Dolar : Alış : 7.3797 / Satış : 7.3930
Euro : Alış : 8.9778 / Satış : 8.9939
HAVA DURUMU
hava durumu

sakarya20°CRüzgarlı

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 34 Kategoride 11126 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

AFAD Sakarya Masabaşı Deprem Tatbikatı yapıldı

26 Mayıs 2016 - 2 views kez okunmuş
Ana Sayfa » ana manset»AFAD Sakarya Masabaşı Deprem Tatbikatı yapıldı
AFAD Sakarya Masabaşı Deprem Tatbikatı yapıldı

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün Afet Müdahale Planının (SAKAMP) uygulanabilirliğini kontrol etmek amacıyla Vali Yardımcısı  Mehmet Fatih ÇİÇEKLİ’nin Başkanlığında, 26 Hizmet Grubu temsilcisinin katılımı ile Adapazarı Camili Mahallesinde ek hizmet binasında bulunan AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde SAKAMP (Sakarya Afet Müdahale Planı)’a esas Masabaşı Deprem Tatbikatı yapıldı.

İl Müdürü Hüseyin KAŞKAŞ’ın açılış konuşmasından sonra Başkanlığı TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) ve AYDES (Afet Yönetim Destek Sistemi) tanıtıcı videoların gösterimi yapıldı. Masabaşı Deprem Tatbikatımız Seviye 1 düzeyinde olup, Tatbikat senaryonun  okunması ve senaryoda görevli hizmet gruplarının alt senaryolarını uygulaması ile devam edilmiştir.

huseyin_kaskas

Tatbikatın sonunda İl Müdürü Hüseyin KAŞKAŞ; Tüm hizmet gruplarına teşekkür ederek bu tatbikatımızın 26.10.2016 tarihinde yapılması planlanan ‘Saha Uzantılı Masabaşı Tatbikatının’ icrasında oluşabilecek eksikliklerin giderilmesi ve özellikle senaryomuza ait oluşturulan alt senaryoların daha da yeterli hale getirilip tüm hizmet gruplarının koordineli çalışmasının gerekli olduğunu vurguladı. Yapmış olduğumuz Masabaşı Deprem Tatbikatına katılan 26 Hizmet grubu görevlilerinin olası bir afet durumuna hazır oldukları görülmüştür. Müdürlüğümüzce hazırlanacak olan ’Sonuç Raporu’na’ esas teşkil edecek ‘görüş ve öneriler’ kısmına geçilip hizmet gruplarının soru ve önerileri dinlendikten sonra Masabaşı Deprem Tatbikatı sona erdi.

 

Arçelik (Çayırova) Arama Kurtarma Ekibine İnsarag Standartları Kapsamında Arama Kurtarma Eğitimi verildi.

 

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürü  Hüseyin KAŞKAŞ

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürü


01.02.1968 Trabzon İli Araklı İlçesi doğumlu olup, ilk okulu köyünde, lise öğrenimini ise Araklı İmam Hatip Lisesi’nde tamamlamıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1994 yılında mezun olmuştur.

1987-1992 yılları arasında Sakarya İli Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında göreve başlamış, 1992-1997 yılları arasında Sakarya İli Ferizli İlçesi Malmüdürlüğünde Muhasebe memuru, 1997-1998 yılları arasında Ferizli Malmüdürü Vekilliği yapan Hüseyin KAŞKAŞ, 1998-2003 yılları arasında Sakarya İl Özel İdaresi Kontrolörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

2004-2009 yılları arasında Sakarya İli Ferizli İlçesinde Belediye Başkanlığı yapmış, 2009 yılı Yerel Seçimleri sonrasında Sakarya İl Özel İdare Kontrolörlüğüne yeniden atanmıştır. 2009-2014 tarihleri arasında Sakarya İli Erenler İlçe Özel İdare Müdürü olarak görev yapmıştır.

6360 Sayılı KHK değişikliği nedeniyle, Büyükşehir statüsünde bulunan illerdeki İl Özel İdareleri kaldırıldığından Sakarya İli Karasu İlçe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

20.02.2015 tarihinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Olur’u ile Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak atanan Hüseyin KAŞKAŞ evli ve 3 çocuk babasıdır.

AFAD Hakkında
Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla yüz yüze kalan bir ülke. Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en önemlisi deprem…

Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az bir deprem yaşanmakta…

Doğal afetlerin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu maddi ve manevi kayıplar afet yönetiminin ve koordinasyonunun günümüz dünyasında ne kadar titizlikle ele alınması gerektiğinin bir kanıtı…

Ülkemizde doğal afetlere ilişkin politikalar ilk olarak 1939 Erzincan Depremi sonrası geliştirilmeye başlanmış; 1959 yılında çıkarılan 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ile konuyla ilgili yasal boşluk giderilmeye çalışılmıştır. Afetlerle ilgili yasal düzenlemeler 1988 yılında devletin tüm imkanlarının afet bölgesine en hızlı şekilde ulaşmasını ve afetzede vatandaşlara en etkin ilk müdahalenin yapılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” ile devam etmiştir.

Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktası ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’dir.

Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet yönetimi konusunun tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir şekilde ortaya koymuştur.

Eşgüdüm sağlanması gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması ihtiyacı afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde toplanmasını zaruri kılmıştır.

Bu doğrultuda afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır.

Başkanlığımız görev ve yetkilerini Başbakan adına Başbakan Yardımcımız Yalçın AKDOĞAN’a bağlı olarak kullanmaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur.

Bu çerçevede; ülkemizde yeni bir afet yönetim modeli uygulamaya konulmuş olup, getirilen bu model ile öncelik ‘‘Kriz Yönetimi’’nden ‘‘Risk Yönetimi’’ne verilmiştir.

Günümüzde ‘‘Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’’olarak adlandırılan bu model, afet ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir.

Başkanlığımız, illerde doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve 11 ilde bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurum olup, bir şemsiye kurum anlayışıyla afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Orman ve Su İşleri ve ilgili diğer bakanlıklar ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurulduğu günden bu yana ülkemizde yaşanan Elazığ, Simav ve Van depremlerinde en etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmiş, deprem sonrası yürüttüğü başarılı iyileştirme politikaları ile afetzede vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede sarmıştır. Antalya, Samsun ve Sinop’ta yaşanan sel felaketlerinde ilgili kurumlarla kısa sürede koordinasyon sağlanarak afet bölgesinde hayatın normale döndürülmesi çalışmaları ivedilikle tamamlanmıştır.

Sadece ulusal çapta değil uluslararası anlamda da birçok başarılı operasyona imza atan Başkanlığımız, dünyanın en uzak coğrafyalarında dahi yaşanan afet ve acil durumlara kayıtsız kalmamış, kaliteli, profesyonel ve alanında uzman personeli, teknolojik ekipmanı ile Haiti’den Japonya’ya, Şili’den Myanmar’a kadar yardım elini uzatmış; Libya, Tunus, Mısır ve Suriye yaşanan toplumsal olaylarda dünyanın takdirini kazanan tahliye ve insani yardım operasyonlarını başarıyla gerçekleştirmiştir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bundan sonraki süreçte de gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta üzerine düşen görev ve sorumlulukları, sahip olduğu donanımlı personel ve geliştirdiği etkin politikalarla yerine getirmeye devam edecektir.

YORUMLAR

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar