20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü; “K U T L A M I Y O R U Z!”

20.11.2023

Kişi Okumuş

0 Yorum

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü; “K U T L A M I Y O R U Z!”

K U T L A M I Y O R U Z!

Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü.

Çocuk Dostu Adapazarı vizyonumuzla göreve geldiğimiz ilk günden bugüne, şehrimizin
çocukları için 5 Çocuk Hakları Projesi, 1 Kreş ve Gündüz Bakımevi, 622 Park, Bilgi Evleri ve
Millet Evlerimizde 100’lerce kurs programını hayata geçirdik.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk
Hakları Sözleşmesindeki 54 maddede, çocukların kişiliğinin tam ve uyumlu olarak
gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içindeki bir aile ortamında yetişmesi
gerekliliği kabul edilerek çocukların eşit ve devredilemez haklarına dikkat çekilmektedir.
Özellikle
Madde 6’da
“Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler ve
çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler.”
Madde 24’de
“Taraf Devletler, çocuğun olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakım ve
rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma hakkını tanırlar. Taraf Devletler,
hiçbir çocuğun bu tür tıbbi bakım hizmetlerinden yararlanma hakkından yoksun
bırakılmamasını güvence altına almak için çaba gösterirler.”
Madde 27’de
“Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini
sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul ederler.”
Madde 36’da
“Taraf Devletler, esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek başka her türlü sömürüye
karşı çocuğu korurlar.”
Madde 37’de
“Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya
tâbi tutulmayacaktır. Hiçbir çocuk yasadışı ya da keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun
bırakılmayacaktır.”
Madde 39’da
“Taraf Devletler, her türlü ihmal, sömürü ya da suistimal, işkence ya da her türlü zalimce,
insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulaması ya da silahlı çatışma mağduru
olan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlığına yeniden kavuşması ve yeniden
toplumla bütünleşebilmesini temin için uygun olan tüm önlemleri alırlar.”
Yukarıda sayılan tüm maddeler, Katil İsrail devleti tarafından açıkça ihlal edilmiştir. Terör
devleti olarak da nitelendirdiğimiz İsrail, Filistin’de adeta soykırım uygulamış ve 5.000’i
aşkın çocuğu katletmiştir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu vahşetin derhal durdurulması için
gereken tüm çalışmalar yapılmaktadır.
Adapazarı Belediyesi olarak şehrimizin tüm çocukları adına, insanlık tarihinin en büyük
vahşetlerinden biri olan bu soykırımı lanetliyor, Birleşmiş Milletler ve Dünya Çocuk Hakları
Komiteleri başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları yeniden göreve çağırıyoruz.
İsrail, katlettiği çocukların gözyaşlarında boğulmaya mahkûm olacaktır.
Mutlu Işıksu
Adapazarı Belediye Başkanı

İlgili Terimler :

YORUMLAR