Dolar : Alış : 6.7705 / Satış : 6.7827
Euro : Alış : 7.3544 / Satış : 7.3676
HAVA DURUMU
hava durumu

sakarya12°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 31 Kategoride 16571 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce”Sonuç Bildirgesi yol gösterici niteliğe sahip”

13 Aralık 2019 - 247 kez okunmuş
Ana Sayfa » ana manset»Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce”Sonuç Bildirgesi yol gösterici niteliğe sahip”
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce”Sonuç Bildirgesi yol gösterici niteliğe sahip”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 11-13 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve sempozyuma katılan akademisyenler ile ilgili kurumların temsilcileri tarafından hazırlanan Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımı Sonuç Bildirgesi’ni kamuoyu ile paylaştı. Başkan Yüce, sempozyumda yol gösterici nitelikte çıktılar elde edildiğini ve bu çıktıların sonuç bildirgesi ile ilan edildiğini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi öncülüğünde, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği müşterek organizasyonunda Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde 11-13 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımı Sempozyumu Sonuç Bildirgesi’ni kamuoyu ile paylaştı. Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen kamuoyu açıklamasında Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Büyükşehir ve SASKİ bürokratları da yer aldı.

Bir panel iki teknik oturum

Dünya genelinde teknolojinin getirdiği sorunlardan birisi olan arıtma çamurlarına ilişkin önemli çıktılar elde edilen bir sempozyum gerçekleştirildiğini vurgulayan Başkan Yüce, “3 gün süren ve bir panel ile iki teknik oturum düzenlenen böyle bir bilgi şölenine ev sahipliği yaparak alanında uzman akademisyen ve kurum yetkililerini şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu şölene iştirak eden tüm hocalarımıza, kurum yöneticilerimize ve paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Konuşulmayan konuların konuşulduğu ve ciddi anlamda yeni ufuklar açacak; belki de yol gösterici nitelikte olacak çıktılar elde ettiğimizi düşünüyorum. Şehrimizin her anlamda öncü kılacak çalışmalara aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, Fikret Özer ve Ali Erbay dahil

ARITMA ÇAMURLARININTOPRAKTA KULLANIMISEMPOZYUMU SONUÇBİLDİRGESİ12.12.2019SAKARYA


Page 2

Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımı Sonuç Bildirgesi (11-13 Aralık 2019)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye BelediyelerBirliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ Genel Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesive Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin, Türk Dünyası Mühendisler veMimarlar Birliği işbiliğiyle Arıtma Çamurlarının Toprakta KullanımıSempozyumu 11-12 Aralık 2019 tarihinde, Sakarya’da gerçekleştirilmiştir. ArıtmaÇamuru alanında Uygulayıcılar (SUKİ’ler) , Kanun Koyucular ve Düzenleyicileri(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,Üniversiteler, v.b.) bir araya getirmeyi amaçlayan Sempozyum kapsamında üç güniçinde 1 panel, 2 teknik oturum gerçekleştirilmiştir.Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik’tearıtma çamurlarının bertarafı konusunda uygulayıcıların yaşadığı sorunların, kanunkoyuculara tavsiye niteliğinde konular ele alınmıştır. Oturumlara göre tartışma konularıaşağıda sunulan temalar çerçevesinde gerçekleşmiştir.1. Arıtma Çamurlarının Tarımsal Amaçlı kullanımı, Sorunlar ve Çözüm önerileri2. Türkiye’de Atıksu bertaraf tesislerinde çıkan çamurların nihai bertarafıuygulaması BUSKİ örneği3. AB Ülkelerinde arıtma çamurlarının tarımsa amaçlı kullanımı4. Arıtma çamurlarının nihai bertaraf alternatifleri ekonomik, ekolojik ve toplumsalkabul değerlendirme5. Arıtma Çamurlarının toprakta kullanılmasına ait mevzuat ve uygulama örnekleri6. Arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı kullanımının sınırlandırılması ve Sakaryaörneği7. Arıtma çamurlarının bitki besin elementi potansiyeli ve gübre değeri8. Arıtma Çamurlarının Toprakta Kulanımı : TAÇYEP Çıktıları ve DünyadanÖrneklerSempozyum boyunca gerçekleştirilen panel sunumları, bildiriler, yapılan tartışmalar,değerlendirmeler, oturum özetleri ve katkılar sonucu elde edilen bulgular aşağıdaözetlenmektedir.


Page 3

Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımı Sonuç Bildirgesi (11-13 Aralık 2019)Arıtma ÇamuruArıtma çamuru, atık su arıtımı sonucu oluşan sıvı ya da yarı katı halde, uygulanan arıtmaişlemine bağlı olarak ağırlıkça % 1-22 oranında katı madde içermektedir.Arıtma çamurları, makro ve mikro besin elementleri organik madde içeriğinin yüksekolduğu gibi, birçok yararlı bileşikleri içeren önemli bir kaynaktır.Arıtım sonucu ortaya çıkan çamurlardaki makro ve mikro besin elementlerinin veorganik madde içeriğinin yüksek olduğu bir toprak düzenleyici; olması nedeniyle,uzmanlar tarafından bu ürünlerin toprakta kullanımı desteklemekte ve birçok ülkedeuygulamaları yaygınlaşmaktadır.Arıtma Çamurunun Toprakta KullanımıBilimsel ve teknik içerikli toplantılarda, üniversitelerden katılan araştırmacılargenellikle planlama-işletme-tasarım-modelleme konularında mevcut yöntemler ile yenioluşturulacak yöntemleri ele almakta ve bu çalışmaların sonuçlarını sunmaktadır. Kamukurum/kuruluşları ve özel sektör uygulayıcıları olan meslektaşlarımızın beklentisi ise,kullandıkları yöntemlerin iyileştirilmesi ve daha uygulanabilir ekonomik halegetirilmesi yönündedir. Hali hazırda mevcut nihai çamur geri kazanım yöntemleriarasında toprakta kullanım ile geri kazanım konusunda yeterli ilerlemekaydedilememiştir. Alternatif yöntemlerin hem yatırım hem de işletme maliyetlerininoldukça yüksek olması sebebiyle evsel çamurların toprakta kullanımının tekrardeğerlendirilmesi ve mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz olmuştur.Bu nedenle konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, STK’lar ve ilgiliBakanlıkların (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı) katılımları ilefarkındalık oluşturmak için bu sempozyum düzenlenmiştir.➢ Organik gübre ve toprak düzenleyici olarak uygun özellikler taşıyan arıtmaçamurlarının tarımda kullanılmaları ile hem çamur geri kazanımı gerçekleşebilecekhem de tarımsal üretimde ekonomik kazanç sağlanabilecektir.

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, Fikret Özer ve Ali Erbay dahil, oturan insanlar, takım elbise ve sakal

Page 4

Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanımı Sonuç Bildirgesi (11-13 Aralık 2019)➢ Günümüzde uygun özellikler taşıyan arıtma çamurlarının toprakta kullanımınınsağlanması Dünya’da oldukça yaygın bir uygulamadır. Arıtma çamurlarının tarımauygun olarak toprağa uygulanmasıyla hem geri kazanımı gerçekleşmekte hem deçamur içeriğindeki bitki besin elementleri topraktaki doğal döngülerine girmektedir.➢ Çevrenin korunması açısından kalıntıların veya atıkların, kapsamlı ve kalıcı birşekilde çevreyle uyumlu hale getirilmeleri büyük önem taşır. Evsel atık sulardankaynaklanan arıtma çamurunun yeniden kullanımı hem çevresel hem de ekonomikve politik açıdan değer taşımaktadır.➢ Ülkemizde bulunan toprakların organik madde açısından oldukça fakir olduğu gözönünde bulundurulursa Arıtma Çamurların toprak iyileştirici olarak kullanılmasıfaydalı olabilecektir.➢ Arıtma çamurlarının toprak iyileştirici olarak kullanılması, SUKİ’lerin ArıtmaÇamurlarının Nihai geri kazanımı için yaptığı harcamaların (ilk yatırım ve işletme)başka alanlarda kullanılmasının önünü açacaktır.➢ Uygun kritere sahip olan arıtma çamurunun paket çim üretimi, süs bitkileri vebenzeri alanlarda kontrollü olarak kullanımı teşvik edilmelidir.➢ Gelecekte Arıtma Çamur üretimindeki artışı göz önüne alarak Arıtma Çamurununtoprakta kullanılması yönelik Ulusal Çevre Politikaları ile uyumlu çamur yönetimpolitikaları geliştirilmeli, uygulamaya geçirilmeli ve bu politikalar ulusal düzeydegeliştirilecek olan atık yönetim politikaları içerisinde yer alacak şekildedüzenlenmelidir.➢ Arıtma çamurlarının yönetiminde atık hiyerarşisine göre hareket edilmesi gerekir.➢ Eğer ülkemizde arıtma sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının toprakta kullanımıile ilgili mevzuat uygulanması yaygınlaştırılabilirse çok büyük bir ekonomik kaynakisrafının önüne geçilecektir.➢ Arıtma çamurlarının toprakta kullanılması ile ilgili yapılacak çalışmalara hızkazandırılması amacıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı,ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak işbirliği arıtma çamurlarınıntoprakta kullanılmasının önünü açacaktır.➢ Diğer alternatif bertaraf metotlarının da (yakma, enerji üretimi, kompostlaştırma vb.)uygulama safhasında değerlendirilmelidir.İşbu Atıksu Arıtma Çamurunun Toprakta Kullanımı Sempozyumu Sonuç Bildirgesi,konuşmacı ve katılımcı olarak sempozyuma destek veren kurum ve kuruluşlarıntemsilcileriyle birlikte 12 Aralık 2019 tarihinde Kaynarca Belediyesi KonferansSalonunda imza altına alınmıştır

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, oturan insanlar ve takım elbise
Görüntünün olası içeriği: 9 kişi, Turan Mustafa Çatalbaş dahil, oturan insanlar
Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, oturan insanlar
Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, Erdal Erdem dahil, oturan insanlar ve iç mekan

YORUMLAR

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar
güngören escort halkalı escort esenyurt escort maltepe escort ataşehir escort aksaray escort mecidiyeköy escort bahçelievler escort kadıköy escort kadıköy escort sarıyer escort çatalca escort ataköy escort maltepe escort pendik escort