- Hoşgeldiniz - Sitemizde 34 Kategoride 11814 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Sakarya İnşaat Mühendisleri Odasının 63. kuruluş yıldönümü Muhteşem Gerçekleşti

24 Aralık 2017 - 4 views kez okunmuş
Ana Sayfa » ana manset»Sakarya İnşaat Mühendisleri Odasının 63. kuruluş yıldönümü Muhteşem Gerçekleşti
Sakarya İnşaat Mühendisleri Odasının 63. kuruluş yıldönümü Muhteşem Gerçekleşti

Sakarya İnşaat Mühendisleri Odasının 63. kuruluş yıldönümü Ödül Töreni Muhteşem Gerçekleşti

İnşaat Mühendisleri Kuruluş Yıl Dönümünde Ödüllendiler
Sakarya İnşaat Mühendisleri Odasının 63. Kuruluş Yıldönümünde Meslekte 25. ve 40. Yıllarını dolduran İnşaat Mühendislerine PLAKET ve BELGE takdimlerinden sonra, FOLKLAR gösterisi ve Efsun Orkestrasının müzik ziyafetiyle devam etti.
Oda Başkanı Hüsnü GÜRPINAR”Uyarılarını sıraladı.”Muhteşem bir gece oldu.

İMO Sakarya Şubesinin 22 Aralık 2017 Cuma  günü Serdivan  Sen Otel`inde düzenlediği tören yapıldı.

Törende meslekte 25. 40. ve 60. yılını dolduran meslektaşlara belgeleri ve plaketleri verildi.

İMO Sakarya  Şube Başkanı  Hüsnü GÜRPINAR Diyor  Ki

Kentsel  Dönüşüm Yasasını amacı dışında  kullanıyoruz.

Kentlerimizde  Ulaşım ve Trafiği  önce problem yapıp  sonra  çözüm  üretmeye çalışıyoruz

Yeterli Alt Yapısı  olmayan  deprem zemin ilişkisi araştırılmayan  zeminlere  binalar yapıyoruz 

Her  il ve  ilçede  Alt yapısız öğretim üyesiz  Mühendislik okulları açıyoruz

Plan yapıyoruz  Planlara  uymuyoruz

Her işi bilenlerle  her  işi yapanlarla  dolduruyoruz.

Adapazarı  İstanbul  Arasında  çalışan  Ada  Trenin çalıştırılmaması

Atatürk  Stadyumunun  imara  açılması

1999  depremi  öncesi yapılmış  yapı  stoğunun güvenli hale  getirilmesi Çarpık yapılaşma çifte  standart olmamalı

Kent  Müzesi  Yapılamaması

Kent  içinin  raylı  Toplu Taşımaya  geçilememesi

Sapanca Gölünün korunaması  ve  su paylaşımı

Gar Meydanının İmara  açılması

1.sınıf Tarım Topraklarının İmara  açılması

Köprülü Kavşakların  yapılamamsı

Kaynak  savurganlığı   varmı

İnşaat Mühendislik Değer kaybetmeye devam ediyor

İMO Sakarya  Şube Başkanı  Hüsnü GÜRPINAR “İnşaat Mühendisleri Odası`nın amaçları, kamunun ve ülkenin yararları, mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının şeref ve onur, yetki ve çıkarlarını korumak bakımından gerekli görülen tüm çalışmalarda bulunmaktır. Bu çerçeve içinde;

İnşaat Mühendisliği alanındaki gelişmeleri ülke çıkarlarına uygun bir biçimde yaygınlaştırmaya çalışmak, gerekirse ülke dışındaki ilgili meslek örgütleriyle ilişki kurmak, üyelerinin okul sonrası eğitimine önem vermek, teorik ve pratik olarak bilgi birikimlerini artırma çabasına girmek.

İnşaat Mühendisliği öğreniminin ülkenin gereksinimine göre geliştirilmesini ve örgütlenmesini gerçekleştirmek için ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla ilişki kurmak, gerekirse ortak çalışma yapmak.

İnşaat Mühendisliği ile ilgili yasa, kararname, şartname ve yönetmeliklerin hazırlanma sürecinde etkin katılım ve bu doğrultuda ilgili kamu ve akademik kurumlarla işbirliği içinde bulunmak.

Ülke koşullarına uygun teknoloji ve ham madde kullanarak inşaat malzemesi üretiminin sağlanması doğrultusunda çaba sarf etmek, ülkemizde üretilen yapı malzemelerinin standartlarının yapılması konusunda katkıda bulunmak, üretilen yapı malzemelerinin ilgili standartlara uygunluğunu denetlemek amacı ile kalite kontrolü uygulamasını yapmak, gerekirse bu konuda ilgili kamu kuruluşları ve üniversitelerle ortak çalışma yapmak.

Halkın barınma sorununu kamu eliyle çözümü doğrultusunda, bölgelerin sosyo-ekonomik yapısına uygun, yapı tiplerinin geliştirilmesi ve üretimlerini sağlanması için kamu kuruluşlarına öneri götürmek, gerekirse ortak çalışma yapmak.

İnşaat Mühendisliği ile ilgili projelerin, şartname, yönetmelik ve standartlar açısından uygunluğunu denetlemek ve proje yapım sürecinde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek, emeğin en iyi bir biçimde değerlendirilmesi amacıyla ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulamasını denetlemek.

Yapı üretiminin projelere uygunluğunu denetlemek, üretimin iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli girimlerde bulunmak.

İmar ve ihale yasalarının ülke ve kamu çıkarları doğrultusunda günün koşullarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi için kamu kuruluşlarına öneri götürmek.

İnşaat Mühendisliği konusundaki gelişmeleri tartışmaya açarak, kamu ve meslektaşların ilgisine sunmak.

İnşaat Mühendisliği ile ilgili teknik kitapların, şartname, yönetmelik ve standartların yayın ve satış yoluyla üyelere aktarılmasını sağlamak, Oda çalışmalarını periyodik yayınlarla üyelere ve kamuya duyurmak.

Serbest proje bürolarının ilgili yasal çerçevelere uygun çalışmasını sağlamak.

İnşaat Mühendislerinin mesleki çalışmaları ve yetkilerini kullanmaları sürecinde karşılaşacakları her türlü yasa ve yönetmelik dışı haksızlık, şeref ve onur dışı davranışlara karşı bütün girişimleri yapmak ve üyeler arasındaki mesleki dayanışmayı güçlendirmek.

İnşaat Mühendislerinin mesleklerini uygulaması sırasında Oda yasası, yönetmeliklerine uygun davranmalarını sağlamak, aksi davranışlarda bulunanları yönetmelikler çerçevesinde uyarmak ve gerekirse cezalandırmak.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bağlı odaları ve diğer meslek kuruluşları ile amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak.

Üye kitlesinin emeğinin değerlendirilmesi ve yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

İnşaat mühendislerinin istihdam olanaklarının artırılması doğrultusunda mesleki birikimin etkin ve yaygın olarak talep edilmesinin sağlanması amacıyla kamu kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişki kurmak.

İnşaat mühendisliği arz-talep dengesini rasyonel bir baza oturtulması doğrultusunda eğitim kurumlarının niceliksel programlanmasının yapılması doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunmak.

Bütün bu amaçların gerçekleştirilmesi sürecinde oda ve üye ilişkilerinin sağlıklı bir şeklide yürütülmesi amacı ile yurt düzeyinde Şube ve Temsilcilikler kurmak, mesleki denetim görevlileri atamak.

İnşaat ihalelerinde sözleşme ve şartname yazılı teknik kadroların tam olarak kurulmasını sağlamak, yetki ve sorumluluklarını belirleyen çalışmaları yapmak.

İnşaat Mühendisliği ile ilgili yardımcı teknik eleman kadrosunun yetiştirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

SAKARYA  İLİNDE   DURUM

İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şube Başkanı Hüsnü Gürpınar”İnşaat Mühendisleri Odası deprem gerçeğini ve deprem tehlikesini unutturmama ısrarını, güvenli ve sağlıklı yapılaşma konusundaki kararlılığını sürdürmeye devam edecektir. Depremlerde insanların uğrayacağı maddi ve manevi zararları azaltmanın tek yolunun güvenli yapılar yapmaktır.Vatandaşlarımızı, inşaat mühendisleri ile depremden sonra değil, depremden önce tanışmaya, bilinçli tüketici olmaya, bina satın alırken, yaptırırken veya kiralarken makyaja değil, güvenli olup olmadığına dikkat etmeye, yani binaların boyasının ve fayansının kalitesinden önce taşıyıcı sisteminin güvenliliğinin araştırılması konusunda bilinçli olmaya davet ediyoruz.İnşaat Mühendisleri Odası deprem gerçeğini ve deprem tehlikesini unutturmama ısrarını, güvenli ve sağlıklı yapılaşma konusundaki kararlılığını sürdürmeye devam edecektir. Proje üretim sürecinden başlayarak yapı üretim sürecinin tüm evreleri sertifikalı yetkin mühendisler tarafından denetlenmelidir.

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Aynı Zamanda Adapazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem,İnşaat Mühendisleri Odasının 63. kuruluş yıldönümüne Baro Başkan Vekili Ahmet Ziya AKAR İle birlikte katıldı

Haber-Necla BAKAN-Fehmi DUMAN  Sen Otel-Serdivan -SAKARYA

YORUMLAR

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar