Dolar : Alış : 7.4485 / Satış : 7.4619
Euro : Alış : 9.0235 / Satış : 9.0397
HAVA DURUMU
hava durumu

sakarya4°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 34 Kategoride 11099 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

DİSK Taksim yasağına karşı dava açtı

29 Nisan 2016 - 1 views kez okunmuş
Ana Sayfa » ana manset»DİSK Taksim yasağına karşı dava açtı
DİSK Taksim yasağına karşı dava açtı

DİSK’in 1 Mayıs 2016 anma ve kutlamalarının Taksim’de yapılması için İstanbul Valiliğine yaptığı başvurunun “Taksim Meydanı’nın 2016 yılı için belirlenen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Alanları içerisinde olmaması ve kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili değerlendirmeler” gerekçesiyle reddedilmesi üzerine dava açtı.

DİSK tarafından açılan yürütmeyi durdurma istemli iptal davası İstanbul 13. İdare Mahkemesi’nde görülecek.

Untitled-1

DİSK’in açtığı davada İstanbul Valiliği’nin Taksim yasağının “hukukun evrensel ilkelerine, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere uluslararası sözleşmelere, Avrupa İnsan hakları Mahkemesinin 27/11/2012 tarihli, 38676/08 başvuru numaralı DİSK & KESK  Türkiye kararına, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ve İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nin beraat kararlarına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlarına aykırı olduğu” vurgulanarak, açıkça hukuka aykırı Valilik kararının öncelikle yürütmesinin durdurularak, iptaline karar verilmesi talep edildi

1 Mayıs Şehitleri Anıldı

1 Mayıs 2016 Komitesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs Mücadele, Birlik ve Dayanışma Günü kapsamında katledilen işçi ve emekçileri anmak amacıyla Taksim Kazancı Yokuşu, Şişhane ve Kadıköy’de anma etkinlikleri gerçekleştirdi.

manset

29 Nisan günü, saat 11.00’da, 1 Mayıs 1977’de yitirdiğimiz işçilerin anısına düzenlenen anma etkinliği Taksim Kazancı Yokuşu’nda başladı. Anmaya DİSK Genel Başkanı Kani BekoKESK Eş Genel Başkanları Lami Özgen ve Şaziye KöseTTB İkinci Başkanı Raşit Tükel ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da katıldı. DİSK adına konuşan Genel Başkanımız Kani Beko, “emeğe dönük en ağır saldırıların yaşandığı bu dönemde 1 Mayıs mücadelesinde kaybettiğimiz arkadaşlarımızın hatıralarını unutmayacağız” dedi.

Kazancı Yokuşu’ndan sonra 1 Mayıs 1989’da katledilen Mehmet Akif Dalcı’yı anmak üzere Şişhane’ye geçildi. Burada 1 Mayıs 2016 Tertip Komitesi adına bir konuşma yapan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, “1 Mayıs mücadelesinde kaybettiğimiz arkadaşlarımızın sözü sözümüz, emaneti emanetimizdir” dedi.

1 Mayıs 1996’da katledilen Hasan Albayrak, Dursun Odabaş ve Yalçın Levent’i anmak için Kadıköy’de düzenlenen anma saat 14.00’da başladı. Burada Tertip Komitesi adına konuşan Çerkezoğlu, tüm işçileri 1 Mayıs meydanlarına çağırdı.

Her üç anmada da arkadaşlarımızın katledildikleri noktalara karanfil bırakılan etkinlikler, 1 Mayıs çağrılarıyla son buldu.

DSC_0193

DSC_0203

DSC_0244

 

 

Yönetim Kurulu

yonetim_kanibeko Kani BEKO
Genel Başkan
yonetim_arzucerkezoglu Dr. Arzu ÇERKEZOĞLU
Genel Sekreter
Eşgüdüm Dairesi – Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi – Kadın İşçiler Sorunları Dairesi
caferkonca Cafer KONCA
Genel Başkan Yardımcısı
Örgütlenme Dairesi
cemalpoyraz Cemal POYRAZ
Genel Başkan Yardımcısı
Hukuk, Genç İşçiler Sorunları, Çocuk İşçiler Sorunları, Siyasal ve Sosyal İlişkiler Daireleri
yonetim_alaaddinsari Alaaddin SARI
Yönetim Kurulu Üyesi
Mali İşler Dairesi –  Uluslararası İlişkiler Dairesi
Kanber SAYGILI
Yönetim Kurulu Üyesi
Araştırma Dairesi – Eğitim Dairesi –  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi
Mustafa Safvet YAHYAOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Toplu Sözleşme Politikaları ve Koordinasyonu, Göçmen İşçiler Sorunları, Emekli Sorunları, Çevre Sorunları Daireleri

Konfederasyonun Amaç ve İlkeleri

Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfından alan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu “DİSK”, demokratik, bağımsız bir sınıf ve kitle örgütü olarak;

  • İşçi sınıfının hak ve çıkarlarının toplumcu, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü temellere dayalı gerçek demokrasi ortamında kazanılıp geliştirilebileceğinin bilinci içinde, işçi sınıfı ve emekçi halka yönelik her türlü sömürü ve baskının ortadan kaldırılmasını,
  • Evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı,
  • Tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı,
  • Üyeler arasında dayanışma, birlik ve dirliği sağlamayı,
  • Uluslararası sendikal dayanışma içinde, Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini artırıcı her türlü bilimsel çalışmaya öncelik tanıyarak, işçi haklarına örgütlülük bilinci ile sahip çıkmayı, bu bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı,
  • Çağdaş ve demokratik yöntemler yoluyla sınıfsal ve toplumsal kalkınmayı hedef alan bir mücadeleyi sürekli kılmayı,
  • Sınıfının onursal görevi olarak, faşizme, cuntacılığa, oligarşiye, baskıya, zulme ve işkenceci tüm rejim ve dikta yönetimlerine karşı mücadele etmeyi TEMEL AMAÇ;
  • Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil ve düşünce ayrımı yapmaksızın, tüm işçilerin, işyerlerinde, işkollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı,
  • Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını TEMEL İLKE sayar.

Madde: 4

Konfederasyonun Görev ve Yetkileri

a) Temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, korunması ve demokratik, hukuka bağlı devlet ilkesinin toplumsal yaşama egemen kılınması için mücadele etmek,

b) Sendikal hak ve özgürlüklerin en üst düzeyde geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, özellikle grev hakkının önüne konulan tüm engellerin ve çalışan kesime yönelik tüm baskıların ve sınırlamaların kaldırılması için çalışmak,

c) Çalışma hakkının ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesini, daha ileri sosyal ve ekonomik haklara ulaşılmasını, çalışma, dinlenme, beslenme ve barınma koşullarının iyileştirilmesini, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesini, işsizlik sigortasının geliştirilmesini, tarım ve orman işçilerinin, kadın, genç, küçük ve göçmen işçilerin sorunlarının çözüme ulaştırılmasını sağlamak, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak,

ç) Her işkolunda tek sendika ilkesini hayata geçirerek Konfederasyon içinde birliği sağlamak,

d) Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde üyelerini, sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, dayanışma ve birliği pekiştirmek, işçiler arasında sınıf bilincinin geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla gerekli her türlü eğitim çalışması yapmak, eğitim araçları sağlamak, eğitim tesisleri, vakıflar ve enstitüler kurmak,

e) Tüm iletişim olanaklarından yararlanarak örgüt içi ve örgütler arası bağlantıların kurulmasını sağlamak, Konfederasyon ve üyesi sendikaların çalışmalarının ülke ve dünya kamuoyuna duyurulması için her türlü basın-yayın çalışması yapmak, bunun için gerekli araçları sağlamak ve tesisler kurmak,

f) İşçilerin, emekçilerin hak ve çıkarları doğrultusunda ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yasal koşullara uygun olarak bağlantılar kurarak işbirliği sağlamak, bu kuruluşlara temsilci ve delege göndererek ortak çalışmalar ve eylem birliği yapmak, ilkelerini paylaştığı uluslararası örgütlere üye olmak, uluslararası sendikal birlik ve dayanışmaya katkıda bulunmak, uluslararası sendikal gelişmeleri yakından izleyerek Konfederasyonun bu alandaki etkinliğini arttırmak,

g) Dünya ve ülke sorunlarına, çalışma yaşamına, toplumda dezavantajlı hale getirilen başta kadın, genç, yaşlı, çocuk, engelli, emekli ve göçmen işçiler olmak üzere tüm işçilerin sorunlarına ve sendikal çalışmalara ilişkin bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak, bunun için kurumlar ve komisyonlar kurmak, gerekli araçları sağlamak,

h) Örgütsel bağımsızlığı gözardı etmeksizin, işçi sınıfının izleyeceği sendikal politikanın temel çizgilerini saptayarak diğer sendikal kuruluşlarla birlikte çalışmayı sağlamak, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak,

ı) Üye sendikaların örgütlenme, toplu sözleşme, grev ve diğer çalışmalarına yardımcı olmak, üyeler arasında dayanışmayı pekiştirmek ve yaygınlaştırmak, bu amaçla üye sendikalar ve işçilerle kapalı salon ve açık hava toplantıları yapmak,

i) Bağışta bulunmamak koşuluyla üyesi işçiler için kooperatifler kurulmasına yardımcı olmak ve nakit varlığının % 10’undan fazla olmamak koşuluyla bu kooperatiflere kredi vermek, üyesi işçiler için dinlenme yerleri ve çeşitli tesisler kurmak,

j) Gerektiğinde taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak ve devretmek,

k) Üye sendikaların yönetsel ve parasal işlevleri konusunda, sendikal amaçlar temelinde eşgüdüm ve işbirliği sağlanmasını öngören, yönetimlere yol gösterici yönetmelikler hazırlamak, bunlara uyulmasını sağlamak,

l) Örgüt içi sendikal demokrasiyi yaşama geçirmek, üye sendikaların Konfederasyon Tüzüğü’nün amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamak,

m) Genel hükümlere göre tüzelkişi olarak yasalardan ve mevzuattan doğan, hak ve yetkileri kullanmaktır.

n) Konfederasyonun amaç ve ilkeleriyle bu maddede sayılan görev ve yetkileri konularında siyasi partileri yönlendirmek, Konfederasyonun önerilerini benimseyen veya uygulamayı kabul eden ve diğer partilere göre Konfederasyonun görüşlerine, amaç ve ilkelerine daha yakın ve işçi sınıfı ile emekçi halkın çıkarlarını korumada daha yararlı politikaları savunan, uygulayan partiler ile organik bağ kurmamak kaydıyla ilişkileri geliştirmek, bu partilerin ülke yönetimi ve yerel yönetimlerde iktidara gelerek programlarını uygulayabilmeleri için çaba harcamak, gerektiğinde politikaları ve uygulamaları Konfederasyon amaç, ilke ve görevleriyle uyuşmayan partilere karşı tavır almak, karşı kampanyalar örgütlemek.

YORUMLAR

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar