Dolar : Alış : 7.4367 / Satış : 7.4501
Euro : Alış : 9.0232 / Satış : 9.0394
HAVA DURUMU
hava durumu

sakarya4°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 34 Kategoride 11102 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Keyfi, asılsız ve gerçek dışı İhbarın bedeli 219,00 tl

29 Nisan 2016 - 1 views kez okunmuş
Ana Sayfa » ana manset»Keyfi, asılsız ve gerçek dışı İhbarın bedeli 219,00 tl
Keyfi, asılsız ve gerçek dışı İhbarın bedeli 219,00 tl

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Kullanılan Acil Yardım ve İhbar Servislerinin Yersiz ve Gereksiz Meşgul Edilmesinin Önlenmesi Hakkindaki Karar”

SAKARYA VALİLİĞİNDEN

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA KULLANILAN ACİL YARDIM ve İHBAR SERVİSLERİNİNYERSİZ VE GEREKSİZ MEŞGUL EDİLMESİNİN ÖNLENMESİ  HAKKINDA KARAR

            Bilindiği gibi, günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte; Ülkemizde de başta güvenlik, zabıta, eğitim, sağlık, orman v.b olmak üzere birçok kamu kuruluşunda “Acil Yardım ve İhbar Hatları” kullanılmaya başlanılmış olup, vatandaşlarımızın bu hatlardan: “güvenlikten sağlığa, yangından iş hayatına kadar her türlü ihtiyaç ve sorunlarını ilgili kurumlara duyurması” ile birlikte talepleri en kısa sürede yerine getirilmektedir.

“Acil Yardım ve İhbar Hatları’nın amacı: “Vatandaşlar tarafından gerek kendilerini gerekse kamuyu ilgilendiren konulardaki ihtiyaç ve ihbarlarını , doğrudan ilgili kurumlara iletmesi suretiyle hizmetlerin en kısa sürede yerine getirilerek can ve mal kayıplarının önüne geçilmesini” sağlamaktır.

Son zamanlarda başta ALO 112 (Acil Çağrı Merkezi) olmak üzere ALO 155, (Emniyet) ALO 156, (Jandarma) ALO 110 (Yangın İhbar)  ve diğer “Acil Yardım ve İhbar Hatları” nabazıvatandaşlarımız tarafından yapılan maksat dışı aramaların ve asılsız ihbarların giderek arttığı, aramaların büyük bölümünün; keyfi, asılsız ve gerçek dışı konularla ilgili olduğu, bu durumun kamu personelinin, kamu araç ve gereçlerinin fuzuli olarak kullanılmasına sebebiyet verdiği, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da bu servislere süratle erişiminin ve ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasını engellediği, sorumsuz davranışlarıyla buna sebebiyet verenlerin; kamu güvenliği, kamu düzeni ve kamu sağlığının korunmasını riske attıkları müşahade edilmektedir.

ALO 112, (Acil Çağrı Merkezi) ALO 155, (Emniyet)  ALO 156, (Jandarma) ALO 110 (Yangın İhbar) ve diğer “Acil Yardım ve İhbar Hatları”ndan gerçek ihtiyaç sahiplerinin zamanında yararlanabilmesi için asılsız ve gerçek dışı konularla bu hatları meşgul edenlerin vazgeçirilmesi, bu olumsuz davranışları sergileyenlerin azaltılması için yasal bir yaptırıma tabi tutulmaları; caydırıcı nitelikte olacaktır. Bu husus acil sağlık, güvenlik, yangın gibi önemli kamu hizmetlerinin zamanında etkin, verimli bir şekilde sunulması bakımından da önem taşımaktadır.

Bu nedenle;

1-5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun;

A-II -Valilerin hukuki durumları, görev ve yetkileri  başlıklı 9/C,

   B-66. maddesi: (Değişik: 23/1/2008-5728/125 md.) İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır.  (Ek cümle: 27/3/2015 – 6638/16 md.) Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

hükmü yanısıra;

2-5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu’nun;

            A-Kanunilik ilkesi başlıklı:

   4. maddesi: (1) Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir.

(2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir.

B-Zaman bakımından uygulama başlıklı:

    5. maddesi: (1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılıTürk Ceza Kanunu’nun zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kabahatler karşılığında öngörülen idarî yaptırımlara ilişkin kararların yerine getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralı geçerlidir.

(2) Kabahat, failin icraı veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. Neticenin oluştuğu zaman, bu bakımdan dikkate alınmaz.

vaiambulansta1

C-İştirak başlıklı:

   14. maddesi: (1) Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idarî para cezası verilir.

(2) Özel faillik niteliğinin arandığı durumlarda, kabahate iştirak eden ve bu niteliği taşımayan kişi hakkında da fail olarak idarî para cezası verilir.

(3) Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Kabahatin işlenişine iştirak eden kişi hakkında, diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde bulundurulmaksızın idarî para cezası verilir.

(4) Kanunda özel faillik niteliğini taşıyan kişi açısından suç, diğer kişiler açısından kabahat olarak tanımlanan fiilin, bu niteliği taşıyan ve taşımayan kişiler tarafından ortaklaşa işlenmesi halinde suça iştirake ilişkin hükümler uygulanır.

D-Emre aykırı davranış başlıklı:

    32. Maddesi: (1) Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.

hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu’nunda öngörülen idari para cezalarının yeniden değerlendirme oranları her yıl Maliye Bakanlığı’nca tespit edilmektedir.

2016 yılı için Yeniden Değerlendirme Oranı, Maliye Bakanlığı’nca 10.11.2015 tarih ve 29528 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  (Sıra No. 457) ile %5,58(Beşvirgülellisekiz) olarak belirlendiğinden, 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu’nun;32. maddesinde öngörülen Yüz Türk Lirası idarî para cezası,  2016 yılında,      1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 219,00 TL(İkiyüzondokuzlira) olarak uygulanmaktadır.

Sonuç olarak; Kamu Acil Yardım ve İhbar Servislerini kasten, yersiz ve gereksiz yere meşgul eden, gerçek ihtiyaç sahiplerinin zamanında bu hatlara ulaşmasını ve yararlanmasını güçleştiren şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun; 32. Maddesi hükmü uyarınca    (2016 yılı için) 219,00 TL İdari Para Cezası uygulanacaktır.

Bu karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından işlemlere derhal başlanarak gereği yerine getirilecektir.

Bu karar, tüm ilgililere ve Sakarya ili içindeki tüm kişi ve kuruluşlara tebliğ yerine geçecektir.

Bu kararı Sakarya Valisi yürütür.

YORUMLAR

İlgili Terimler :