Dolar : Alış : 7.3544 / Satış : 7.3676
Euro : Alış : 8.9276 / Satış : 8.9437
HAVA DURUMU
hava durumu

sakarya5°CKar Yağışlı

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 34 Kategoride 11134 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

İstanbul Tabip Odası seçimlerinde Toplumcu Hekim Umudu

21 Nisan 2016 - 1 views kez okunmuş
Ana Sayfa » ana manset»İstanbul Tabip Odası seçimlerinde Toplumcu Hekim Umudu
İstanbul Tabip Odası  seçimlerinde Toplumcu Hekim Umudu

Bilimsel Kamucu Aydınlanmacı ilkeleriyle 

ÇAĞDAŞ bir hekim hareketi için 

“TOPLUMCU HEKİM” Yola Çıkıyor 

TABİP ODALARI HEKİMLERİN UMUDU OLAMIYOR 

Hekimler, hekimlik mesleğinin doğru ve yeterli uygulanması, hekim hakları ile hekimlik değerlerinin yaşatılması sağlanarak insan ve toplum sağlığının iyileştirilmesi konularında taraf olup, görev ve sorumluluk taşımaktadırlar. Bu görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde, meslek örgütleri olan Tabip Odaları ve TTB’nin varlığı vazgeçilmezdir.

Sağlık sisteminin tüm sağlık emekçileri gibi asli unsurlarından olan hekimler ve onların meslek örgütleri, tarihlerinde olmadığı kadar büyük bir kuşatma ve etkisizleştirme saldırısı ile karşı karşıyadır. Hekim örgütlerimiz ne yazık ki, emperyalist dayatmalar, piyasa dinamikleri ve toplumsal yaşamın bütünündeki dinselleştirme politikalarıyla örülen bu saldırı karşısında yeterince etkin ve kararlı bir yanıt geliştirememişlerdir.

• Toplumun sağlığını korumayı değil, hastalıkların tedavisini temel alan, hastayı müşteri, sağlık kurumlarını ticarethane olarak gören kâr odaklı “Sağlıkta Dönüşüm Programı” halkın sağlığını ve sağlık hakkını tehdit ederken,

• En temel insan haklarından olan sağlık, birinci basamaktan üçüncü basamağa kadar kamu hizmeti olmaktan çıkarılıp topyekün özelleştirilirken,

• Hekimlerin ve diğer tüm sağlık çalışanlarının emekleri değersizleştirip, mesleki onur, özlük hakları, iş ve iş güvenceleri, can güvenlikleri saldırıya uğrarken,

• Koruyucu hekimliğin ekip hizmeti şeklinde sunulduğu sağlık ocakları kapatılarak, yerine ağırlıklı olarak ilaç tüketiminin artırılmasına hizmet eden Aile Sağlığı Merkezlerinde hekimler, iktidar organları ve vatandaşlar karşısında yalnızlaştırılırken,

• Nitelik değil nicelik tercihi nedeniyle Tıp Fakülteleri ve diğer sağlık eğitim kurumlarında yetersiz bir eğitim süreci dayatılıp, Tıp Fakültelerinin içi boşaltılarak yerine iktidar ve çıkar odaklarının kontrolünde kurumlar oluşturulurken,

• Sağlık kurumları için cuma namazı genelgeleri yayınlanırken, hastanelere imamlar atanırken, “alternatif tıp” adı altında sülük, hacamat, kupa çekme gibi bilim dışı uygulamalar resmi bir içerik kazanırken, kimi tıp fakültelerinde islam fıkıhına göre tedavide şükür, tevekkül, dua ve kaderin rolünün anlatıldığı “tedavide moral değerler” dersleri verilirken,

toplum500

• Ondört yıldır egemen olan iktidar politikaları, halkımızı din, mezhep, etnik kimlik, cinsiyet, dil gibi kavramlar üzerinden ayrıştırıp karşı karşıya getirilirken,

• Ülkemiz ve bölgemizde emperyal projelerin gerçekleştirilmesi için yaratılan kirli iç ve dış savaşlar tırmandırılarak ülkemiz ve komşu ülke halkları kıyıma uğratılırken,

• İnsan hak ve özgürlükleri budanıp, adalet iktidarın güdümünde baskı ve zulüm aracına dönüştürülürken,

• Ülkemizin tarihi, sosyal, doğal değerleri ve zenginlikleri tahrip edilip, rant çetelerine kurban edilirken,

• Laiklik, çağdaş ve bilimsel değerler büyük saldırılara uğratılıp, ülkemiz tek adam yönetimiyle orta çağ karanlığına sürüklenirken,

Uzun süredir görevde olan İstanbul Tabip Odası ve TTB yönetim anlayışı doğru ve etkin bir duruş sergileyememiş, aksine dayatılan ayrıştırma politikalarının tarafı görüntüsü verilmiş, çoğu kez mesleki dayanışma ve mücadeleyi yükseltmek yerine kimlik siyaseti yapan yapılanmaların bir uzantısı gibi davranılarak bu politikalar meslek örgütü uğraşlarının merkezine oturtulmuştur.

Toplumcu Hekimler

YENİ BİR HEKİM HAREKETİNE İHTİYAÇ VAR 

Tüm bu nedenlerle ülkemizin;

• Meslek onur ve değerlerini, içine sürüklendiğimiz GERİCİ-TOTALİTER dayatmayı ve yıkıcı ETNİK taraflaşmayı kabullenmeyerek yükseltecek örgütlü, etkin ve mücadeleci bir hekim hareketine gereksinimi vardır.

• Meslek onuru ve değerlerini, piyasacı sağlık anlayışına İKİRCİKSİZ direnerek yükseltecek bir hekim hareketine gereksinimi vardır.

• Meslek onuru ve değerlerini, toplumun ortaçağ karanlığına götürüldüğü bir süreçte sağlık hizmetlerinin bilimselliğinden uzaklaştırılmasına İNATLA direnerek yükseltecek bir hekim hareketine gereksinimi vardır.

• Meslek onuru ve değerlerini, yaşadığı topluma karşı GERÇEK sorumluluk duyarak yükseltecek bir hekim hareketine gereksinimi vardır.

TOPLUMCU HEKİM HAREKETİ 

Toplumcu Sağlık anlayışını benimsemiş Toplumcu Hekimler;

• Sağlık sisteminin toplumun gereksinimleri doğrultusunda emekten yana düzenlenmesini, insanın en temel haklarından birisi olan sağlığın para/rant konusu olmaktan çıkartılmasını savunur, piyasacı sağlık anlayışına karşı halkın sağlık hakkının ve hekim emeğinin korunduğu emek referanslı toplumcu sağlık modelini benimser,

• Hastalığı bireysel değil toplumsal bir mesele olarak ele alır, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini öncelik verir, halkın barınma, beslenme, çalışma, eğitim ve çevre koşullarını en iyi düzeye yükselterek hastalanmadan sağlıklı yaşamalarını, hastalandığında ise eşit, nitelikli ve ücretsiz bir şekilde tedavi ve bakım hizmeti görmesini hedefler,

• Bilim dışı, gerici anlayışına karşı, bilimsel/aydınlanmacı/kamucu  çağdaş bir sağlık hizmetine inanır. Toplumsal yapının tümünde ve bunun bir parçası olan sağlık alanında aklın ve bilimin egemenliğini savunur,

• Sağlıkta eşitsizliklerin temel olarak toplumsal yapıdan kaynaklanmasından dolayı ve “herkese eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti” belgisinin gerçek içeriğine ancak eşitlikçi bir toplumsal düzende kavuşacağından hareketle bu doğrultudan yana tavır alır,

• Hekim haklarını koruduğunu iddia ederken aslında bir sağlık emekçisi olarak hekimlerin çalışma koşullarını bozan piyasacı sağlık anlayışına itiraz etmeyenlerden, hekim emeğinden yana görünürken, ilaç teknoloji ve hastane tekellerine söz söyleyemeyen anlayışlardan, bilim, emek ve genel insani referanslar yerine dinsel ve etnik referansları temel alanlardan farklı bir yerde durur.

Biz Toplumcu Hekimler; yukarıdaki ilkeler doğrultusundaki ikirciksiz duruşumuzla toplumcu sağlık anlayışının güçlenmesi ve yaygınlaştırılması hedefiyle yeni bir hekim hareketinin bu topraklarda yeniden filizlendirilmesi için yola çıkıyoruz.

TOPLUMCU HEKİM HAREKETİ 

Biz Toplumcu Hekimler: 

• Sağlık sisteminin toplumun gereksinimleri doğrultusunda emekten yana düzenlenmesini, piyasacı sağlık anlayışına karşı insanın en temel haklarından birisi olan sağlığın para/rant konusu olmaktan çıkartıldığı sağlık hakkının ve hekim emeğinin korunduğu, toplumcu/kamucu bir sağlık modelini benimsiyoruz

• Hastalığı bireysel değil toplumsal bir mesele olarak ele alıyor, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini önceleyen, halkın barınma, beslenme, çalışma, eğitim ve çevre koşullarını en iyi düzeye yükselterek hastalanmadan sağlıklı yaşamalarını amaçlıyoruz, 

• Bilim dışı, gerici anlayışına karşı, bilimsel/aydınlanmacı/kamucu anlayışla verilecek çağdaş sağlık hizmetini ve toplumsal yapının tümünde ve bunun bir parçası olan sağlık alanında aklın ve bilimin egemenliğini savunuyoruz 

• “Herkese eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti” belgisini savunuyor, sağlıkta eşitsizliklerin temel olarak toplum yapısından kaynaklandığından hareketle, bu hedefin gerçek içeriğine kavuşacağı  eşitlikçi ve özgür bir toplumsal düzenden yana tavır alıyoruz

• Hekim haklarını koruduğunu iddia ederken aslında bir sağlık emekçisi olarak hekimlerin çalışma koşullarını bozan piyasacı sağlık anlayışına itiraz etmeyenlerden, hekim emeğinden yana görünürken, ilaç teknoloji ve hastane tekellerine söz söyleyemeyen anlayışlardan, bilim, emek ve genel insani referanslar yerine dinsel ve etnik referansları temel alanlardan farklı bir yerde duruyoruz.

Hekimlik mesleğinin hedefinde, insanı daha iyi, daha sağlıklı bir duruma getirmek vardır. Bu nedenle hekimlik, ancak ve ancak insanın değerli görüldüğü bir toplumda anlam ve değer kazanabilir. Sağlıklılık da öyle. Bilimsel veriler, toplumsal koşulların etiyolojik bir faktör olarak pek çok hastalıkla ve sağlık durumuyla ilintili olduğunu ortaya koyuyor. Etyolojik olarak toplumsal koşullara ilişkin önermelerimizin olması, bilimsel bir zorunluluktur.

YOL GÖSTERİCİMİZ BİLİMDİR!

Evet, bilimsel verileri referans alıyoruz. Yolumuzu bilimin ışığı aydınlatıyor ve bu aydınlanmanın tüm topluma yayılmasının bizlerin de sorumluluğunda olduğunu düşünüyoruz. Saltanat heveslileri ise  ülkemizi ortaçağ karanlığına gömmek isterken biz, daha iyi bir Cumhuriyetin  etnik ya da dinsel kimlik siyaseti ile değil yurttaşlık referansıyla gerçekleştirilebileceğini biliyoruz. Saltanatın karanlığında ise ne bilimsel hekimlik yapma koşulları kalacaktır, ne de memleket.

BU MEMLEKET BİZİM!

Başta ilaç ve teknoloji tekelleri olmak üzere ülkemizi kendi malları gibi gören tüm küresel güçlerin  pervasızlığına karşı biz, bu memlekete ve yurttaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Tıbbiyeli Hikmet gibi. Yine koruyucu sağlık ve toplumcu hekimlik anlayışının önemli isimleri Dr. Refik Saydam, Dr. Behçet Uz, Dr. Tevfik Sağlam ve Dr. Nusret Fişek gibi. Mesleğimizi yaparken aynı romantizmi paylaştığımız  “Aydınlardan, hekimlerden, öğretmenlerden/Bir gün soracağım, bu çocukları soracağım.” diyen Dr. Ceyhun Atuf Kansu gibi. Tıpkı “yarın diye bir şey var” diyen Dr. Behçet Aysan gibi

bilirim yarın diye bir şey var

çeliğin su katılmamış yanı

ırmakların geçilecek, fırtınaların dinecek

bir yanı var

ömrümüzün

belki bir gün gülecek.

selam verip

selam alacak

barışa kardeşliğe

hep tok yatan

çocuklar görecek

el ele 

aşklar, omuz omuza dostluklar

ne dikenli teller olacak

ne tanklar tüfekler

ne tüberküloz kalacak

ne lösemi

ne işsizlik

ne banka

ne borsa

süt gibi duru ve ak

ekmek gibi sıcak

bizim de

bizim de

günlerimiz olacak.

güle değecek

kuşların kanadı

ve kuşlar sırtlarında

gül taşıyacak

kardeşlerim koşar adım

moraran beyazla

zincirlerimizle

yaralarımızla

ırmakların geçilecek, fırtınaların dinecek

bir yanı var

ömrümüzün

brosurtamam copy

YORUMLAR

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar