Ortadoğu’da Barışı Tesis Etmek | Sakarya54 – Sakarya’nın gür sesi
Sakarya54 - Sakarya'nın gür sesi
Sakarya54 - Sakarya'nın gür sesi
  
Güzel İzmir
Güzel İzmir

Şehir dışından tedavi için İzmir’e...

İzmir’e 10 yeni otopark geliyor
İzmir’e 10 yeni otopark geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı...

Fırat Yılmaz Çakıroğlu anma programı düzenledi.
Fırat Yılmaz Çakıroğlu anma programı düzenledi.

Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanlığı...

Fındıkta bilinçli budama…
Fındıkta bilinçli budama…

-Fındıkta bilinçli budama… -Kurslarla 5...

Vali Balkanlıoğlu’ndan Yaşlılarımız ve Gazimize Ziyaret
Vali Balkanlıoğlu’ndan Yaşlılarımız ve Gazimize Ziyaret

Vali Balkanlıoğlu’ndan Yaşlılarımız ve Gazimize...

Komşunuzdan gelen çocuk çığlıkları cinsel istismarın habercisi olabilir
Komşunuzdan gelen çocuk çığlıkları cinsel istismarın habercisi olabilir

”Komşunuzdan gelen çocuk çığlıkları cinsel...

Güzel İzmir
Güzel İzmir

Şehir dışından tedavi için İzmir’e...

İzmir’e 10 yeni otopark geliyor
İzmir’e 10 yeni otopark geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı...

Fırat Yılmaz Çakıroğlu anma programı düzenledi.
Fırat Yılmaz Çakıroğlu anma programı düzenledi.

Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanlığı...

Fındıkta bilinçli budama…
Fındıkta bilinçli budama…

-Fındıkta bilinçli budama… -Kurslarla 5...

Vali Balkanlıoğlu’ndan Yaşlılarımız ve Gazimize Ziyaret
Vali Balkanlıoğlu’ndan Yaşlılarımız ve Gazimize Ziyaret

Vali Balkanlıoğlu’ndan Yaşlılarımız ve Gazimize...

Komşunuzdan gelen çocuk çığlıkları cinsel istismarın habercisi olabilir
Komşunuzdan gelen çocuk çığlıkları cinsel istismarın habercisi olabilir

”Komşunuzdan gelen çocuk çığlıkları cinsel...

Sakarya54 - Sakarya'nın gür sesi
Ortadoğu’da Barışı Tesis Etmek
Ortadoğu’da Barışı Tesis Etmek
Son yıllarda Ortadoğu bölgesinde önemli olaylar cereyan etmektedir. Bölge, iç ve dış karışıklıklara, yeni olaylara gebe durumunda olup yeni düzenlemelere tabi tutulmak istenmektedir. Burada dış etkenler, bölgenin iç koşullarına göre...
8 Şubat 2018 07:44
Font1 Font2 Font3 Font4

Son yıllarda Ortadoğu bölgesinde önemli olaylar cereyan etmektedir. Bölge, iç ve dış karışıklıklara, yeni olaylara gebe durumunda olup yeni düzenlemelere tabi tutulmak istenmektedir. Burada dış etkenler, bölgenin iç koşullarına göre daha etkin bir rol oynamaktadırlar. Dış etkenlerin belirgin olduğu yeni düzenlemeler, bölge ile ilgili geçmişte oluşan bazı ön yargılar üzerinden yapılarak gerçekleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir.   İslam’ın demokrasiyle uyumlu olmadığı ve demokrasiye engel teşkil edebilecek özellikler barındırdığı ileri sürülerek, yine İslam’ın Batı karşıtı, aşırı ve şiddet eğilimi özellikleriyle antidemokratik bir değerler sistemi olarak resmedilmesi ya da klişeleşmiş Oryantalist kalıplar içerisinde bu durumun anlaşılması, akademik anlamda mümkün görülmemektedir.

Ancak günümüzde Ortadoğu bölgesindeki sorunlar, Batı demokrasileri zeminde, Batılı değerler ideal tip haline getirilmekte ve sahip oldukları özellikler ön plana çıkartılarak genelde tartışılmaktadır.  İktisadi geri kalmışlık, ekonomide devletin ağırlığının fazla olması, dinamik bir sivil toplumun olmayışı, kişiler arası güven eksikliği, hatta coğrafi olarak Avrupa’nın uzağındaki konumu, Ortadoğu toplumlarını demokratikleşmeden alıkoyan birer eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu vasıfların demokrasiyle ne derece ilişkili oldukları, Ortadoğu toplumlarının bu özelliklerin ne kadarına sahip olduklarına yönelik analizler önem arz etmektedir. Bu analizlerde en az bölgenin iç sorunları kadar, bölgede çıkarları bulunan ülkelerin de önemli bir unsur olarak göz ardı edilmemesi ve analiz kapsamı dışında tutulmaması gerekmektedir.  Yine de Ortadoğu coğrafyasında bulunan ülkelerin toplumsal iradeyi yansıtacak katılımcı bir siyasal yapı ortaya koyamamış olmaları en önemli sorunlardan birisidir. Bundan dolayı demokrasi, insan hakları vurgusu Ortadoğu coğrafyası için Batı dünyasında söylem bazında her zaman vurgulanmakla beraber, bunların bölge halkları arasında tesisi konusunda duyarlı ve samimi bir tutum gözükmemektedir. Din olarak İslam’a atfedilen olumsuz nitelemeler, Batı kamuoyunda var olan olumsuz ön yargıları haklı çıkartarak, şiddet ve terör yanlısı dini görünümlü(El-Kaide, Boko Haram, El Nusra, Eş Şebab, DAEŞ vs) örgütlerle toplumlar arası çatışmayı artıracak bir tutum içerisinde olunması, Ortadoğu bölgesinde Barışı tesis yönünden ciddi bir problem teşkil etmektedir. Bu durum, sadece dini alanla ya da mezheplerle ilgili olmayıp, etnik ve kültürel alanları da kapsamakta; bölgede az da olsa var olan istikrarı sarsmaya dönük olarak kullanılmakta ve bu şekilde bölgenin kaynaklarının, belli güçlerin elinde toplanmasına ve bölge ülkelerinin büyük güçlere bağımlı hale getirilmesine hizmet etmektedir. Bu bakımdan bu sorunları giderecek ve bölgede güveni tesis edecek her türlü ilişkinin(ekonomik, kültürel, ticari, turizm, akademik vs.) canlandırılması ve artırılması bir tedbir olarak düşünülmelidir. Bunun için bölge insanlarının sivil alanda özgürce örgütlenebildiği, özgür medyasının bulunduğu, toplumun siyaset kurumlarını kendi rızalarına dönük olarak yönlendirilebildiği bir durumun temin edilmesi gerekmektedir. Bu da ancak dış etkenlerin tesirinin azaltılabildiği, bağımlılıktan kurtulabildiği ölçüde mümkün olabilecektirDolayısıyla anılan hususların üzerinde her boyutuyla durulması, Ortadoğu’da iç ve dış barışı tesis etmek için önem arz etmektedir. Bu bağlamda, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarının dahilinde Ortadoğu ile ilgili sorunların tartışılacağı bu sempozyum, bölgede refah, barış, huzur ve istikrarın tesisi üzerine yoğunlaşmayı amaçlamaktadır. Diğer bir ifadeyle, aşağıda başlıklar halinde verilen konular eşliğinde sempozyumun amacı, Ortadoğu bölgesinde bugün yaygın bir konum kazanan çatışma ve şiddetin bertaraf edilerek, bölgede refah, barış ve istikrarın tesisinin olabilirliği üzerinde durmak olarak hedeflenmektedir.

SEMPOZYUM KONULARI

-İktisadi Kalkınma, Sosyal Refah ve Barış

-Medya ve Barışın Dili

-Sivil Toplum Kuruluşları ve Barış

-Akademik Kurumlar ve Barışın Tesisi

-Çevresel Sorunlar, Çevreci Hareketler ve Barış

– Sınıfsal Ayrım, Sosyal Adalet Sorunu ve Toplumsal Barış

– Arap Baharı, Siyasal ve Toplumsal İstikrar ve Barış

-Siyaset, Siyasal Söylem ve Barış

-Çatışma ve Şiddet Ortamında Toplum Psikolojisi ve Barış

-Kültür ve Sanatsal Faaliyetler ve Barış

-Kadın Hakları, Hareketleri ve Çalışmalarında Barış

-Enerji Kaynakları, Hatları Barışa Giden Yol Olabilir mi?

-Barış Diplomasisi Barışın Diplomasisi mi?

-Güç, Otorite ve Barış

-Demokrasi, İnsan Hakları ve Barış

-Devrimler, Darbeler ve Siyasal İstikrar

-Eğitim, Eğitim Müfredatı Barışın Dili mi?

-Tarih Anlayışı: Ayrıştırıcı mı, Birleştirici mi?

-Din, Mezhepler ve Dini Anlayışlar

-Yeni Dini ve Kültürel Topluluklar

-Etnik ve Dini Azınlıklar

-Uluslararası Organizasyonlar ve Barışı Tesis Etmek

-Uluslararası Güvenlik Kuruluşları

-Terör ve Barış

-Ulus ötesi Bölgesel Kuruluşlar ve Barış

KURULLAR

Onur Kurulu
Abdülkadir Gayretli – İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Burhan Aykaç – İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü

Akademik Koordinatörler
Prof. Dr. Şenol Durgun – İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Dr. Muhammed Adil – TASCA

İdari Koordinatör
Bülent Değirmenci

Organizasyon Komitesi
Prof. Dr. İzzet Gümüş
Prof. Dr. Kürşat Yalçıner
Prof. Dr. Nail Öztaş
Prof. Dr. Nezir Köse
Yrd. Doç. Dr. Alihan Limoncuoğlu
Yrd. Doç. Dr. F. Fuat Tuncer
Yrd. Doç. Dr. H. Göker Önen
Yrd. Doç. Dr. Viktoria Demydova

İLETİŞİM

Yrd. Doç. Dr. H. Göker Önen- hgonen@gelisim.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Viktoria Demydova- vdemydova@gelisim.edu.tr

Tel : (+90) 212 422 70 00 / 395


Bu haberler ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa