Dolar : Alış : 7.3836 / Satış : 7.3969
Euro : Alış : 8.9597 / Satış : 8.9759
HAVA DURUMU
hava durumu

sakarya13°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 34 Kategoride 11107 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Sakarya Sevgi Elli Derneği Kuruldu

10 Ocak 2021 - 0 views kez okunmuş
Ana Sayfa » ana manset»Sakarya Sevgi Elli Derneği Kuruldu
Sakarya Sevgi Elli Derneği Kuruldu

Sakarya Sevgi Elli Derneği Kuruldu

Sakarya Sevgi Elli Derneği   Yönetim Kurulu Başkanlığını Gökhan KÜPÇÜK üstlendi

Gökhan KÜPÇÜK “Bütün insanlarımızın acısını ve sevincini paylaşarak onların insani ve ahlaki değerlerle donanmasına katkıda bulunmak. Doğru, düzenli ve çağın gereksinimine uygun olarak hizmet vermek ve insanlara maddi, manevi yardımlar yapmak. Gerektiğinde insanların haklarını korumak. İnsanlara hiçbir din,dil, ırk, sınıf, bölge, mezhep ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin maddi ve manevi her türlü yardımlarda bulunmak.

 Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen doğal afet, savaş, olağanüstü ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut, ve benzer bütün konularda ayni, nakdi, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak. İnsanlığın yararına olan her türlü faaliyeti destekleyerek yardımcı olmak.

Yurt içi ve yurt dışında, yardıma muhtaç öğrenci, şehit aileleri, fakir, sakat, yaşlı, kimsesiz ve mağdur insanlara ayni nakdi, tıbbi ve eğitim yardımında bulunmak. Sığınak, barınak ve araç temini yapmak. Bu amaç ve hizmetlerin gerçekleşmesi için, maddi birikimler için yer temini ile yasaların izin verdiği ölçüde eğitim hizmetleri yaparak vasıflı insanların yetişmesine yardımcı olmak.amacı ile kurulmuştur.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

GÖKHAN KÜPÇÜK      Başkan

NECLA AVCI   Başkan Yardımcısı

 BATUHAN TOPÇU    Muhasip

BUKET YAŞAROĞLU   Genel Sekreter

ZELİHA KÜPÇÜK    Üye

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Sosyal faaliyetler, etkinlikler ile yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, özgür irade ve temiz toplumun korunması, gelişmesi ve yaygınlaşmasında, milli çıkarlarımızı ön planda tutarak faaliyetlerini yürütür.

İhtiyaç sahiplerine yönelik gıda, giyim, temizlik malzemesi, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası, sağlık giderleri vesaire yardımlar ile nakdi yardımlar yapar. Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerin masraflarını karşılar; ayni, nakdi vesaire yardımlarda bulunur.

Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, hasta, sakat, tutuklu, hükümlü v.b. ihtiyaç sahibi mağdur olan her yaşta insanı himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, aşevi, misafirhane, çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı tesisler kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.

Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan v.b. her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemelerini bu bölgelere sevk eder.

Gelir temini için üye aidatı, ayni ve nakdi bağış, kurban, kurban eti ve gıda yardımlarını kabul etmek ve 2860 sayılı kanun çerçevesinde yardım toplamak. Bunları depolamak ve uygun şartlarda muhafaza ederek yardıma muhtaç insanlara dağıtımını yapmak.

Marketlerden, şirketlerden, sivil toplum kuruluşlarından ve şahıslardan yapılması tahmin edilen veya yapılacak olan fazla miktardaki dayanıklı ve dayanıksız gıda maddelerini, değerlendirmek, korumak ve amaca uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Bu amaca uygun olarak Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönetmeliklerle, gerek yardıma muhtaç insanlara, öğrencilere ve gerekse tabii afetlerde acilen dağıtılmak üzere Gıda Bankacılığı yapmak.

Öğrencilere eğitim bursu verir. Sosyal ve ekonomik yardımları kabul ederek, her yaştaki fakir ve kimsesiz çocukların öğrenim masrafları ile yurt dışı eğitim giderlerine yardımcı olur ve gerektiğinde okullara yardımda bulunur.

Kanunlar çerçevesinde kreş, anaokulu, lise ve dengi okullar, özel okullar, kolej, hazırlık kursları, dershane vs. eğitim kurumları tesis etmek, satın almak, açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.İlmi araştırmalar planlamak ve yaptırmak. Bu amaçla İlköğretim, lise, ön lisans, lisans ve doktora yapan araştırıcı adaylarına her türlü imkânı hazırlamak, burs vermek, ayni ve nakdi yardım yapmak. İlköğretim öğrencilerine yönelik kurslar düzenlemek, Lise öğrencilerine okul takviye kursları ve üniversiteye hazırlamak amacıyla kurslar düzenlemek.

Bilgisayar, bilgisayar programcılığı, yabancı dil, tezhip, minyatür, ebru, hat, okuma, klasik Türk musikisi, konuşma, yazma ve hızlı okuma, tiyatro, el sanatları, bir müzik aleti çalma, müzikle ilgili temel bilgiler, bütün spor dalları gibi alanlarda kurslar düzenlemek ve bu amaçla kurs yerleri, satın almak, tesis etmek, açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

Üyelerinin, çevre ve bütün ülke halkının, ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda, bilgili, becerikli, sanatkar ve vasıflı kişiler olarak yetiştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında ki diğer sivil toplum kuruluşlarının plan ve projelerinden faydalanarak toplum hizmetlerini, diğer gelişmiş ülkelerin teknik ve bilimleriyle yarışarak gerçekleştirir.

Üyelerine ve tüm ülke insanına kültür, medeniyet, sanat, maneviyat, ahlak, yabancı dil eğitimi alanlarında, kurslar seminerler açarak teknik ve vasıflı bireyler olarak yetişerek iş ve meslek sahibi olmaları için yardımcı olur. Gerektiğinde aynı faaliyetleri yurt dışında da yerinde yapar. Eğitimin istenilen seviyelerde ve kolaylıkla yapılabilmesi için, mevcut eğitim kuruluşlarıyla iş birliği yaptığı gibi, eğitim ve öğretim için okul, pansiyon, yurt, misafirhane, öğrenci evleri, kütüphane ve okuma salonları açar veya bu hususlarda başka diğer sivil toplum kuruluşlarının yerlerinden ve öğretiminden faydalanır. Her seviyede eğitimin öğreticilerini temin eder ve personel olarak veya fahri olarak görevlendirebilir.

Amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması yolunda, radyo, televizyon, internet, ajans, gazete, dergi, kitap, broşür, afiş gibi basın ve yayın yoluyla iletişim kurar. Bu yayınların, basım, yayım ve dağıtımını yapar, gerektiğinde bağış yapar. Derneğin ve amacının tanıtımı ile derneğe gelir temin etmek amacıyla, insanların faydalanması gereken bilgilerin tanıtımı için, toplantılar, seminerler, paneller, sempozyumlar, fuarlar, sergiler, kongreler, konserler, şenlik ve bu gibi tanıtım faaliyetleri tertip eder veya organize edilmişlere doğrudan katılır.

Menkul ve gayrimenkul bağışı kabul eder, satın alır, hizmetleri için yer alır, yapar, yaptırır, kiralar, kiraya verir, diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte hizmet binası yapar, ortak olur veya bağış kabul eder. Gerektiğinde iktisadi işletme açar veya ortak olur.

Amacına uygun alanlarda okuma, araştırma ve bilimsel çalışma yapma ve proje geliştirme bursları vermek, bilimsel araştırmalar yaptırmak veya bu tür araştırmalara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak. Kamu kurumlarına ve özel kurumlara eğitim, bilim, sosyal yardımlaşma kültür ve sanat alanlarında danışmanlık ve proje hizmetleri vermek.

Hizmetlerini yürütebilmek için satın almak veya kiralamak kaydıyla gayrimenkul mal edineceği gibi gelir temini için yasalara uygun iş ve iş sahaları açar, şirket kurar veya şirketlere ortak olur.

Amaca yönelik hizmetlerin yürütülmesinde, yönetim kurulunun hakları saklı kalmak kaydıyla üyeler arasından meslekleri ve yetenekleri doğrultusunda komisyonlar ve kurullar kurarak, daha etkin hizmetler yapar. Toplumun daha çok kesimine hizmet verebilmek için yol, köprü, çeşme, oyun parkı, kültürel faaliyetler ve sosyal yardımlaşmaya yönelik iş sahaları, sosyal tesisler, lokal, çay bahçesi, misafirhane, pastane, aş evleri,  eğlence ve dinlenme yerleri, kütüphane, etüt merkezleri açmak, yapmak, yaptırmak ve ortak olmak, işletmek.

Sosyal ve kültürel amaçlı kır gezileri, yurt içi ve yurt dışı seyahatler düzenlemek, konserler, konferanslar, tiyatro, gösteriler yapmak ve yaptırmak, sergi, kermes, çay ve bu gibi geleneksel günler tertip etmek, Gençliğin tanışması kaynaşması için sportif faaliyetler oluşturmak gezi ve izcilik gibi kollar kurarak daha çok insanı tanıştırmak, kaynaştırmak ve onlara destek olmak.

Sakarya ve diğer yörelerdeki sivil toplum kuruluşları ile istişare ve işbirliği yaparak veya kendi birimleriyle insanlara, sosyal yardım, eğitim, sağlık, beslenme, barınak, sığınak yapmak ve yaşatmak. Diğer yardım kuruluşlarından yardım almak ve yardım vermek. Ülke insanımızın gelir düzeyi ve geçinme şartları hakkında istatistiki bilgi toplama ve insanların mağduriyetini gidermek için çalışmalar yapmak. Ekonomik sıkıntılarını düzeltmek için mücadele ve yardım yapmak. İnsanlarımızın sömürücü ve ezici güçlerle mücadelesi hakkında bilgi ve belge toplamak ve iç ve dış dünyaya duyurmak ve yardımcı olmak.

Gerek derneğimiz üyelerine ve gerekse ihtiyacı olan herkese kitap, dergi, gazete, vcd, dvd eğitim ve iş aracı, malul arabası, karşılıksız eğitim bursları ve mesleki eğitim bursları temin etmek ve vermek, dergi ve gazete aboneliği olan üyelerine yardımcı olmak.

Siyasetçi, sanayici ve işadamları, sanatkâr, sanatçı ve meslek sahipleri ile iletişim ve iş birliği yaparak, eğitim, ekonomi, mesleki ve sosyal hizmetlerde faydalı olabilecekleri alanlarda destek almak veya destek sağlamak kaydıyla toplumsal işbirliğini artırarak, ekonomi ve kalkınma alanda eğitici ve topluma faydalı hizmetler yapmak. Meslek sahibi kişileri istihdam konularında desteklemek.

Zararlı alışkanlıkları ve madde bağımlısı olan insanların tedavisi ve topluma kazandırabilmesi için, kamu kurum ve kuruluşları, diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte veya kendi imkanları ile tedavilerine yardımcı olarak destek olmak.

Lüzumu halinde yönetim kurulu kararıyla uygun yerlerde aşevi ve yardım dağıtım yerleri açmak. Açılan aşevi ve yardım noktalarında derneğimizin hizmetlerinin yanı sıra çevre halkının da gönüllü olarak yapacakları muhtelif yardımları kabul etmek ve ihtiyaç sahiplerine hizmet ve yardımda bulunmak. Bu gibi yardım vermek isteyenlerin yazılı beyanları ve kimlik bilgileri alınmak kaydıyla geçici veya sürekli ayni ve nakdi yardım ve destekleri kabul edilerek derneğe aşırı yük getirilmeden insani yardımların kabulü ile insanlara yardım ulaştırmak.

Eğitim, bilim, kültür, sanat, sosyal faaliyetleri ile yayın ve araştırma için çalışma grupları, komisyonlar oluşturmak.

Dernek hizmetlerini; gönüllü çalışanlarla veya gerekli ve yeterli ücretli personel çalıştırarak yürütür. Diğer sivil toplum kuruluşları, yerel ve merkezi yönetimlerle birlikte projeler hazırlar, gerçekleştirir ve/veya gerçekleştirenlere ayni,nakdi yardımda bulunur.

Dernek faaliyetlerini daha etkin yürütebilmek için, derneklerin oluşturduğu üst kuruluşlar olan federasyonlara kurucu üye olur veya kurulmuşlara katılır. Bu hususta genel kurul yetkilidir.

Dernek yurt içi ve yurt dışındaki proje ve faaliyetleri ile için kredi alır ve taahhüt edilen proje ve teklifleri doğrultusunda kullanır. Avrupa birliğinin sivil toplum kuruluşları ile ilgi yasalarındaki, katılım, faaliyet, yardımlaşma ve yasayla verilen tüm haklarını kullanır. Bu konuyla ilgili gerekirse diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak birlikte faaliyetlerini yürütür. Uluslararası kredi ve fon veren ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlardan kredi, hibe, fon vs. gibi destekler alır, aynı zamanda üyelerini de faydalandırır.

YORUMLAR

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar