- Hoşgeldiniz - Sitemizde 34 Kategoride 11814 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Gökkuşağı Su Arıtma Sistemleri

12 Ağustos 2017 - 4 views kez okunmuş
Ana Sayfa » ana manset»Gökkuşağı Su Arıtma Sistemleri
Gökkuşağı Su Arıtma Sistemleri

Habervole Genel Yayın Yönetmeni Fehmi DUMAN   Su’da bilinmeyenleri araştırdı.

Neden Su Arıtma Sistemi?

Waterlife Su Arıtma Sistemiyle, suyunuzdaki fena koku, sert maddeler ve kloru giderilip, leziz, duru , kalifiye ve içimi güzel , tabii müddetçe aynı ölçeklerde rafine sıhhatli tek su üretilir. Arınmış su faydalanarak , mesut ve sıhhatli tek yaşamın en orijinal boyutlarını sevdiklerinizle paylaşabilir, geleceğin teknolojisini sağlam tek şekilde faydalanarak yaşam kalitenizi ek olarak üst noktalara taşıyabilirsiniz.

Sıhhatli ve Sağıklı

Ters Ozmoz Sistemi içme suyu amaçlı en iyi filtreleme sistemidir.

Cebinizin Dostu, Tasarruflu

Damacanalara aylık ödediğiniz maliyetin fazla ek olarak altında tek maliyet.

Emniyetli ve Güvenilir

FDA ve NSF onaylı Ters Ozmoz teknolojisi ile her vakit mükemmel ve emniyetli su.

Su ihtiyacınızı karşılar

Vücudunuzun su ihtiyacını sıhhatli su ile tekabül etmek amaçlı

Kolay ve Pratik

Sağlıklı ve emniyetli içme suyunu evinizde ve iş yerinizde üretme imkanı .

Hastalıkları önler

Sudan meydana gelen hastalıkları engellemek amaçlı ,

Reverse Ozmosis Nedir?

Ters Osmos dediğimiz hadise membran dediğimiz filtreyle gerçekleşiyor ve bu filtreler NASA aracılığıyla feza kapsüllerinin meydana getirdiği atılmış sudan içme suyu ele geçirmek amacıyla geliştirilmiştir.Kullanılan membranların gözenekleri 8-10 angstrom ( tahmini olarak milimetrenin milyonda biri) kadardır. Bu sayede, sudaki çözünmüş zarar veren iyonlar ve mikroorganizmaların tamamı membran yüzeyinde tutularak giderilmektedir. Rafine suda yalnızca vücuda yararlı meydana gelen sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum benzeri mineraller yer almaktadır .Bu minerallerde aşikâr oranlarda yer almaktadır . ileri ki zamanlarda Post Mineral süzgeç dediğimiz hindistan cevizinin kabuğunun (sudaki tüm mineraller hindistan cevizi kabuğunda mevcuttur.) 180.000 derecede fırınlı tamamıyla organik tek süzgeç yardımıyla de suya yine katılımı sağlanır. Böylelikle natürel asıl suyunuza kavuşmuş olursunuz.

MBR Arıtma

Membran biyoreaktörler (MBR), klasik aktif çamur sistemlerinin geliştirilmiş şeklidir.  Biyolojik reaktörler ile membran teknolojisinin birleştirilmiş halidir. Biyolojik arıtmadan sonra, çöktürme havuzu yerine ultrafiltrasyon (UF) veya mikrofiltrasyon (MF) membranları kullanılarak, ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

MEMBRAN ARITMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

Bilhassa az alan ihtiyacı ve daha ileri arıtım verimleri amacıyla Membran arıtma sistemleri her geçen gün daha fazla önem kazanmaya devam etmektedir.

MEMBRAN ARITMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

AMAÇLARI

Biyolojik olarak parçalanabilir bileşenlerin, mikropların, bulanıklığın, partiküllerin, yüzey aktif maddelerin azaltılması

MBR ARITMA SİSTEMLERİ AYRINTILARI

Membran biyoreaktör tipi (MBR) atıksu arıtma tesisleri, bir membran ultrafiltre ve aerobik biyolojik arıtma reaktörünün bileşiminden oluşan yeni bir atıksu arıtma teknolojisini kullanır.

Biyolojik reaktör içine daldırılarak negatif basınçta çalışan daldırma tip membran filtre veya biyolojik arıtma gövdesinin dışına kurulan pozitif basınçta çalışan filtreler olarak uygulanabilen bu teknikte biyolojik arıtmadaki atıksu 0,2 mikron büyüklüğünde gözenekleri olan filtre dokusundan geçirilir. Atıksuda bu büyüklüğün üzerinde bulunan tüm katı maddeler tutulurken neredeyse hiç katı madde ve mikroorganizma içermeyen atıksu geri kazanılır. Filtre yüzeyinde sürekli sağlanan akış sayesinde filtrelenen katıların yüzeyde tutunup filtreyi tıkmasının önüne geçilir. Buna rağmen membran filtre dokusu üzerinde biriken atıklar, arıtılmış atıksuyla yapılan periyodik ters yıkama ve kimyasal temizleme süreçleriyle fiziksel ve kimyasal olarak filtreden sökülür. Bu atıklar tekrar biyolojik arıtma sürecine alınır.

Özellikle MBR tekniğinin kullanıldığı durumlarda yüksek arıtım verimliliğinin yanı sıra biyolojik arıtmada çökeltme havuzuna gerek kalmadığı gibi havalandırma havuzu da konvansiyel yöntemde olması gerekenin üçte biri kadar büyüklükte tasarlanabilir, böylece toplam yerleşim ve inşaat alanında % 70’in üzerinde tasarruf sağlanır.

MBR ARITMA SİSTEMLERİNİN KULLANIM ALANLARI

 • Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların ileri arıtımı
 • Özellikle su havzalarına deşarj limitlerinin söz konusu olduğu durumlar
 • Yüksek kirlilik içeren suların arıtımı
 • Atıksulardan sulama suyu elde edilmesi ve geri kazanım projeleri
 • Konvansiyel yöntemler için yerleşim alanının yetersiz kaldığı projeler
 • Kapasite artışlarında atıksu arıtma tesisinin yetersiz kaldığı projeler
 • Yüksek su tüketimi olan proseslerde atık suyun geri kazanımı

Membran seçimini etkileyen en önemli faktör, membranın akısıdır. Diğer önemli bir faktör de, membranın maliyetidir. Atıksuyun türüne bağlı olarak da, membran seçimi değişebilir. Arıtılacak atıksu geri kazanılacaksa, daha iyi kalitede su üreten membranlar seçilebilir. Büyük ölçekli tesislerde, maliyeti azaltmak için, maliyeti ucuz yeni membranlar geliştirilebilir. Ayrıca, membranların tıkanma eğilimi az olmalıdır ve kolay temizlenebilmelidirler.

MBR sistemlerinde, azot giderimi de yapılabilmektedir. Havalı reaktör öncesinde, anoksik bölme ilave edilebilmektedir. Anoksik bölme olmadan bile, havalı reaktördeki yüksek biyokütle konsantrasyonlarından dolayı, havalı reaktör içerisinde yer yer anoksik bölmeler oluşabilmekte ve konvansiyonel aktif çamur sistemlerine göre daha yüksek azot giderimleri meydana gelebilmektedir.

MBR-Sistemleri aşağıdaki alanlarda başarılı şekilde kullanılır:

 • Atık suyun sulama amaçları için geri dönüşümü (Bakterilerin ve katı maddelerin giderimi)
 • Atık suyun Endüstriyel kullanım amaçlı geri dönüşümü (Nanofiltrasyon, ters ozmos, UV ve ozon için ön artıma)
 • Konvansiyonel atıksu tesislerinde kapasite artısı (Çamurun konsantrasyonun artırılması)
 • Yeni atıksu arıtma tesislerinde yer tasarrufu için (Çamur konsantrasyonun artırılması ve son çöktürme havuzu kullanılmaması

MEMBRAN BİYOREAKTÖR SİSTEMLERİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

Membran biyoreaktör sisteminin avantajları arasında; organik madde gideriminde yüksek ve-verimliliğe sahip olması, geliştirilmiş besi maddesi giderim stabilitesi, arıtımı zor olan atıklara uygulanabilmesi, düşük çamur üretimi, çıkış suyunun yüksek kalitede dezenfeksiyonu, yüksek yükleme hızı, daha az kirlenmiş çamur oluşumu ve reaktör için ihtiyaç duyulan alanın küçük olması sayılabilir.

Bunun yanı sıra, membran sistemlerinin bir takım dezavantajları da bulunmaktadır. MBR sis-temlerinin uygulanmasına özgü kısıtlamalar, tesislerin ilk yatırım maliyetleriyle ve değişken maliyetleriyle (elektrik tüketimi ve membranların işletme süresi gibi) ilişkilidir. Bu durum bu teknolojinin özellikle büyük miktarlardaki atık-suların arıtımı için uygulanması hususunda bir dezavantaj oluşturmaktadır. Diğer taraftan, MBR‟nin kullanımı, çok daha katı deşarj kuralları söz konusu olduğunda veya suyun ıslah edilmesi gerektiğinde daha yerinde olacaktır. Özellikle bu teknoloji membran ve membran prosesi maliyetlerinin düşmeye devam ettiği sürece daha da uygun maliyetli bir hal alacaktır.

Ters Osmoz

Klasik arıtma sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (denizsuyu, iletkenliği yüksek olan suyu suları vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran saf su eldesine yönelik membranfilitrasyon işlemine ters ozmoz denilmektedir. Ters ozmoz sistemlerinin çalışma prensibi; cihaz üzerinde bulunan membranlar sayesindedir. Su, membranlar üzerinde bulunan gözeneklerden, yüksek basınç altında geçmeye zorlanır. Bu işlem esnasında su molekülleri ve bazı norganik moleküller bu gözeneklerden geçebilirken suyun içindeki maddelerin çoğu bu gözeneklerden geçemez ve konsantre su olarak dışarı atılır

Paket Nehir Suyu Arıtma

Paket Nehir Suyu Arıtma yüzey ve yeraltı su kaynaklarından içme ve kullanma suyu üreten bir arıtma sistemidir. Sistem kapasitesi özel olarak dizayn edilen tekli modüllerin eklenmesiyle 50m3/saatten 1.000 m3/saate kadar arttırılabilir.

Paket Kimyasal Arıtma

Kimyasal atıksu arıtma sistemleri; Suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi veya kolloidal ve askıda maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltilmesi suretiyle giderildiği proseslerdir.

Endüstriyel nitelikli atıksu oluşumunun söz konusu olduğu fabrikalar ve üretim tesislerinde kullanılabilmektedir. Kapasiteye göre değişik boyutlarda dizayn edilebilen kimyasal arıtma tesisleri taşıması kolay sistemlerdir. Hızlı karıştırma, yavaş karıştırma, plakalı çökeltme ve filtrasyon ünitelerinden oluşmaktadır. Kimyasal madde hazırlama ve dozlama ekipmanları ünite üzerinde yer almaktadır.

Paket kimyasal atıksu arıtma sistemleri, kirlilik yükü ve debiye göre değişik boyut ve kapasitelerde üretilebilir. Komple St 37 karbon çelik malzemeden üretilmiş ve iki kat epoxy astar ve iki kat epoxy boya ile korunmuştur. Tesislerimizde kaliteli, arıza olasılığı düşük ve minimum bakım maliyeti gerektiren ekipmanlar kullanılarak bakım ihtiyacı en aza indirilmiştir.

Paket Biyolojik Arıtma

Firmamız atıksu arıtma uygulamaları için tasarlanmış yüksek verimli, standart kompakt üniteler imal etmektedir. Taşınabilir organik kirlenmiş evsel amaçlı kullanımdan kaynaklanan pis suların arıtımını sağlayan biyolojik tip paket arıtma tesisleri 25 kişiden 10.000 kişiye değişen kapasitelerde yapılırlar. Hızlı kurulmaları, tasarım safhasında daha az mühendislik hizmeti gerektirmesi gibi üstünlükleri sebebiyle, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda paket arıtma tesisleri yoğun olarak kullanılmaktadır.

Paket Arıtma Nasıl çalışır?

Paket atık su arıtma üniteleri SBR yani Kesikli Aktif Çamur prensibi baz alarak tam otomatik olarak çalışır.

Paket arıtmaya girmeden önce, tesis veya işletmeden gelen atıksular yer altı betonarme bir yapıda toplanır. Bu yapı öncesi suda erimeyen parçaların tutulması için kaba ızgara veya ön çöktürme haznesi yapılabilir. Bu haznede amaç atıksuyun paket arıtmaya homojen bir şekilde alınmasını sağlamaktır.

Dengeleme haznesinde bekletilen atık sular paket arıtmada bulunan PLC otomasyon kontrolünde atık su pompaları ile paket arıtma tankına iletilir.
Blower ile havalandırma işlemi, dengeleme haznesinde bulunan dalgıç pompaların tanka atıksu transferi ile senkronize bir şekilde başlar ve atık su belirli bir seviyeye kadar dolana kadar doldurma işlemi devam eder. Havalandırma ise tanka alınan atık su içindeki bakterilerin oksijen açısından doygunluğa ulaşması için gerekli süre kadar oksijen ile atık suyu besler.

Havalandırma işlemi sonrasında dinlenme-çökelme evresine geçilir ve belirli bir süre su içerisindeki mikroorganizmaların tank tabanına çökelmesi beklenir.

Paket Arıtma çıkış suyu kalitesi standart olarak ilgili çevre mevzuatını baz alarak deşarj limitlerine uygunluğu sağlar. Ayrıca istenmesi durumunda çıkış suyu değerleri paket arıtma ünitelerindeki özellikler artırılarak daha kaliteli çıkış suyu değerlerine indirgenebilinir. Paket arıtma sonrası su kalitesini artırmak için kum filtresi, karbon filtre, UV ünitesi gibi ileri arıtım ekipmanlar eklenebilir.

Kullanım avantajları:

 • Geri Kazanım
 • Yüksek proses teknolojisi
 • Kokusuz ve sessiz çalışma
 • Estetik görünüm
 • Kolay kurulum
 • Minimum alan ihtiyacı
 • Taşınabilir boyutlar
 • Otomatik işleme

SU ARITMADA  ÇÖZÜM MERKEZİ 

GÖKKUŞAĞI SU ARITMA SİSTEMLERİ

Aydın BARUT  -0532 7244745

YORUMLAR

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar