Dolar : Alış : 7.9170 / Satış : 7.9313
Euro : Alış : 9.3956 / Satış : 9.4125
HAVA DURUMU
hava durumu

sakarya15°CÇok Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 34 Kategoride 10852 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Ersin TARANOĞLU Diyor ki “Sakaryaspor’un “Hılfu’l Fudûl”’a ihtiyacı var”

18 Kasım 2020 - kez okunmuş
Ana Sayfa » ana manset»Ersin TARANOĞLU Diyor ki “Sakaryaspor’un “Hılfu’l Fudûl”’a ihtiyacı var”
Ersin TARANOĞLU Diyor ki “Sakaryaspor’un “Hılfu’l Fudûl”’a ihtiyacı var”

Hilfü’l-Fudûl Ekrem YÜCE

18.,19.,20. ve 21. Dönem Sakarya Milletvekili,Eski Devlet ve Orman Bakanı.İnşaat Mühendisi.Sakaryalı ve Sakaryasporlu. Ersin TARANOĞLU Diyor ki

Sakaryaspor’un “Hılfu’l Fudûl”’a ihtiyacı var.

Bu kim derlerse,bunu en iyi Ekrem Yüce Başkan bilir.

Hılful Fudul veya Hilful Füdul (Arapça: حلف الفضول, Türkçesi: Erdemliler İttifakı), 580’li yıllarda Arap kabileleri arasında süregelen başta Ficâr savaşları sonrasında ortaya çıkan anarşi ortamında, can ve mal güvenliğinin sağlanması, zayıf ve güçsüzlerin korunması, zulmün önlenmesi gibi amaçlarla, toplumda sözü geçen, saygın ve iyi niyetli kişilerin önderliğinde kurulan ve Muhammed’in de bir ara toplantılarına katıldığı barış cemiyeti. Hicretten sonra İslam Devletinin tek yasal siyasi partisi olup Osman’ın ölümünden sonra kapanmıştır
Erdemliler İttifakı sadece tarihsel bir kurum değil, aynı zamanda, farklı dünya görüşlerine sahip olsalar da, temel ahlâkî ilkelerde anlaşan insanların zulmü engellemek için uzlaşmalarının bir toplumsal zorunluluk olduğunun ifadesi olarak değerlendirilmektedir.
Antlaşma yemini şöyledir.
Mekke’de, ister oranın halkından olsun isterse dışarıdan gelen insanlardan olsun, bir kişinin zulme uğradığını gördükleri zaman onunla birlikte olacaklardı.
Mazlumun hakkı zalimden alınıncaya kadar zalimin karşısında olacaklardı. Başka bir ifadeyle mazluma hakkı iade edilinceye kadar mazlumla bir tek el gibi -yekvücut- olacaklardı.
Deniz, bir tek tüyü ıslatıncaya kadar, Sebir ve Hira dağları yerlerinde kaldığı müddetçe ve maişette (mali durumda) tam bir eşitlik sağlanana dek bu maddeler geçerli olacaktı.
Hilfü’l-Fudûl Ekrem YÜCE
18., 19., 20. and 21st Term Sakarya Deputy, Former Minister of State and Forestry. Civil Engineer. Sakaryalı and Sakaryasporlu. Ersin TARANOĞLU Says
Sakaryaspor needs “Hılfu’l Fud’l”.
Whoever they say this is, Ekrem Yüce President knows this best.
Hılful Fudul or Hilful Füdul (Arabic: حلف الفضول, Turkish: Alliance of the Virtues), for the purposes of ensuring the security of life and property, protecting the weak and weak, and preventing oppression in the anarchy that emerged after the wars of Ficar between Arab tribes in the 580s, peace association founded under the leadership of respectable and well-intentioned people who are mentioned in the society, and in which Muhammad also attended his meetings. It is the only legal political party of the Islamic State after the Migration and was closed after the death of Uthman.
The Alliance of the Righteous is not only considered a historical institution, but also an expression of the social necessity for people who agree on basic moral principles to prevent persecution, even though they have different world views.
The covenant oath is as follows.
In Mecca, when they saw a person being persecuted, be they from the people of the region or from outside, they would be with him.
They would be against the oppressor until the rights of the oppressed were taken from the oppressor. In other words, until the right of the oppressed person was returned, they would be like a single hand – a single body – with the oppressed.
Until the sea soaked a single feather, as long as the Sebir and Hira mountains remained in place, and until full equality was achieved in the financial situation, these provisions would apply.
18. ، 19. ، 20. ونائب الدورة الحادية والعشرين لولاية ساكاريا ، وزير الدولة السابق والغابات ، مهندس مدني ، ساكارالي وساكاريا سبورلو. يقول إرسين تارانولو
ساكاريا سبور يحتاج “Hılfu’l Fud’l”.
أيا كان من يقولون هذا ، فإن الرئيس أكرم يوجي يعرف ذلك أفضل.
Hılful Fudul أو Hilful Füdul (بالعربية: حلف الفضول ، بالتركية: تحالف الفضول) ، لأغراض ضمان أمن الأرواح والممتلكات ، وحماية الضعفاء والضعفاء ، ومنع الاضطهاد في الفوضى التي ظهرت بعد حروب فيكار بين القبائل العربية في ثمانينيات القرن الخامس عشر ، تأسست جمعية السلام تحت قيادة الأشخاص المحترمين وذوي النوايا الحسنة المذكورين في المجتمع والتي حضر فيها محمد أيضًا اجتماعاته. وهو الحزب السياسي الشرعي الوحيد للدولة الإسلامية بعد الهجرة وأغلق بعد وفاة عثمان
إن تحالف الصالحين ليس فقط مؤسسة تاريخية ، ولكنه أيضًا تعبير عن الضرورة الاجتماعية للأشخاص الذين يتفقون على المبادئ الأخلاقية الأساسية لمنع الاضطهاد ، على الرغم من اختلاف وجهات نظرهم حول العالم.
قسم العهد هو على النحو التالي.
في مكة لما رأوا انساناً يتعرض للاضطهاد سواء من اهل المنطقة او من الخارج كانوا معه.
سيكونون ضد الظالم حتى تنتزع حقوق المظلوم من الظالم. بعبارة أخرى ، حتى يعود حق المظلوم ، سيكونون مثل يد واحدة – جسد واحد – مع المظلوم.
حتى تنقع ريشة واحدة في البحر ، طالما بقيت جبال صبير وحيرة في مكانها ، وحتى يتم تحقيق المساواة الكاملة في الوضع المالي ، سيتم تطبيق هذه الأحكام.
hylfwl alfadil ‘akram ys
18. , 19. , 20. wanayib aldawrat alhadiat waleishrin liwilayat sakaria , wazir aldawlat alssabiq walghabat , muhandis madaniun , sakaraliun wasakaria sburlu. yaqul ‘iirsin taranulu
sakaria sbur yahtaj “Hilfu’l Fud’l”.
‘ayaan kan min yaqulun hdha , fa’iina alrayiys ‘akram yuji yaerif dhlk ‘afdal.
Hilful Fudul ‘aw Hilful Fudul (balerbyt: hlf alfudul , bialturkiat: tahaluf alfuduwl) , li’aghrad daman ‘amn al’arwah walmumtalakat , wahimayat aldueafa’ waldueafa’ , wamane aladthad fi alfawdaa alty zaharat baed hurub fikar bayn alqabayil alearabiat fi thamaniniat alqarn alkhamis eashar , ta’asasat jameiat alsalam taht qiadat al’ashkhas almuhtarimin wadhawii alnawaya alhasanat almadhkurin fi almujtamae walati hadar fiha muhamad aydana aijtimaeatih. wahu alhizb alsiyasiu alshareiu alwahid lildawlat al’iislamiat baed alhijrat wa’aghlaq baed wafat euthman
‘iina tahaluf alsaalihin lys faqat muasasat tarikhiat , walakanah aydana taebir ean aldarurat alaijtimaeiat lil’ashkhas aladhin yatafiqun ealaa almabadi al’akhlaqiat al’asasiat limane alaidthad , ela alrghm min aikhtilaf wujuhat nazarihim hawl alealam.
qasam aleahd hu ealaa alnahw altaali.
fi makat lamaa ra’awua ansanaan yataearad lilaidtihad swa’ min ‘ahl almintaqat ‘aw min alkharij kanuu maeah.
sayakunun dida alzaalim hataa tantazie huquq almazlum min alzalm. bieibarat ‘ukhraa , hataa yaeud haqu almazlum , sayakunun mithl yd wahidat – jasad wahid – mae almazlum.
hataa tanaque rishatan wahidatan fi albahr , talama baqiat jibal sabir wahirat fi makanaha , wahataa yatima tahqiq almusawat alkamilat fi alwade almalii , sayatimu tatbiq hadhih al’ahkam.
Hilfü’l-Fudûl Ekrem YÜCE
18., 19., 20. və 21. Dövr Sakarya Millət vəkili, Köhnə Dövlət və Meşə Naziri.Mühendis.Sakaryalı və Sakaryasporlu. Ersin TARANOĞLU deyir
Sakaryasporun “Hılfu’l Fud’l” a ehtiyacı var.
Bunu kim deyirsə, Əkrəm Yüce prezidenti bunu ən yaxşı bilir.
Hılful Fudul və ya Hilful Füdul (ərəbcə: حلف الفضول, türkcə: Fəzilətlər İttifaqı), həyatın və malın təhlükəsizliyini təmin etmək, zəifləri və zəifləri qorumaq və 580-ci illərdə Ficar ərəb qəbilələri arasındakı müharibələrdən sonra ortaya çıxan anarxiyada zülmün qarşısını almaq məqsədi ilə, cəmiyyətdə adı keçən və Məhəmmədin də toplantılarına qatıldığı hörmətli və yaxşı niyyətli insanların rəhbərliyi altında qurulan barış dərnəyi. Hicrətdən sonra İslam Dövlətinin yeganə qanuni siyasi partiyasıdır və Osmanın ölümündən sonra bağlanmışdır.
Salehlər İttifaqı yalnız tarixi bir qurum deyil, eyni zamanda fərqli dünyagörüşlərinə sahib olsalar da, zülmü önləmək üçün təməl əxlaqi prinsiplər barədə razılığa gələn insanların sosial ehtiyacının bir ifadəsidir.
Əhd andı aşağıdakı kimidir.
Məkkədə, istər bölgə insanları olsun, istərsə də xaricdən bir insanın zülmə məruz qaldığını gördükdə onun yanında olardılar.
Məzlumların hüquqları zalımdan alınana qədər zalımın əleyhinə olacaqdılar. Başqa sözlə desək, məzlumun haqqı qaytarılana qədər, məzlumlarla birlikdə bir əl – tək bədən kimi olardılar.
Sebir və Hira dağları yerində qaldıqca dəniz tək bir tük tökməyincə və maddi vəziyyətdə tam bərabərliyə nail olana qədər bu müddəalar tətbiq ediləcəkdi.

希尔弗尔·富德尔·埃克雷姆·尤斯

18、19、20。以及第21届萨卡里亚(Sakarya)副局长,前国务和林业部长,土木工程师Sakaryalı和Sakaryasporlu。 ErsinTARANOĞLU说

Sakaryaspor需要“Hılfu’lFud’l”。

无论怎么说,埃克雷姆最高总统都最清楚。

HılfulFudul或HilfulFüdul(阿拉伯语:حلفالفضول,土耳其语:美德联盟),目的是确保生命和财产安全,保护弱者和弱者,防止580年代阿拉伯部落之间的菲卡尔战争后出现的无政府状态受到压迫,和平协会是在社会中受人尊敬且善意的人们的领导下成立的,穆罕默德参加了这次会议。它是移徙后伊斯兰国的唯一合法政党,在奥斯曼死后被关闭。

正义联盟不仅是一个历史制度,还是表达了社会必要性的表达,尽管人们对世界基本观点有不同的看法,但他们同意防止遭受迫害的基本道德原则。

圣约的誓言如下。

在麦加,当他们看到一个人受到迫害时,无论是该地区人民还是其他地方的人,都会和他在一起。

他们将反对压迫者,直到被压迫者的权利被剥夺。换句话说,在被压迫者的权利归还之前,他们就像被压迫者的单手一样。

只要塞比尔(Sebir)和希拉(Hira)山脉保持原状,直到大海浸没一根羽毛为止,并且直到财务状况达到完全平等为止,这些规定才适用。

Xī ěr fú ěr·fù dé’ěr·āi kè léi mǔ·yóu sī

18,19,20. Yǐjí dì 21 jiè sà kǎ lǐ yǎ (Sakarya) fù júzhǎng, qián guówù hé línyè bùzhǎng, tǔmù gōngchéngshī Sakaryalı hé Sakaryasporlu. ErsinTARANOĞLU shuō

Sakaryaspor xūyào “Hılfu’lFud’l”.

Wúlùn zěnme shuō, āi kè léi mǔ zuìgāo zǒngtǒng dōu zuì qīngchǔ.

HılfulFudul huò HilfulFüdul(ālābó yǔ:Ḥlfạlfḍwl, tǔ’ěrqí yǔ: Měidé liánméng), mùdì shì quèbǎo shēngmìng hé cáichǎn ānquán, bǎohù ruòzhě hé ruòzhě, fángzhǐ 580 niándài ālābó bùluò zhī jiān de fēi kǎ’ěr zhànzhēng hòu chūxiàn de wú zhèngfǔ zhuàngtài shòudào yāpò, hépíng xiéhuì shì zài shèhuì zhōng shòu rén zūnjìng qiě shànyì de rénmen de lǐngdǎo xià chénglì de, mùhǎnmòdé cānjiāle zhè cì huìyì. Tā shì yí xǐ hòu yīsīlán guó de wéiyī héfǎ zhèngdǎng, zài àosīmàn sǐ hòu bèi guānbì.

Zhèngyì liánméng bùjǐn shì yīgè lìshǐ zhìdù, háishì biǎodále shèhuì bìyào xìng de biǎodá, jǐnguǎn rénmen duì shìjiè jīběn guāndiǎn yǒu bùtóng de kànfǎ, dàn tāmen tóngyì fángzhǐ zāoshòu pòhài de jīběn dàodé yuánzé.

Shèng yuē de shìyán rúxià.

Zài mài jiā, dāng tāmen kàn dào yīgè rén shòudào pòhài shí, wúlùn shì gāi dìqū rénmín háishì qítā dìfāng de rén, dūhuì hé tā zài yīqǐ.

Tāmen jiāng fǎnduì yāpò zhě, zhídào bèi yāpò zhě de quánlì bèi bōduó. Huàn jù huàshuō, zài bèi yāpò zhě de quánlì guīhuán zhīqián, tāmen jiù xiàng bèi yāpò zhě de dān shǒu yīyàng.

Zhǐyào sài bǐ’ěr (Sebir) hé xīlā (Hira) shānmài bǎochí yuánzhuàng, zhídào dàhǎi jìnmò yī gēn yǔmáo wéizhǐ, bìngqiě zhídào cáiwù zhuàngkuàng dádào wánquán píngděng wéizhǐ, zhèxiē guīdìng cái shìyòng.

YORUMLAR

İlgili Terimler :
""""""""Sakarya Vib Turizm 0850 455 54 54""""""".

BENZER HABERLER

""""""""Sakarya Vib Turizm 0850 455 54 54""""""".

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar