Dolar : Alış : 7.1357 / Satış : 7.1485
Euro : Alış : 8.6774 / Satış : 8.6930
HAVA DURUMU
hava durumu

sakarya11°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 34 Kategoride 11262 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

LDP Kurultay Sonrası Görev Bölümü Yaptı.

17 Şubat 2017 - 1 views kez okunmuş
Ana Sayfa » ana manset»LDP Kurultay Sonrası Görev Bölümü Yaptı.
LDP Kurultay  Sonrası Görev Bölümü Yaptı.

LDP Kurultay  Sonrası Görev Bölümü Yaptı.

Buna  Göre;

Sosyal İşler ve Koordinasyon Başkanlığına Emine ÇETİN,Siyasi İşler Başkanlığına Muhterem SİVİŞ, Basın İşleri Başkanlığına Aziz KORKMAZ,Tanıtım İşleri Başkanlığına Arda KARAPINAR,Seçim İşleri Başkanlığına  Nihal Şahin YAMAN,Teşilat Başkanlığına Hüseyin TÜZÜN,Üyelik İşleri Başkanlığına Haluk AVCI,Genel Sekreter  Fırat YEŞİLÇAY, Genel Muhasip Ali KÜLHAN, Kurumsal İlişkiler Başkanlığına Kaan ALPER,Kobi-Esnaf İşleri  Başkanlığına Hasan KULAKSIZ,STK Başkanlığına  Bünyamin BAHAR,Genel Başkan Danışmanı Serdar AKTAN,Dış İlişkiler  Sorumlusu Alp PAMİR getirildi.

Liberal Demokrat Parti’den Referandumda “Kesinlikle Hayır” Kararı

LDP Genel Başkanı Gültekin Tırpancı“Afrika’da, Ortadoğu’da, Latin Amerika’da, dünyanın tüm geri kalmış demokrasileri tek adam yönetiminden kurtulmaya çalışırken, ülkemiz yönetiminde, demokrasinin en temel ilkesi kuvvetler ayrımı ile denetleme ve dengeleme mekanizmalarını ortadan kaldırıp, tüm yetkileri tek bir kişide toplayan bir rejim değişikliğine geçilmeye çalışılması kabul edilemez,bırakın evet veya hayır çıkmasını, böylesine antidemokratik bir paketin bir Mecliste onaylanarak referanduma sunulması bile hazindir” vurgusu yapılırken, demokratik rejime inanç ve desteği olan tüm vatandaşların partiler ve ideolojiler üstü bir duruşla referandumda “kesinlikle hayır” tavrı takınmaları çağrısı yapıldı.

Liberal Demokrat Parti’den Referandumda “Kesinlikle Hayır” Kararı

Ülkemizin içinde bulunduğu siyasal, sosyal ve ekonomik sorunlara bakınca, bugünkü konumuzun ne kadar ciddi, önemli ve hassas olduğu açık. Dahası, bir “liberal” parti olarak bizim öncelikli misyonumuz, Türkiye’de demokrasi ve insan haklarının tesisidir.

Liberalizm Sadece Bir Ekonomik Sistem Değildir

Ne yazık ki, ülkemizde hâlâ “liberalizm” sözcüğü sadece, serbest piyasa olarak da anılan, belirli bir ekonomik sistemi çağrıştırmakta. Oysa, liberalizm her şeyden önce ve öte, insan hak ve hürriyetlerini temel alan bir “siyasi” doktrindir.

Liberalizm, tabii hukuk teorisi üzerine kurulmuş bir siyasi doktrindir. Tabii hukuk, insan vicdanına ve aklına uygun olan, insanın diğer insanlara karşı davranışlarını belirleyen ahlâk kurallarıdır.

Her zamanki gibi, ben önce konu ile ilgili olarak partimizin görüş, değerlendirme ve önerilerini aktarmak istiyorum. Daha sonra da, sorularınızla, konuya boyut ve kapsam kazandırabileceğimizi umuyorum.

Demokrasinin “Beşiği”

Her ne kadar “demokrasinin beşiği” nin eski Yunan olduğu söylense de,eski Yunan’da kanun karşısında eşitlik kavramının olmadığını biliyoruz. Halkın çoğu köleydi ve dolayısıyla. insan hak ve özgürlüğü gibi kavramlara yabancıydılar.

1215 Magna Carta Libertatum da demokrasinin menşei olarak anılır.Bu belge de, her ne kadar kralın yetkilerinin sınırlandırılması itibariyle önemli idiyse de; kral ile lordlar arası bir sözleşme olması bakımından, çağdaş demokrasinin kaynağı olarak nitelenemez, kanısındayım.

Kavram Kargaşası

Hepinizin malûmu olduğu üzere, gerek “demokrasi’; gerekse `liberalizm” üzerinde en çok kavram kargaşası yaşanan ideolojiler olageldi.

Bu gerçekten hareketle ben, burada, özellikle “çağdaş demokrasi” ve “klasik liberalizm” tanımları üzerine kısa birtakım açıklamalar yapmakta yarar görüyorum.

Önce, demokrasi:

Bence, bu konudaki kavram kargaşasının temel nedenlerinden biri, tüm dünyada “demokrasi” sözcüğünün – saygınlığından olsa gerek – siyasilerin savundukları görüşlerini üzerine bina ettikleri bir sözcük olagelmiş bulunmasıdır. Bu siyasi görüşler aslında ne olursa olsun!

Örneğin, kendi modellerine ve/veya rejimlerine sosyalist devletler “halk demokrasisi”; üçüncü dünya ülkeleri “milli demokrasi”; faşist yönetimler “otoriter demokrasi” gibi adlar vermişlerdir.

Oysa, “çağdaş demokrasi” yani, çok sevdiğim bir tanımlama ile,”özgürlüğün kurumsallaşması”, her şeyden önce, liberalizm ürünüdür.

Çağdaş demokrasinin teorik esasları 17. yüzyılın sonlarından itibaren Locke, Smith gibi, “klâsik liberalizm”in kurucuları tarafından oluşturulmuş; temel insan hak ve özgürlükleri, kuvvetler ayrılığı, halk egemenliği gibi demokrasinin temel prensipleri, klâsik liberal doktrinin ürünleri olarak belirginlik kazanmıştır.

Kavram üzerinde mutabakat – klâsik batı demokrasisi olan çağdaş demokrasi yani, çağdaş uygarlığın günümüze dek oluşturduğu siyasal yapı, özgürlüklerin kurumsallaşmasısın 20 yıl içinde, 1975 Helsinki Nihai Senedi ile 1990 Paris Şartı’nda ifade bularak, tesis edilmiştir.

Liberalizme gelince:

“Modern zamanların en önemli siyasi doktrini” olarak tanımlanmasına rağmen, liberalizm de, demokrasi gibi, son 150 yıl boyunca tam bir kavram kargaşasına boğuldu. “Klasik Liberalizm”, “Modern Liberalizm”, “Yeni Liberalizm” gibi ifadeler kullanıla geldi.

Liberal Demokrat Parti olarak savunduğumuz “Klâsik Liberalizm”, yukarıda da ifade edildiği üzere, 17. yüzyılın sonlarından başlayarak bir “insan hakları doktrini” olarak doğan; 18. yüzyılın sonlarından itibaren de “liberal anayasacılık” döneminin yaşanmasına yol açan anlayıştır.

Klâsik liberalizmin temel ilkeleri, Amerikan bağımsızlık hareketi ve 1776 Bağımsızlık Beyannamesi ve tabii, 1787 Anayasası ile gelişti.

Malûm, ABD çağdaş demokrasinin öncü modeli olarak kuruldu. Bu gelişme, bir sonraki yüzyılda Avrupa’nın da “liberal anayasacılık” dönemini yaşamasına yol açtı.

Klâsik batı demokrasisi kanun karşısında eşitlik, hukuk devleti, temel insan hak ve özgürlükleri, ekonomide serbestlik, kuvvetler ayrılığı, parlâmentarizm ilkeleriyle bu dönemde liberal doktrin tarafından yeniden oluşturuldu.

Dolayısıyla, çağdaş demokrasi aslında liberal demokrasiden başka bir şey değildir. Liberalizmsiz demokrasiye gerçek demokrasi demek mümkün değildir.

Hukuk Devleti

Bu noktada, üzerinde kısaca durmak istediğim bir diğer kavram da, parti programımızda sık sık kullandığımız “hukuk devleti” kavramıdır. Bu terim ilk kez 19. yüzyıl başlarında liberal Alman hukukçuları tarafından kullanılmış; hukuk devleti tanımı, “liberal anayasacılık” hareketinin tabii sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Hukuk devleti, yine liberalizmin ürünü olan insan haklarının güvencesi; liberalizmin siyasal iktidarlar tarafından keyfi olarak kullanılamayacağının teminatıdır.

Klâsik liberalizm, bireyin bir başkasının keyfi iradesine tâbi olmamasını; bunun için de, herkesin hukuka bağlı olmasını öngörür. Kanun hakimiyeti yani, hukuk devleti, özgürlükçü düzenin temel şartıdır. Hukuk devleti ilkesini kabul etmeyen bir sistem, çağdaş demokrasi olarak nitelendirilemez. Hukuk devleti ilkesi ise, klâsik liberalizm ürünüdür.

Sonuç olarak ve özetle, liberalizme karşı ve fakat, çağdaş demokrasiden yana olmak mümkün değildir.

Dünyanın En Değerli Varlığı: İnsan

Arkadaşlar, liberal düşünce geleneğine göre insan, iyi ve kötü yönleriyle, dünyanın en değerli varlığıdır

İnsanoğlu, 80.000 yıl önce başladığı iddia edilen dünya serüveninin çok büyük bir bölümünü “devlet” siz yaşamıştır. Ortak ihtiyaçlarını karşılamak, hak ve özgürlüklerini güvenceye almak amacıyla insanoğlunun ilkel devletleri kurmaya başlaması, topu topu 5000 yıl öncesine gider yani, kıyaslamayla çok `yakın” bir tarihe!

Devlet

Toplum içindeki birtakım bireylerin iktidarı ele alması demek olan devletin kuruluşu, aslında üretici olmayan, başkalarının ürettiklerinden pay alarak geçinen bir yönetici sınıfın doğması ile sonuçlandı. Bu sınıf, üstün devlet gücü ve yetkisiyle donatıldı ve, olacağına bakın, yöneticiler, devletin kuruluş amacına aykırı olarak, daima insan hak ve özgürlüklerini sınırlama eğilimi içinde girdiler.

Nitekim, yakın tarihten örnekler verecek olursak, içinde bulunduğumuz 20. yüzyılda bile, komünist ve faşist totaliter yönetimler insanlığa büyük felâketler yaşattılar. Bu rejimler insanlara özgürlüklerine karşılık, ekonomik refah vaat ettilerse de, başarısız oldular.

Öte yandan, özgürlükçülüğü daha çok koruyan rejimlerin, çok daha hızlı bir ekonomik gelişmeyi gerçekleştirdikleri gözlendi. Liberal ilkelere bağlılığını daha çok koruyan ekonomilerde emek arz ve talebi arasındaki denge daha kolay kuruldu. İşsizlik sorunu daha büyük oranda çözüldü, asgari geçim düzeyi daha yüksek bir çizgiye oturdu yani, “sosyal devlet” düşüncesiyle varılmak istenen hedefler, kendiliğinden, daha tatmin edici ölçülerde gerçekleşti.

Özetle, klâsik liberalizme dönüş, toplumcu-devletçi iddialarla egemenlik kuran yönetimlerin başarısızlığı, denenerek, tespit edildikten sonra, başladı.

Türkiye’de Liberal Düşünce Geleneği Oluşmadı

Cumhuriyetimiz, yukarıda sözünü ettiğim totaliter modellerin Rusya ve İtalya’da iktidara geldiği yıllarda kuruldu. Ancak, doğaldır ki, 1924 Anayasası yine yukarıda sözünü ettiğim ve aynı döneme rastlayan `liberal anayasacılık” dönemini temsil eden hükümleri de içermekteydi.

Terakkiperver Fırka, Serbest Fırka denemelerine rağmen, neticede 1945’e kadar süren tek parti döneminde, faşist ve komünist uygulamalardan etkilendik. Bugün hâlâ gündemde olan “resmi devlet ideolojisi”, bu dönemin ürünüdür.

Çok partili döneme geçtiğimizde ise, yine “ilkesiz popülizm” yani, müdahaleci, bürokratik görüşler 20. yüzyıl Avrupa demokrasisine damgasını vurmuştu. Biz de nasibimizi aldık! Türkiye’de liberal düşünce geleneği, 1950-60 arasında Demokrat Parti’nin liberal ekonomi politikalarına rağmen de oluşamadı.

Konumuz dışı olmakla birlikte, yeri gelmişken ifade etmek isterim ki, Cumhuriyet döneminin ekonomik yapısı da, devletçi-müdahaleci, devlet güdümünde karma bir model olarak oluştu.

Türkiye’nin çok partili parlâmenter rejimi benimsemiş olmasına rağmen, bu rejimin bir türlü demokratik içeriğe kavuşamamasının temel nedeni de, sanırım bu; yani, liberal geleneğin oluşmamış olmasıdır

Bugün hâlâ, çok partili rejimimizi demokratik içeriğe kavuşturma sorunu yaşıyoruz. Dahası, 12 Eylül müdahalesi ve 1982 Anayasası, böylesi bir ideali erişilmez kılmış durumda.

Sadece Ekonomi ile Liberalleşmek Mümkün Değildir

Liberal demokrasi, siyasi, hukuki ve ekonomik yönleriyle bir bütündür. Bu nedenle, sadece ekonomi ile liberalleşmek mümkün değildir. Siyasi ve hukuki alanlarda da mevcut engellerin tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Türkiye ancak bu yolla, 150 yıldır -1856 Paris Konvansiyonu’ndan bu yana – yer aldığı Avrupa topluluğu içinde kalabilir, “çağdaş medeniyet” den söz edebilir.

Çağdaş dünyanın klâsik liberalizme dönüş sürecinde ülkemizin bu dünyadan dışlanmamasının koşulu, siyasi ve hukuki alanlarda da liberal demokrasinin asgari standartları benimsemesi; otuz yıldan bu yana sol propaganda ile de pekiştirilmiş bulunan tek parti döneminden kalma devlet ve yönetim anlayışını gecikmeksizin terk etmesidir.

Çağdaş Dünya ile Uyumsuzluk

Nitekim, ülkemiz bugün, çağdaş dünyanın bırakın ekonomiyi, siyasi ve hukuki konjonktürü ile ciddi uyumsuzluk içindedir. Demokrasi ve insan hakları konularında maruz kaldığımız dış müdahaleler, utanç vericidir. Hele tarihimize, Osmanlı İmparatorluğu’nun aynı konulardaki tutumuna baktığımız zaman, bugün geldiğimiz noktanın affedilir yanı yoktur.

Osmanlı’dan Ders Alınmalıdır

Malûm, Osmanlı İmparatorluğu bütün dünyanın sığındığı toplum olmuştur. Bu 14. yüzyıldan başlayarak, böyle idi. Daha dün tesadüfen bir yemekte büyük bir bankacı ile birlikteydim. Babası Polonyalı imiş, Polonya’dan göç etmiş. Müthiş bir Türk hayranı. Neden? Çünkü, Osmanlı Polonya’da baskıdan kaçanlara kucak açmış.

Bugün, bütün bu gelişmelerden sonra, ülkemizdeki insan hakları ihlalleri karşısında Avrupalı’nın gelip, bize ders vermesi, çok ağır geliyor insana. Unutmayın ki, daha 100 sene evvel Avrupa bize göre çok “vahşi” idi.

Osmanlı’nın mirasçısı Türkiye’nin bu duruma düşmesini bir büyük bir üzüntü ile karşılıyor; ilk misyonumuzun her Türk vatandaşına demokrasi ve insan haklarına sahip çıkma görevini yabancılara bırakmamayı öğretmek oluştuğuna inanıyoruz

YORUMLAR

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar