Dolar : Alış : 8.2694 / Satış : 8.2843
Euro : Alış : 9.9576 / Satış : 9.9755
HAVA DURUMU
hava durumu

sakarya20°CÇok Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 34 Kategoride 11852 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin KAŞKAŞ Sakarya Medya Derneğini Ziyaret etti

15 Şubat 2018 - 2 views kez okunmuş
Ana Sayfa » ana manset»AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin KAŞKAŞ Sakarya Medya Derneğini Ziyaret etti
AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin KAŞKAŞ Sakarya Medya Derneğini Ziyaret etti

AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin KAŞKAŞ Sakarya Medya Derneğini Ziyaret etti

Sakarya Medya Derneği Yönetim Kurulu  Başkanı Mehmet SAĞLAM ve Başkan Yardımcısı  Fehmi DUMAN tarafından karşılanan AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin KAŞKAŞ Müdürlüğünün  ilimizde  yaptığı  çalışmaları  konuştular.

AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin KAŞKAŞ “Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla yüz yüze kalan bir ülke. Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en önemlisi deprem…

Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az bir deprem yaşanmakta…

Doğal afetlerin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu maddi ve manevi kayıplar afet yönetiminin ve koordinasyonunun günümüz dünyasında ne kadar titizlikle ele alınması gerektiğinin bir kanıtı…Ülkemizde doğal afetlere ilişkin politikalar ilk olarak 1939 Erzincan Depremi sonrası geliştirilmeye başlanmış; 1959 yılında çıkarılan 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ile konuyla ilgili yasal boşluk giderilmeye çalışılmıştır. Afetlerle ilgili yasal düzenlemeler 1988 yılında devletin tüm imkanlarının afet bölgesine en hızlı şekilde ulaşmasını ve afetzede vatandaşlara en etkin ilk müdahalenin yapılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” ile devam etmiştir.

Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktası ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’dir.

Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet yönetimi konusunun tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir şekilde ortaya koymuştur.

Eşgüdüm sağlanması gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması ihtiyacı afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde toplanmasını zaruri kılmıştır.

Bu doğrultuda afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır.

Başkanlığımız görev ve yetkilerini Başbakan adına Başbakan Yardımcımız Recep AKDAĞ’a bağlı olarak kullanmaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur.

Bu çerçevede; ülkemizde yeni bir afet yönetim modeli uygulamaya konulmuş olup, getirilen bu model ile öncelik ‘‘Kriz Yönetimi’’nden ‘‘Risk Yönetimi’’ne verilmiştir.Günümüzde ‘‘Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’’ olarak adlandırılan bu model, afet ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir.

Başkanlığımız, illerde doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve 11 ilde bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurum olup, bir şemsiye kurum anlayışıyla afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Orman ve Su İşleri ve ilgili diğer bakanlıklar ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurulduğu günden bu yana ülkemizde yaşanan Elazığ, Simav ve Van depremlerinde en etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmiş, deprem sonrası yürüttüğü başarılı iyileştirme politikaları ile afetzede vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede sarmıştır. Antalya, Samsun ve Sinop’ta yaşanan sel felaketlerinde ilgili kurumlarla kısa sürede koordinasyon sağlanarak afet bölgesinde hayatın normale döndürülmesi çalışmaları ivedilikle tamamlanmıştır.

Sadece ulusal çapta değil uluslararası anlamda da birçok başarılı operasyona imza atan Başkanlığımız, dünyanın en uzak coğrafyalarında dahi yaşanan afet ve acil durumlara kayıtsız kalmamış, kaliteli, profesyonel ve alanında uzman personeli, teknolojik ekipmanı ile Haiti’den Japonya’ya, Şili’den Myanmar’a kadar yardım elini uzatmış; Libya, Tunus, Mısır ve Suriye yaşanan toplumsal olaylarda dünyanın takdirini kazanan tahliye ve insani yardım operasyonlarını başarıyla gerçekleştirmiştir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bundan sonraki süreçte de gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta üzerine düşen görev ve sorumlulukları, sahip olduğu donanımlı personel ve geliştirdiği etkin politikalarla yerine getirmeye devam edecektir.

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz:

Afetlerin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareketle, afet zararlarını azaltmayı, önlemlerini almayı ve etkilerini azaltmayı amaçlayan AFAD, misyonunu;

“Afetlere dirençli toplum oluşturmak”

şeklinde belirlemiştir.

Depremler, seller, heyelanlar, kaya düşmeleri, kuraklıklar, fırtınalar, tsunamiler ve diğer birçok afetin insanlar, çevre ve ekonomi üzerinde yıkıcı etkileri vardır. Ancak insan ve mekânların dirençliliğinin – insanlar ve mekânlar üzerindeki bu yıkıcı etkilere karşı koyma ve hızlı bir şekilde ayağa kalkma yeteneği – artırılması mümkündür. Söz konusu dirençliliğin artırılması afetlerin etkilerini, zararlarını en aza indirecek ve afet sonrası toplumun ayağa kalkma süresini minimize edecektir. AFAD misyonunu bu bakış açısıyla belirlemiştir.

Misyonumuz çerçevesinde AFAD’ın sloganı;

“Beklenmeyene hazırlıklıyız”

olarak belirlenmiştir.

Vizyonumuz:

AFAD’ın vizyonu;

“Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak.”

şeklinde belirlenmiştir.

AFAD vizyonuyla; risk yönetimi odaklı, sürdürülebilir kalkınmanın önemine haiz, hizmet sunumunda etkililiğe, etkinliğe ve güvenirliliğe özen gösteren, uluslararası düzeyde güçlü ve afet yönetiminde görev alan tüm kurumları etkili bir şekilde koordine eden bir kurum olmayı öngörmektedir.

Hedefimiz:

AFAD’ın misyonu olan “Afetlere Dirençli Toplum Oluşturmak” bağlamında AFAD Stratejik Planının temel amacı, bu misyona ulaşmak için şu şekilde tanımlanmıştır;

“Stratejik plan dâhilinde stratejik yönetim sistemini kurmak ve planın etkili ve etkin uygulanmasını sağlamak”

Bu temel çerçeve doğrultusunda, “AFAD Amaç ve Hedefleri”ni tespit ederken aşağıdaki çalışmaların sonuçlarından istifade edilmiştir:

 • Taslak Stratejik Planının değerlendirilmesi,

 • Mevcut durum analizi,

 • Dünyada afet ve acil durum yönetimi konusundaki gelişmeler,

 • Çalışma Grup Başkanları ile yapılan görüşmeler,

 • Daire Başkanları ile mülakatlar,

 • Kurum içi ortak akıl toplantıları,

 • Dış paydaş – çözüm ortakları ile yapılan süreç analiz çalışmaları,

 • Strateji Arama Toplantısında ortaya çıkan analizler.

 • AFETLER GERÇEKLEŞMEDEN RİSKLERİ AZALTIYORUZ

  Ülkemizde meydana gelebilecek her türlü afetten sonra gerçekleştirilecek müdahale çalışmalarının etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2014 yılında hazırlandı. Bu çerçevede bir afet sonrasında yerine getirilmesi gereken çalışmalar ile ilgili tüm bakanlık kurum ve kuruluşlar arasında görev yetki ve sorumlulukları belirledik. TAMP kapsamında 28 adet Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planı 2015 yılında tamamlandı. 2016 yılında ise  81 İl Afet Müdahale Planı ve bu planların eki 26 adet Hizmet Grubu Operasyon Planı hazırlandı.

  Afetler konusunda risk azaltma, hazırlık, müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülebilmesini sağlayacak afet yönetimi sistemimizin çatı belgesi  Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın (TAYSB) geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor.

  Afet risklerinin belirlenmesi ve her türlü tedbirin topyekûn bir şekilde alınarak bu risklerin önlenmesi ve azaltılması için neyin, ne zaman, kim tarafından, nasıl yapılacağını açıklayan bir plan olan Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) hazırlıklarında başlandı. TARAP’ta afet riskleri ele alınırken bütün kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya, aile ve bireye kadar uzanan tüm paydaşlar yönetişim perspektifinde bir araya geliyor.

  TARAP’ın uygulamaya geçirilmesi ile afet sonrası faaliyetlere duyulan ihtiyaç ve ayrılacak kaynak azalacak. Böylelikle, daha dirençli bir toplum ve daha güvenli yerleşim alanları oluşturulacak, sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlanmış olacak .

 • BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİM SİSTEMİ

  Afet ve acil durum süreçlerinin elektronik ortamda takip edilmesi, yönetilmesi ve yöneticilere karar desteği sunması amacıyla Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) geliştirilmiştir. Coğrafi bilgi sistemleri üzerine inşa edilmiş, afet anında ulusal kaynakları etkin bir şekilde yönetebilen karar destek mekanizmalarına sahip bir sistemdir. Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) bilişim altyapısını da oluşturan AYDES, afetin planlama, müdahale ve iyileştirme süreçlerinin tümünü kapsayacak şekilde çalışmaktadır. Afet süreçlerinin planlanması, iyileştirilmesi, daha hızlı ve etkin yönetilmesi için afet yönetiminde yer alan ilgili Bakanlıklara ve taşra teşkilatımızın kullanımına sunulmuştur.

  AYDES 3 ana modülden oluşmaktadır. Olay Komuta Sistemi, sıfırıncı dakikadan itibaren tüm müdahale aşamalarının yönetilmesini sağlar. Mekansal Bilgi Sistemi, afet anında kullanılabilecek tüm coğrafi verilerin AYDES’te toplanarak analizine imkan sağlar. İyileştirme Sistemi, Afet ve acil durumlar sonrasında hayatın en kısa sürede normale dönmesi için hasarın tespiti, acil yardım taleplerin takibi, etüt raporlama sürecinin sistematik hale getirilmesini sağlar.

 • AFET EĞİTİMİ İLE ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM

  Afet ve acil durumlar konusunda verilen eğitimlerle; toplumda farkındalık oluşturmak, afetleri başa çıkılabilir bir olguya dönüştürmek ve yeterlilik bilincinin toplumun tüm kesimine yerleştirilmesini sağlamak amacıyla ‘Afete Hazır Türkiye Bilinçlendirme ve Eğitim Projesi’ başlatılmıştı. 2017 itibariyle proje kapsamında 9 milyondan fazla kişiye ulaşıldı. 

 • O Kahraman Benim kapsamında bu sabah Necmettin Erbakan Fen Lisesi Öğrencilerimize ‘Afet Bilinci’ eğitimleri verildi.

 • Afete Hazır Türkiye Projesi ve O Kahraman Benim projesi kapsamında ‘Afet Bilinci, Afet Farkındalığı ve Gönüllü eğitimlerimiz yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte İlimizde bulunan okullarda hız kesmeden devam ediyor.

 • Eğitimlerimiz  bu sabah Necmettin Erbakan Fen Lisesi Öğrencilerimizle devam etti. İl Müdürümüz Hüseyin Kaşkaş tarafından verilen eğitimde öğrencilere; ‘Afetler öncesi, sırası, sonrası neler yapabileceğimiz ve hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağı, afetler sonrası ilk 72 saat, İlimizde ve Ülkemizde görülen afet türleri, Afet çantasının önemi ve içinde neler olması gerektiği ve yangınlara ilk müdahale tekniklerini anlatarak ‘olası bir depremde insanları çoğu zaman binaların ya da binalardaki eşyaların öldürdüğünü, binaların 2007 yılından öncemi? Yoksa sonra mı yapıldığına dikkat edilmesi gerektiğini, 2007 yılından önce yapılmış ise mutlaka depreme dayanıklılık testinin aileleri tarafından araştırılıp yapılmasını ve güçlendirilmesi gerekliliği olanların kesinlikle güçlendirilmesinin yapılmasını söyleyerek olası depremde birde insanlara zarar veren evlerdeki sabitlenmemiş eşyalardır. Mutlaka ailenizden evdeki eşyaların sabitlenmesini isteyiniz’ diyerek öğrencileri deprem ve afet türleri hakkında bilgilendirdi.

  Eğitim sonunda O Kahraman Benim Gönüllü standımızda öğrencilere ve öğretmenlere proje kapsamında gerçekleşen eğitimler ve afetlere karşı bilinçlendirme etkinlikleri hakkında bilgiler verilerek AFAD Gönüllü kaydı yapıldı.

   

Afete Hazır Türkiye kapsamında İlimizde bulunan okullarda ‘Afet Bilinci’ eğitimlerimiz devam ediyor. Eğitimlerimiz Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencileri ile devam etti.

AFAD Başkanlığımızın Afete Hazır Türkiye, Afete Hazır Gönüllüler, Afete Hazır Öğrenciler, Okullar ve O Kahraman Benim Gönüllü Projeleri kapsamında Vatandaşlarımızı afetler öncesi hazırlıklı, tedbirli ve afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturma amacıyla Sakarya İlimizde düzenlediğimiz Afet Bilinci Eğitimlerimiz yoğun programlar kapsamında devam ediyor.

Eğitimlerimiz bu hafta; Adapazarı Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu, Adapazarı Selçukbey İlkokulu, Sakarya Teksen Koleji, Yenikent İmam Hatip Ortaokulu, Doğu Marmara Sağlık Lisesi, SAÜ Vakfı Okulları, Adapazarı Arif Nihat Asya Ortaokulu, AFAD Gönüllülerimize ve Öğrencilerimize yönelik İlk Yardım ve Yangınlara Müdahale Eğitimleri ile devam etti.

Eğitimlerimiz bugün Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencilerimizle devam etti. Eğitim Şube Müdürümüz Nilüfer C. ve AFAD Eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitimlerde öğrencilerimize; AFAD’ın tanımı, afetler öncesi ve sonrası neler yapabileceğimiz, afetler sırasında hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağı, İlimizde ve Ülkemizde meydana gelen afet türleri, sel, heyelan durumlarında neler yapabileceğimiz ve ufak çaplı yangınlara müdahalelerde nelere dikkat etmemiz gerektiği teorik ve uygulamalar ile öğrencilere aktarılarak, öğrencilerden mutlaka aileleri tarafından olası afetlere karşı afet ve acil durum çantası hazırlamaları ve aile afet planları hazırlamaları istenerek, eğitimler sınıflarda tahliye tatbikatı yapılması ile sona erdi.

Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında Adapazarı Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu Öğrencilerine ‘Temel Afet Bilinci’ Eğitimleri verildi.

Afete Hazır Türkiye projesi kapsamında İlimizdeki okullarda öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz ‘Temel Afet Bilinci’ eğitimlerimiz devam ediyor.

Eğitimlerimiz Adapazarı Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu ile devam etti. Eğitim Şube Müdürümüz Nilüfer C.  ve AFAD Eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitimlerde Öğrencilerimize; afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirleri ve hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağı, afet çantasının önemi ve aile afet planlarının nasıl olması gerektiği, ufak çaplı yangınlara müdahale teknikleri, Sel ve Heyelan durumlarda neler yapılması gerektiği, İlimizde ve Ülkemizde meydana gelen afet türleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildikten sonra sınıfta ufak tatbikatlar yaptırılarak eğitim sona erdi.

Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında Temel Afet Bilinci Eğitimlerimiz Adapazarı Selçukbey İlkokulu Öğrencilerimizle devam etti.

Afete Hazır Türkiye projesi kapsamında İlimizdeki okullarda öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz ‘Temel Afet Bilinci’ eğitimlerimiz devam ediyor.

Eğitimlerimiz Adapazarı Selçukbey İlkokulu öğrencilerimizle devam etti. Öğrencilerimize; afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirleri ve hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağı, afet çantasının önemi ve aile afet planlarının nasıl olması gerektiği, İlimizde ve Ülkemizde meydana gelen afet türleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildikten sonra sınıfta ufak tatbikatlar yaptırılarak eğitim sona erdi.

Okulda her sınıfta sınıfları için öğrenciler tarafından afet ve acil durum çantası hazırlandığı ve bazı sınıflarda tüm öğrencilerin kendilerine ait afet ve acil durum çantası hazırladıkları gözlemlenmiştir.

YORUMLAR

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar