** *** plaka sayılı dolmuşun arka sol kısmına Müşteki/Şüpheli F.Y. isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 54 ** *** plaka sayılı otobüsünün çarpması neticesinde A.K. isimli şahıs yaralanmış, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – ADAPAZARI

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 16.06.2016 günü Müşteki S.C. isimli şahıs çalışmakta olduğu işyerinin atölyesinde matkap ile malzeme deldiği esnada kaldırdığı matkabın demir parça ile kalkması neticesinde sol el baş parmağından yaralandığını, olay ile ilgili kimseden dava ve şikayetinin bulunmadığını beyan etmiş, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – ADAPAZARI

OLAY ADİ                            Kayıp Eşya

Olay Özeti: 16.06.2016 günü Müşteki Ş.M. isimli şahıs adına kayıtlı cep telefonunu bilmediği bir yerde kaybettiğini telefonunun bulunarak tarafına teslim edilmesini istediğini beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – ADAPAZARI

OLAY ADİ                            İş Kazası

Olay Özeti: 17.06.2016 günü Müşteki H.Ç. isimli şahıs işçi olarak çalışmış olduğu işyerinde ayağının kayması neticesi yere düşerek hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığını, kaza olayından dolayı kimseden davacı ve şikayetçi olmadığını beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – ADAPAZARI

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 16.06.2016 günü Şüpheli A.A. isimli şahıs sevk ve idaresinde bulunan aracı ile seyir ettiğini, annesinin elinden kurtularak yola çıkan Mağdur Y.A.A. isimli çocuğa duramayarak çarptığını, daha sonra çocuğu tedbir amaçlı hastaneye götürdüğünü, olay ile ilgili dava ve şikayetinin olmadığını beyanı etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – ADAPAZARI

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 17.06.2016 günü F.C. isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 34 ** *** plaka sayılı otomobil ile Müşteki/Şüpheli A.Ö. isimli şahsın kullandığı 54** *** plaka sayılı motosikletin karışmış olduğu kaza olayında A.Ö. isimli şahsın hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

 

Birimi                                    SAKARYA – ADAPAZARI

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 17.06.2016 günü Şüpheli F.U. isimli şahıs sevk ve idaresinde bulunan 34 ** *** plakalı araç ile seyir halinde olduğunu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Müşteki N.G. isimli bayan şahsa duramayarak çarptığını, 112 ekipleriyle bayan şahsın hastaneye sevk edildiğini olay ile ilgili dava ve şikayetinin olmadığını beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – ARİFİYE

OLAY ADİ                            İş Kazası

Olay Özeti: 08.06.2016 günü meydana gelen iş kazası olayı ile ilgili Müşteki Y.Y. isimli şahıs iş yerinde kaynak yaparken kaynak telinin bir anda sol el işaret parmağına batması neticesi hafif şekilde yaralandığını, olay ile ilgili davacı ve şikayetçi olmadığını beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – ARİFİYE

OLAY ADİ                            İş Kazası

Olay Özeti: 03.06.2016 günü meydana gelen iş kazası olayı ile ilgili Müşteki M.T. hastanenin temizlik işlerinde çalıştığını, hastanenin çöp kapısını hortumla su tutmak suretiyle yıkarken yanında bulunan elektrik düğmesine su gitmesi sonucu akıma kapıldığını ve hafif şekilde yaralandığını, hastanede tedavisinin yapıldığını, olay ile ilgili dava ve şikayetinin bulunmadığını beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – ARİFİYE

OLAY ADİ                            İş Kazası

Olay Özeti:  06.06.2016 günü meydana gelen iş kazası olayı ile ilgili Müşteki V.S. isimli şahıs işyerinde çalışırken eline dikkatsizliği neticesi kaynak telinin batması sonucu iş kazası geçirdiğini, olay ile ilgili dava ve şikayetinin olmadığını beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – ARİFİYE

OLAY ADİ                            Kayıp Eşya

Olay Özeti: 15.06.2016 günü meydana gelen kayıp eşya olayı ile ilgili Müşteki E.Ö. siyah deri cüzdanını kaybettiğini, cüzdanın içerisinde 600 TL para, araç kullanım ve SRC psikoteknik belgelerinin olduğunu, olay  ile ilgili cüzdanın çalınması durumunda ilgili şahıs ve ya şahıslardan davacı şikayetçi olduğunu beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – ERENLER

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 17.06.2016 günü Şüpheli B.D. isimli şahsın kullanmış olduğu ekobis ile ters şeritten gelen başka bir ekobis sürücüsü ile çarpışması sonucu kaza olayı meydana gelmiş, taraflar birbirlerinden olay ile ilgili davacı ve şikayetçi olmamış, tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – ERENLER

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 13.06.2016 günü meydana gelen Yaralamalı Trafik kazası olayı ile ilgili C.B. isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 78 ** *** Plaka sayılı araç ile B.D. isimli şahsın kullanmakta olduğu Tescilsiz Motosiklete çarpması sonucu kaza olayı meydana gelmiş, olayda B.D. isimli şahsın arkasında yolcu olarak bulunan Müşteki A.D. hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış, Müşteki A.D. olay ile ilgili 78 ** *** Plaka sayılı araç sürücüsünden davacı ve şikâyetçi olduğunu beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – SERDİVAN

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 14.06.2016 günü meydana gelen iş kazası olayı ile ilgili Müşteki M.A. inşaatın bodrum katında bulunduğunu ve merdiven ile elektrik tesisatı döşediği esnada dengesini kaybederek merdivenden sırt üstü yere düştüğünü ve yaralandığını, hastanede giderek tedavisini olduğunu, olay ile ilgili davacı ve şikayetçi olmadığını beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – SERDİVAN

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 11.06.2016 günü meydana gelen Taksirle Yaralama olayı ile ilgili 34 ** *** Plaka sayılı araç sürücüsü E.O. ile 14 ** *** Plaka sayılı araç sürücüsü İ.M. isimli şahıslar karışmış oldukları kaza olayı ile ilgili karşılıklı olarak birbirlerinden davacı ve şikayetçi olduklarını beyan etmişler, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – SERDİVAN

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 06.06.2016 günü meydana gelen Taksirle Yaralama olayı ile ilgili Şüpheli-Müşteki T.A. isimli şahıs 06 ** *** plakalı araç ile seyir ettiğini ve 16 ** *** Plaka sayılı aracı solladığı esnada araç sürücüsünün birden aracını önüne kırdığını ve kaza olayının meydana geldiğini, olay ile ilgili olarak 16 ** *** Plaka sayılı araç sürücüsü A.Ç. isimli şahıstan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – SERDİVAN

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 08.06.2016 günü meydana gelen Taksirle Yaralama olayı ile ilgili Müşteki E.Y. isimli şahıs iş yerinde çalıştığı esnada sol yak bileğinin demir tekerleğin altında kalması sonucu yaralandığını, hastaneye giderek tedavisini yaptırdığını, olay ile ilgili şikayetinin olmadığını beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – AKYAZI

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 17.06.2016 günü N.K. sevk ve idaresinde bulunan 54 ** *** plaka sayılı aracı ile seyir halinde iken sokaktan gelen plakasız motosiklet ile çarpıştığını, olay ile ilgili motosiklet sürücüsünden davacı ve şikayetçi olmadığını beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – AKYAZI

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 16.06.2016 günü meydana gelen Trafik kazası olayı ile ilgili 54 ** *** plaka sayılı aracın sürücülüğünü yapan A.B. isimli şahıs seyir esnasında önüne aniden çıkan yaya S.P. isimli şahsa frene basmasına rağmen duramayarak çarptığını beyan etmiş, taraflar olay ile ilgili birbirlerinden davacı şikayetçi olmadıklarını beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – GEYVE

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 17.06.2016 günü meydana gelen Yaralamalı trafik kazası olayı ile ilgili F.S. isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan tescilsiz motosiklet ile seyir halinde olduğunu, aniden sola dönüş yaptıkları esnada arkasından gelen M.S. isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 14 ** *** plaka sayılı aracın kendisine çarptığını, olay yerine gelen 112 ekipleri ile hastaneye tedavi amaçlı sevk edildiğini beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – GEYVE

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 17.06.2016 günü meydana gelen olay ile ilgili A.B. isimli şahıs tescilsiz ve plakasız motosiklet ile sokak üzerinde seyir ettiğini yolun karşısından geçmeye çalışan Müşteki C.Ö. isimli şahsa duramayarak çarpması neticesi kaza olayının meydana geldiğini beyan etmiş konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – GEYVE

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 17.06.2016 günü Şüpheli A.D. isimli şahıs sevk ve idaresinde bulunan tescilsiz motosiklet ile seyir halinde olduğunu, yol kenarında park halinde bulunan aracın arkasından iki çocuğun aniden yola çıktığını, direksiyonu kırmasına rağmen kurtaramayarak kız çocuğuna motosikletin aynası ile çarptığını beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – GEYVE

OLAY ADİ                            İş Kazası

Olay Özeti: 17.06.2016 günü meydana gelen İş Kazası olayı ile ilgili Müşteki E.O. isimli şahıs şantiye sahasında dökme silopaz boşaltımı yapan titreşimli hortumun yanından geçerken ayağının hortuma takılması sonucu yere düşerek yaralandığını, bel ve kalça kısmındaki ağrıları sebebiyle 112 görevlileri ile olay yerinden hastaneye getirildiğini beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – GEYVE

Olay Adi                                 İş Kazası

Olay Özeti: 17.06.2016 günü Müşteki G.A. isimli şahıs iş yerinde iplik makinası ile çalıştığı esnada sol el serçe parmağını iplik makarası arasına sıkışması sonucu yaralandığını, iş yerine ait servis aracı ile hastaneye giderek tedavi olduğunu, olaydan dolayı kimseden davacı ve şikâyetçi olmadığını beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – KARASU

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 19.05.2016 günü meydana gelen İş kazası ile ilgili Müşteki Y.E. isimli şahıs site içinde çimleri suladığı esnada hortumun havuz merdivenlerine takılması sonucu ayağının kaydığını ve dengesini kaybederek kafasını tahliye deposuna çarptığını, olay ile ilgili kimseden davacı ve şikayetçi olmadığını beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – KARASU

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 17.06.2016 günü Meydana gelen Tek Taraflı Yaralamalı Trafik kazası olayı ile ilgili Şüpheli-Müşteki M.S. isimli şahıs 54 ** *** plakalı araç ile seyir ettiğini, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak aracı ile takla attığını beyan etmiş, araçta bulunan Müşteki M.Ç. ve Ö.F.S. olay ile ilgili davacı ve şikayetçi olmamış, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – KOCAALİ

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 16.06.2016 günü meydana gelen Yaralamalı Trafik Kazası ile ilgili Müşteki/Şüpheli R.U. sevk ve idaresinde bulunan 54 ** *** plaka sayılı servis minibüs ile seyir ettiğini, sahil istikametinden kavşağa gelerek durduğunu, bölünmüş yolun soluna baktığında boş olduğunu, sağına baktığında uzakta bir kamyon olduğunu gördüğünü, geçebileceğini düşünerek hareket ettiğini, tam geçişini tamamlayacağı sırada 54 ** *** plakalı kamyonun kullandığı minibüse çarpmasıyla kaza olayının meydana geldiğini beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – KOCAALİ

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 16.06.2016 günü meydana gelen Yaralamalı trafik kazası ile ilgili M.K. isimli şahıs 54 ** *** plaka sayılı motosiklet ile arkadaşı Ç.Ö. ile birlikte seyir ettiklerini, motosikleti kendisinin kullandığını, seyir esnasında önlerine beyaz bir arabanın çıktığını ve kendisinin de motorun yönünü değiştirmesi ile kaldırıma çarptığını, olay ile ilgili kimseden davacı ve şikayetçi olmadığını beyan etmiş konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

Birimi                                    SAKARYA – KOCAALİ

OLAY ADİ                            İş Kazası

Olay Özeti: 17.06.2016 günü meydana gelen iş kazası ile ilgili doğalgaz döşeme işinde çalışan Müşteki T.S.A. isimli şahıs Doğalgaz borusu için açılan çukura yerleştirme işlemi yaptığı sırasında dengesini kaybederek boruya çarptığını, yaralanması ile ilgili olarak kimseden davacı ve şikayetçi olmadığını beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                    SAKARYA – SAPANCA

OLAY ADİ                            Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 17.06.2016 günü meydana gelen Yaralamalı Trafik Kazası olayı ile ilgili T.B. isimli şahıs sevk ve idaresinde bulunan 54 ** *** plaka sayılı aracı ile seyir ettiğini, 54 ** *** plaka sayılı aracın yolun sağ tarafında park halinde durduğunu daha sonra yola çıktığını araca duramayarak çarptığını, olay ile ilgili kimseden davacı ve şikayetçi olmadığını beyan etmiş, konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

Birimi                                        SAKARYA – ADAPAZARI

OLAY ADİ                               Kayıp Eşya

Olay Özeti:  20.05.2016 günü müracaatta bulunan C.G isimli şahsın alınan ifadesinde; tadilat aşamasında elektrik saatinin kaybolduğunu beyan etmesi üzerine tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                        SAKARYA – ADAPAZARI

OLAY ADİ                               Taksirle Yaralama

Olay Özeti : 19.06.2016 günü S.U sevk ve idaresinde bulunan motosiklet ile İ.A kontrolünde bulunan aracın çarpışması sonucunda yaralanan S.U hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

Birimi                                        SAKARYA – ADAPAZARI

OLAY ADİ                               Taksirle Yaralama

Olay Özeti:  20.06.2016 günü saat:14.45 sıralarında İ.T isimli şahsın kullanımında olan 54 ** plaka sayılı araç ile yaya olan H.B isimli şahsa çarpması ve H.B isimli şahsın hastaneye intikal ettirilmesi sonrası tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                        SAKARYA – ADAPAZARI

OLAY ADİ                               Kayıp Şahıs

Olay Özeti:   20.06.2016 günü saat:17.00 sıralarında Polis Merkezi Amirliğimize gelen İ.A isimli şahıs öz oğlu olan M.A nın tarihten 13 gün önce evden ayrıldığını ve halen dönmediğini beyan etmiş, tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                        SAKARYA – ADAPAZARI

OLAY ADİ                               Taksirle Yaralama

Olay Özeti 20.06.2016 günü N.E isimli şahıs cadde üzerinde yürümekte iken arkasından gelen sürücüsünü görmediği motosikletin çarparak olay yerinden ayrıldığını beyan etmiş, olayla ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

Birimi                                        SAKARYA – ADAPAZARI

OLAY ADİ                               Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

Olay Özeti:  20.06.2016 günü saat: 20.10 sıralarında 07 ** plakalı araç sürücüsü olan R.S nin alkollü olduğu tespit edildiğinden şahsa Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmadan işlem yapılmış, tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                        SAKARYA – ADAPAZARI

OLAY ADİ                               Taksirle Yaralama

Olay Özeti : 20.06.2016 günü M.T nin kullanmış olduğu 54 ** plaka sayılı minibüs ile kazaya karışan motosiklet sürücüsü D.Ç isimli şahıs hayati tehlike kaydı olmaksızın yaralanmış, olayla ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

Birimi                                        SAKARYA – SERDİVAN

OLAY ADİ                               Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 19.06.2016 günü sürücülüğünü E.Y.T nin yapmış olduğu 35 ** plakalı araç yoldan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan yaşı küçük şahıs T.N.D ye çarpmış, T.N.D hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış olup tahkikata başlanmıştır.

 

Birimi                                        SAKARYA – SERDİVAN

OLAY ADİ                               Kayıp Eşya

Olay Özeti: 20.06.2016 günü müracaatta bulunan İ.U isimli hattın takılı olduğu cep telefonunu kayıp ettiğini, nerede ve nasıl kayıp ettiğini bilmediğini beyan etmiş, olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

Birimi                                        SAKARYA – ARİFİYE

OLAY ADİ                               Kayıp Şahıs

Olay Özeti19.06.2016 günü saat:18.00 sıralarında M.S isimli şahıs oğlu olan S.S nin ikametten ayrılmak suretiyle kayıp olduğunu, arkadaşı E.A ile birlikte olduğunu ve halen ikametine gelmediğini beyan etmiş, olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

Birimi                                        SAKARYA – ARİFİYE

OLAY ADİ                               Kayıp Şahıs

Olay Özeti : 19.06.2016 günü saat:18.00 sıralarında S.A isimli şahıs oğlu olan E.A nın ikametten ayrılmak suretiyle kayıp olduğunu, arkadaşı S.S ile birlikte olduğunu ve halen ikametine gelmediğini beyan etmiş, olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

Birimi                                        SAKARYA – ARİFİYE

OLAY ADİ                               İş Kazası

Olay Özeti:   19.06.2016 günü K.S ifadesinde; sağ kolunun makina kasnağına sıkışması sonucu yaralandığını, hastaneye giderek tedavisini olduğunu, kimseden davacı şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                        SAKARYA – ARİFİYE

OLAY ADİ                               Kayıp Eşya

Olay Özeti:20.06.2016 günü saat:16.00 sıralarında Polis Merkezine gelen H.G isimli şahıs mayıs ayı içerisinde E sınıfı sürücü belgesini kayıp ettiğini beyan etmiş, tahkikata başlanmıştır.

 

Birimi                                        SAKARYA – FERİZLİ

OLAY ADİ                               Taksirle Yaralama

Olay Özeti : 19.06.2016 günü saat:20.00 sıralarında M.H isimli şahıs 54 ** plaka sayılı aracı ile seyir halinde iken tek taraflı kazaya karıştığı, şahsın hayati tehlike kaydı ile hastanede tedavi gördüğü anlaşılmış, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.

 

Birimi                                        SAKARYA – HENDEK

OLAY ADİ                               Kayıp Şahıs

Olay Özeti: 20.06.2016 günü müracaatta bulunan E.Ç isimli şahıs öz kardeşi olan A.C.Ç nin 19.06.2016 günü saat:11.00 da evden çıktığını, 20.06.2016 günü saat:02.00 sıralarında eve geldiğinde kardeşinin evde olmadığını görünce kendi imkanları ile aradığını ancak bulamadığını, hayatından endişe ettiğini beyan etmiş, tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                        SAKARYA – HENDEK

OLAY ADİ                               Taksirle Yaralama

Olay Özeti: 19.06.2016 günü saat:22.45 sıralarında H.Ç nin kullandığı 74 ** sayılı araç ile S.U isimli şahsın kullandığı 54 ** plaka sayıyı aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 74 ** plaka sayılı araçta bulunan H.Ç hafif yaralanmış, olayla ilgili tahkikata başlanmıştır.

 

Birimi                                        SAKARYA – KARASU

OLAY ADİ                               Kayıp Eşya

Olay Özeti: 19.06.2016 günü Ö.S isimli şahıs kafede telefonunu unuttuğunu, geri geldiğinde telefonunun yerinde olmadığını gördüğünü, telefonunu alan ve kullanan şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğunu beyan etmesi tahkikat başlatılmıştır.

 

Birimi                                        SAKARYA – PAMUKOVA

OLAY ADİ                               Taksirle Yaralama

Olay Özeti:  20.06.2016 günü saat:18.30 sıralarında U.A isimli çocuğun oyun oynarken bayıldığı, hastaneye götürüldüğünde güneş çarpmasından dolayı olayın meydana geldiğini anlaşılmış, tahkikata başlanılmıştır.

 

Birimi                                        SAKARYA – SAPANCA

OLAY ADİ                               Taksirle Yaralama

Olay Özeti:19.06.2016 günü C.Y isimli şahsın alınan ifadesinde; ikametinin bahçesinde elektrikli daire testeresiyle ağaç budarken testerenin ağız kısmının tıkanması sonucu sol eliyle çalışır vaziyetteki testereyi temizlemek istediği esnada sol elinin işaret ve orta parmaklarını testereye kaptırdığını, kendi imkanlarıyla hastaneye oğlu tarafından götürüldüğünü, kimseden davacı ve şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

 

Birimi                                      SAKARYA – SERDİVAN

OLAY ADİ                               Şüpheli Ölüm

Olay Özeti: 20.06.2016 günü çark deresi içinde sete takılı vaziyette yüz üstü su üzerinde duran bir cesedin olduğu bilgisi  edinilmesi üzerine bahse konu yere intikal edilmiş, C.Savcısının gelmesiyle maktul dere içerisinden çıkartılmış, maktulün üzerinden her hangi bir kimlik bilgisi çıkmamış, yapılan çalışmada G.C.C isimli şahıs olduğu anlaşılmış olup konu ile ilgili gerekli tahkikata başlanılmıştır.

YORUMLAR

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar